Rok bólu i cierpienia

Dwanaście miesięcy od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, Adwentystyczna Agencja Rozwoju i Pomocy (ADRA) w Europie pozostaje dalej zaangażowana w pomoc ofiarom wojny i stara się działać na rzecz pokoju.

24 LUTEGO 2023 (NR 889) [WWW.TED.ADVENTIST.ORG / OPR. DANIEL KLUSKA]

– W ubiegłym roku ADRA przetransportowała w bezpieczne miejsce ponad 55 000 osób (tylko na Ukrainie). Podzieliliśmy się 16,5 milionami bochenków chleba, 412 000 zgrzewkami wody i wręczyliśmy 2,3 miliona zestawów żywnościowych. Udzieliliśmy schronienia 66 tysiącom osób, a na różne interwencje przeznaczono ponad 18 mln euro, docierając do ponad 7 mln beneficjentów na Ukrainie – komentują liderzy ADRA Europe.

Jednym z projektów ADRA była ewakuacja ludności z miejsce podlegających regularnemu ostrzałowi

Działania koordynowane przez ADRA, zarówno na Ukrainie, jak i w krajach sąsiednich, obejmują transporty pomocy humanitarnej, dystrybucję artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, ewakuacje, zaopatrzenie w wodę, zakwaterowanie, budowę podstawowych schronień oraz pomoc w nagłych wypadkach przygotowawczych do zimy. Zapewniane jest również wsparcie psychospołeczne a także podstawowe badania lekarskie dla uchodźców i osób przesiedlonych oraz porady prawne.

– Jako pracownicy organizacji humanitarnych codziennie obserwujemy cierpienie dzieci, kobiet, mężczyzn, osób starszych i młodzieży dotkniętych wojną. Widzimy zniszczenie, przemoc, śmierć. Ta trauma będzie trwała tak długo, jak długo będzie trwała wojna. Po roku tak bezprecedensowej tragedii w Europie XXI wieku nadszedł czas, aby przywrócić nadzieję i pokój ludziom i ziemiom po obu stronach. Dlatego apeluję do wszystkich decydentów o otwarcie drogi z ciemności do światła. Moje serdeczne podziękowania i wyrazy uznania kieruję do wszystkich, którzy przyczyniają się do łagodzenia cierpienia i przynoszą nadzieję osobom dotkniętym wojną. ADRA będzie nadal służyć i wypełniać swoją misję zgodnie z mottem ADRA: sprawiedliwość, współczucie i miłość – powiedział Thomas Peracek, dyrektor ds. programów i reagowania kryzysowego ADRA Europe.

– Miliony ludzi na Ukrainie doświadczyły wpływu konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się rok temu. Cierpienia nie ustaną, jeśli wojna będzie trwała. Jedynym sposobem na godne życie ludzi jest osiągnięcie pokoju. W przeciwnym wypadku przyszłość kolejnych pokoleń będzie zagrożona – dodał João Martins, dyrektor wykonawczy ADRA Europe.

Jednocześnie ADRA Europe wzywa społeczność globalną do zapewnienia poszanowania podstawowych zasad humanitarnych na Ukrainie i w sąsiednich krajach, takich jak Polska, Słowacja, Rumunia, Węgry i Mołdawia, które obecnie przyjmują miliony uchodźców. – ADRA będzie nadal odpowiadać na potrzeby wszystkich ludzi dotkniętych wojną. Będzie nadal wspierać ich środkami finansowymi i rzeczowymi, przy zaangażowaniu profesjonalistów i wolontariuszy – podsumowali liderzy ADRA.

Więcej o działaniach ADRA w Polsce przeczytasz na stronie www.adra.pl

AAI