Różnorodność w uwielbieniu. Warsztaty muzyczne w Newbold College

Szkolenie “Worship and Music Leadership” było pierwszym tego typu wydarzeniem, organizowanym przez Wydział Transeuropejski Kościoła Adwentystów, Newbold College oraz „International Centre for Worship and Music” na Andrews University.  Spotkanie zgromadziło międzynarodową grupę profesjonalistów a także zwykłych członków Kościoła, którzy są zainteresowani tworzeniem opartego na Biblii, inspirującego i wciągającego doświadczenia uwielbienia dla lokalnego zboru.

20 CZERWCA 2023 (NR 911) [Lubica Mueller | Tłum. Daniel Kluska]

Służba oparta na Biblii

W pozytywnej i duchowej atmosferze Newbold College prowadzący program i uczestnicy zgłębiali biblijne zasady oddawania czci na warsztatach prowadzonych przez cały tydzień. – Nasze uwielbienie musi być zakorzenione w podstawowym zrozumieniu naszej wartości w oczach Boga jako istot ludzkich – podkreślił dr Nick Zork, autor tekstów, lider uwielbienia i dyrektor muzyczny, we wstępie swojego wystąpienia na rozpoczęcie warsztatów. Uwielbienie jest naszą odpowiedzią na miłość Boga i aktem wdzięczności za to, co dla nas uczynił. Z tego punktu widzenia uwielbienie polega na całkowitym skupieniu się na Bogu, a nie na własnych umiejętnościach czy talentach. – Musimy być ludźmi pełnymi pokory, którzy nie próbują na siłę wpływać na sposób myślenia innych ludzi czy wpływać na samego Ducha Świętego. Musimy pozwalać Bogu rozbić nasze myśli jednocześnie pozwalając kształtując je tak, jak On chce – zauważa Diana Roldan, uczestniczka z Meksyku. – Skupienie się na Bogu może nas sprowadzić na ziemię, ale i wyzwolić, kiedy tylko zdamy sobie sprawę, że to Duch Święty ma działać poprzez nasze uwielbienie – zauważa dr David Williams, profesor nadzwyczajny uwielbienia i muzyki sakralnej a Uniwersytecie Andrewsa.

– Ułatwianie uwielbienia jest bardzo ważnym zadaniem. Wymaga od nas wyjątkowej wrażliwości na odczucia tych, którzy stoją przed nami – dodaje dr Williams. To jest jednak bardzo trudne. Oszem, spotykamy się wspólnie na naszych nabożeństwach aby wielbić Boga, jednak każdy z nas ma inne z Nim doświadczenia i czasami inaczej patrzymy na pewne zagadnienia. Przystępujemy do nabożeństwa w różnych etapach naszego zrozumienia i kierowani rożnymi emocjami. Jak zatem możemy stworzyć takie nabożeństwo, które przemawia do każdego słuchacza?

Inspirujące nabożeństwo

Tworzenie właściwej atmosfery w uwielbieniu często wymaga osadzenia go w pewnym kontekście. Dlatego dr Tihomir Lazic – starszy wykładowca teologii systematycznej w Newbold College – przez cały tydzień badał z uczestnikami różne perspektywy, cele, zasady i praktyki uwielbienia. W ramach tego ćwiczenia grupa odwiedziła również różne miejsca kultu; od bardzo starego kościoła St. Aldates po współczesne nabożeństwo kościoła Hillsong w Oksfordzie. – Wszyscy byli tam, aby zanurzyć się w różnych doświadczeniach i być może otworzyć na nowe punkty widzenia, którym także musimy sprostać – zauważył dr Lazic.

– Podczas gdy muzyka często leży u podstaw doświadczenia samego uwielbienia, inspirująca pozostaje myśl, że wielbienie Boga to coś więcej niż sama muzyka i śpiew. Ta koncepcja była dla mnie zupełnie nowa – powiedziała Helen Diaz, uczestniczka z Włoch.

Kärt Lazic – muzyk, liderka uwielbienia i autorka tekstów – w swoich wykładach zajęła się stworzeniem inspirującego nabożeństwa, które obejmuje różnorodne formy ekspresji, pozwalając uczestnikom w pełni korzystać ze swojej wolnej woli. – Teraz rozumiem, że w nabożeństwie jest miejsce dla każdego człowieka i musimy być w stanie ułatwić mu odnalezienie się w tej przestrzeni, aby mógł wielbić Boga – podsumowała DeLocia White, uczestniczka z Wielkiej Brytanii. Kiedy przychodzimy na nabożeństwo z całą gamą emocji i oczekiwań ważną rzeczą jest, aby oddawanie czci Bogu było pełnym a nie powierzchniowym doświadczeniem. Ta kompletność doświadczenia uwielbienia odnosi się również do zapewnienia słuchaczom spokojnego czasu poprzez stworzenie przestrzeni do refleksji i dzielenia się doświadczeniami – zaznaczył Jóhann Grétarsson, uczestnik z Islandii.

Uwielbienie, które angażuje

Podczas gdy uczestnicy zgłębiali bogate i różnorodne pomysły związane z uwielbieniem przez cały tydzień, jedno pytanie wydawało się być zawieszone w „powietrzu”: jak możemy zastosować te wszystkie wskazówki w naszym lokalnym kościele, gdy pojawiają się różne wyzwania? W związku z tym prowadzący warsztaty i uczestnicy postanowili spędzić dużo czasu na zaplanowaniu także specjalnego nabożeństwa w ostatnią sobotę spotkania. Pod kierunkiem dr. Nicka Zorka grupa uczestników uczyła się pisać teksty piosenek. Utwór „Drawing Us Closer” który napisali, stał się pewną reinterpretacją hymnu „Nearer, Still Nearer”, celebrującego moc działania Ducha Świętego, która jednoczy przybliżając nas do Boga i do siebie nawzajem. Ta piosenka, wraz z innymi inspirującymi i radosnymi elementami nabożeństwa sobotniego zakończyła całe wydarzenie. W tym wspólnym nabożeństwie z lokalnym zborem kościoła w Newbold, podkreślone było szczególnie jedno przesłanie: uwielbienie jest wyrazem naszej wdzięczności za Bożą miłość wyrażoną w ofierze Jezusa i powinno nas prowadzić do radości płynącej z Jego powtórnego przyjścia i naszego życia z Nim w niebie.

Jesteśmy wdzięczny Kenowi Burtonowi – kompozytorowi, autorowi piosenek, wykonawcy i dyrygentowi – oraz dr Steve’owi Zorkowi – profesorowi muzyki; dyrygentowi „University Singers and Chorale” na Andrews University – którzy wzbogacili szkolenie doskonałymi seminariami ze śpiewu chóralnego. Specjalne podziękowania należą się także prof. Susan Zork – emerytowanej profesor religioznawstwa na Andrews University – za wygłoszenie inspirującego kazania podczas sobotniego nabożeństwa. Jesteśmy wdzięczni także „Andrews University Singers” za ich znakomite występy podczas warsztatów. Nasze uznanie kierujemy również do pracowników Newbold College i wolontariuszy Newbold Church, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas i talenty, aby ten program był możliwy do zrealizowania.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie nie będzie tylko przemijającym spotkaniem, ale także inspiracją na przyszłość. – Kluczową wartością szkolenia było to, że przez kilka dni badaliśmy, jak Bóg działa we wszystkich ludziach i różnych miejscach, jednocześnie budując trwałą więź między sobą nawzajem. Chcielibyśmy w przyszłości zorganizować podobne spotkanie być może jednak z większą ilością pastorów i starszych zborów naszych kościołów – zaznaczyła Kart Lazic.

AAI