Rozpoczęcie Tygodnia Modlitw

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

„Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga (…) Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie!” (Joel. 2,13-14.16).

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie,

Wydarzenia ostatnich lat przekonują nas coraz bardziej, że czas wielkimi krokami, nieuchronnie przybliża świat do powrotu Pana Jezusa. Lud Boży oczekując spełnienia tej nadziei, nie powinien pozostawać bierny w niesieniu ewangelii zagubionym i niepewnym przyszłości. W tym kontekście 2. rozdział Księgi Joela zawiera niezwykłe poselstwo wezwania do modlitw i nawrócenia oraz obietnicy zesłania Ducha Świętego. Bardzo potrzebujemy tego poselstwa jako Wspólnota Chrystusowa.
Przed nami kilka dni spotkań i nabożeństw, w czasie których zginać będziemy kolana przed Panem Wszechświata, wyrażając uwielbienie i zanosząc prośby. Chcemy ten czas zakończyć szczególnym duchowym akcentem poprzez dołączenie naszych postów. Niech sobota wieńcząca Tydzień Modlitwy będzie dniem szczególnego przybliżenia się do Boga i podjęcia decyzji. Módlmy się o odnowienie duchowego życia i poświęcenia, o jedność w Kościele, w zborach i wśród sług Bożych, o ducha pokory i służby, o siły do podejmowania decyzji mających błogosławione, wieczne znaczenie. Niech ten dzień postu i modlitwy będzie wspaniałym duchowym przeżyciem oraz inspiracją i impulsem, aby trwać w Chrystusie.

„A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą” (Joel 2.23.24).

W imieniu Zarządu Kośioła
brat w Chrystusie Jarosław Dzięgielewski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Tydzień Modlitw 2013 – Sobota

Tydzień Modlitw 2013 – Niedziela

Tydzień Modlitw 2013 – Poniedziałek

Tydzień Modlitw 2013 – Wtorek

Tydzień Modlitw 2013 – Środa

Tydzień Modlitw 2013 – Czwartek

Tydzień Modlitw 2013 – Piątek

Tydzień Modlitw 2013 – Sobota

Tydzień Modlitw 2013 – Czytanki dziecięce[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]