Sekretariat dzieci

 • MATERIAŁY

  [passster password=”skarbnica”]

ROK A – KWARTAŁ 2

1. Służba to pomaganie innym

2. Wielbimy Boga tym co robimy.

3. Pokazuję miłość mojej rodzinie i przyjaciołom

ROK A – KWARTAŁ 3

1. Służyć to znaczy pomagać innym

2. Łaska oznacza przynależność do Boga.

3. Wspólnota oznacza wzajemną opiekę.

ROK A – KWARTAŁ 4

1. Służymy Bogu, gdy troszczymy się o innych

2. Bóg przynosi nam swoją miłość

3. Jesteśmy wdzięczni za narodziny Jezusa.

ROK B – KWARTAŁ 1

ROK A – KWARTAŁ 3

1. Bóg daje nam umiejętności do służby.

2. Bóg nigdy nie przestaje nas kochać.

3. Należymy do Bożej rodziny.

ROK A – KWARTAŁ 4

1. SŁUŻBA – Nasze rodziny pomagają nam uczyć się jak służyć innym.

2. ŁASKA – Boża miłość jest darem; nie zapracujemy na nią ani jej nie kupimy.

3. UWIELBIENIE – Wielbimy Boga za dar Jezusa.

ROK C – KWARTAŁ 1

1. Bóg objawia się nam

2. Odpowiadamy na Bożą dobroć wielbiąc Go

3. Bóg uczy nas, jak traktować innych

ROK C – KWARTAŁ 2

1. Inni mogą zobaczyć Boga w nas

2. Dowiadujemy się dlaczego wielbimy Boga

3. Jesteśmy członkami Bożej rodziny

ROK C – KWARTAŁ 3

1. Jezus pokazuje nam jak służyć

2. Bóg robi dla nas to, czego my nie możemy dla samych siebie.

3. Uczymy się chrześcijańskich wartości

ROK C – KWARTAŁ 4

1. Służba zaczyna się w domu

2. Bóg dotrzymuje swoich obietnic

3. Uwielbienie to dzielenie się miłością do Jezus

 

[/passster]

DYREKTOR SEKRETARIATU DS. DZIECI

Dyrektorem sekretariatu Misji Kobiet jest Halina Jankowska – psycholog, pedagog, doradca rodzinny, wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno – Humanistycznej, były dyrektor Punktu Konsultacyjnego Instytutu Promocji Zdrowia w Poznaniu. Zawodowo wykonuje pracę psychologa w Warsztacie Terapii Zajęciowej gdzie jest także przewodniczącą Koła LKP. Urodzona w Krakowie, wzrastała w atmosferze zboru krakowskiego, gdzie już od dziecka angażowała się czynnie w jego działalność. Wychodząc za mąż za Ryszarda Jankowskiego, wkrótce po ślubie rozpoczęli pracę w Kościele Adwentystów poświęcając się służbie kaznodziejskiej. Przez lata pracy, na różnych placówkach kościelnych, zaangażowana była między innymi w pracę z dziećmi, pełniąc rolę nauczycielki i katechetki. W minionych latach Zarząd Kościoła powierzał jej funkcje: koordynatora d/s pracy z dziećmi (Chidren Ministry) i  koordynatora pracy wśród kobiet (Women Ministry). W związku ze sprawowanymi funkcjami wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Transeuropejski Wydział Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, oraz sama była organizatorką podobnych szkoleń na terenie polskiego kościoła. Brała również udział w międzynarodowych szkoleniach poświęconych poradnictwu rodzinnemu. Od roku 2008 pełniła funkcję dyrektora Sekretariatu Edukacji, gdzie była odpowiedzialna za katechizację, wychowanie religijne i szkołę sobotnią dla dzieci. Wiosną 2013 r. została powołana na dyrektora sekretariatu Misji Kobiet. W grudniu 2014 r. decyzją Rady Kościoła została powołana do prowadzenia Sekretariatu Dzieci.

MISJA SEKRETARIATU DS. DZIECI

Sekretariat ds. Dzieci przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, koncentruje się na sprawach dotyczących jednej z najważniejszych grup wśród naszych wyznawców, czyli na dzieciach. Misją Sekretariatu ds. dzieci jest czynienie najmłodszych uczniami i prowadzenie ich w celu osobistego poświęcenia się Jezusowi oraz pomoc dzieciom w rozwijaniu wzajemnych relacji ze sobą i z Jezusem.

MOTTO

“Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…”

WIZJA

Dzieci przedstawiają duży potencjał, który właściwie ukształtowany może służyć Zbawicielowi. Pragniemy znaleźć więcej czasu i poświęcić więcej uwagi ich rozwojowi duchowemu. Aby ich radość, spontaniczność i zaufanie służyły jako przykład dla dorosłych wyznawców.

CELE

  1. Wzrost duchowy dzieci
  1. Integracja w lokalnym zborze
  1. Aktywny udział w życiu zboru
  1. Budowanie tożsamości adwentystycznej
  1. Uczestnictwo w misji Kościoła
 1. Szkolenia dla rodziców

FUNKCJE

  1. Program K.I.D.
  1. Zjazdy i kongresy dla dzieci
  1. Obozy i kolonie dla dzieci
 1. Wdrażanie programu:  ,,Misja wśród dzieci”