DYREKTORKA SEKRETARIATU DZIECI

Dyrektorką Sekretariatu dzieci jest Alicja Bylina.

MISJA SEKRETARIATU DS. DZIECI

Sekretariat ds. Dzieci przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, koncentruje się na sprawach dotyczących jednej z najważniejszych grup wśród naszych wyznawców, czyli na dzieciach. Misją Sekretariatu ds. dzieci jest czynienie najmłodszych uczniami i prowadzenie ich w celu osobistego poświęcenia się Jezusowi oraz pomoc dzieciom w rozwijaniu wzajemnych relacji ze sobą i z Jezusem.

MOTTO

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…”

WIZJA

Dzieci przedstawiają duży potencjał, który właściwie ukształtowany może służyć Zbawicielowi. Pragniemy znaleźć więcej czasu i poświęcić więcej uwagi ich rozwojowi duchowemu. Aby ich radość, spontaniczność i zaufanie służyły jako przykład dla dorosłych wyznawców.

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

  1. Wzrost duchowy dzieci
  2. Integracja w lokalnym zborze
  3. Aktywny udział w życiu zboru
  4. Budowanie tożsamości adwentystycznej
  5. Uczestnictwo w misji Kościoła
  6. Szkolenia dla rodziców

FUNKCJE

  1. Program K.I.D.
  2. Zjazdy i kongresy dla dzieci
  3. Obozy i kolonie dla dzieci
  4. Wdrażanie programu:  ,,Misja wśród dzieci”

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

PRIMARY (5-9) | ROK A | KWARTAŁ 1

PRIMARY (5-9) | ROK A | KWARTAŁ 2

PRIMARY (5-9) | ROK A | KWARTAŁ 3

PRIMARY (5-9) | ROK A | KWARTAŁ 4

PRIMARY (5-9) | ROK B | KWARTAŁ 1

PRIMARY (5-9) | ROK B | KWARTAŁ 2

PRIMARY (5-9) | ROK C | KWARTAŁ 1

PRIMARY (5-9) | ROK C | KWARTAŁ 2

PRIMARY (5-9) | ROK C | KWARTAŁ 3

PRIMARY (5-9) | ROK C | KWARTAŁ 4

PRIMARY (5-9) | ROK D | KWARTAŁ 1

PRIMARY (5-9) | ROK D | KWARTAŁ 2

PRIMARY (5-9) | ROK D | KWARTAŁ 3

PRIMARY (5-9) | ROK D | KWARTAŁ 4

Materiały opracowane przez Fundację Krzepki Maluch

Media