Sekretariat dzieci

DYREKTOR SEKRETARIATU DS. DZIECI

Dyrektorem Sekretariatu Dzieci jest Halina Jankowska – psycholog, pedagog, doradca rodzinny, wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno – Humanistycznej, były dyrektor Punktu Konsultacyjnego Instytutu Promocji Zdrowia w Poznaniu. Zawodowo wykonuje pracę psychologa w Warsztacie Terapii Zajęciowej gdzie jest także przewodniczącą Koła LKP. Urodzona w Krakowie, wzrastała w atmosferze zboru krakowskiego, gdzie już od dziecka angażowała się czynnie w jego działalność. Wychodząc za mąż za Ryszarda Jankowskiego, wkrótce po ślubie rozpoczęli pracę w Kościele Adwentystów poświęcając się służbie kaznodziejskiej. Przez lata pracy, na różnych placówkach kościelnych, zaangażowana była między innymi w pracę z dziećmi, pełniąc rolę nauczycielki i katechetki. W minionych latach Zarząd Kościoła powierzał jej funkcje: koordynatora d/s pracy z dziećmi (Chidren Ministry) i  koordynatora pracy wśród kobiet (Women Ministry). W związku ze sprawowanymi funkcjami wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Transeuropejski Wydział Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, oraz sama była organizatorką podobnych szkoleń na terenie polskiego kościoła. Brała również udział w międzynarodowych szkoleniach poświęconych poradnictwu rodzinnemu. Od roku 2008 pełniła funkcję dyrektora Sekretariatu Edukacji, gdzie była odpowiedzialna za katechizację, wychowanie religijne i szkołę sobotnią dla dzieci. Wiosną 2013 r. została powołana na dyrektora sekretariatu Misji Kobiet. W grudniu 2014 r. decyzją Rady Kościoła została powołana do prowadzenia Sekretariatu Dzieci.

MISJA SEKRETARIATU DS. DZIECI

Sekretariat ds. Dzieci przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, koncentruje się na sprawach dotyczących jednej z najważniejszych grup wśród naszych wyznawców, czyli na dzieciach. Misją Sekretariatu ds. dzieci jest czynienie najmłodszych uczniami i prowadzenie ich w celu osobistego poświęcenia się Jezusowi oraz pomoc dzieciom w rozwijaniu wzajemnych relacji ze sobą i z Jezusem.

MOTTO

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…”

WIZJA

Dzieci przedstawiają duży potencjał, który właściwie ukształtowany może służyć Zbawicielowi. Pragniemy znaleźć więcej czasu i poświęcić więcej uwagi ich rozwojowi duchowemu. Aby ich radość, spontaniczność i zaufanie służyły jako przykład dla dorosłych wyznawców.

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

CELE

  1. Wzrost duchowy dzieci
  2. Integracja w lokalnym zborze
  3. Aktywny udział w życiu zboru
  4. Budowanie tożsamości adwentystycznej
  5. Uczestnictwo w misji Kościoła
  6. Szkolenia dla rodziców

FUNKCJE

  1. Program K.I.D.
  2. Zjazdy i kongresy dla dzieci
  3. Obozy i kolonie dla dzieci
  4. Wdrażanie programu:  ,,Misja wśród dzieci”

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

PRIMARY (5-9) | ROK A | KWARTAŁ 1

PRIMARY (5-9) | ROK A | KWARTAŁ 2

PRIMARY (5-9) | ROK A | KWARTAŁ 3

PRIMARY (5-9) | ROK C | KWARTAŁ 1

PRIMARY (5-9) | ROK C | KWARTAŁ 2

PRIMARY (5-9) | ROK C | KWARTAŁ 3

PRIMARY (5-9) | ROK C | KWARTAŁ 4

Materiały opracowane przez Fundację Krzepki Maluch