Sekretariat Kaznodziejstwa

MISJA SEKRETARIATU KAZNODZIEJSTWA

Misją Sekretariatu Kaznodziejstwa jest udzielenie duchowego i merytorycznego wsparcia pastorom, ewangelistom, zborowym aktywistom oraz innym osobom zaangażowanym w służbę kaznodziejstwa w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Misja ta realizowana jest m.in. poprzez wydawanie „Przewodnika dla Kaznodziejów Zborowych”, jak również poprzez organizację spotkań, szkoleń oraz warsztatów.

MOTTO

“Aby wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli…” (J. 17.21)

WIZJA

Wzrost Kościoła w wymiarze duchowym i liczebnym.

CELE

 1. Wyszkolenie zborów do służby.
 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Kościoła przez służbę dla polskiego społeczeństwa.
 3. Utrwalanie biblijnej wizji celu istnienia Kościoła i inspirowanie zborów do jej realizacji. Umocnienie adwentystycznej tożsamości w Zborach.
 4. Rozwijanie współpracy z pozostałymi sekretariatami i instytucjami Kościelnymi.
 5. Zintegrowanie służby kaznodziejskiej z Sekretariatem Komunikacji i Mediów.
 6. Ożywienie Kościoła i większe zaangażowanie w misję.

FUNKCJE

 1. Przygotowanie (tłumaczenie) materiałów szkoleniowych dla Pastorów
 2. Zachęcanie do podnoszenie kwalifikacji pastorów przez objęcie ich programem stałego kształcenia (m.in. TAC).
 3. Wydanie książki z serii: „Książka dla kaznodziei”.
 4. Wydawanie kwartalnika pt.: “Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych”, dla Starszych i Pastorów
 5. Uczestniczenie w konferencjach pastorów i starszych w Diecezjach.

PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH

„Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych” Kwartalnik duszpastersko−homiletyczny dla aktywistów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wychodzi staraniem Stowarzyszenia Kaznodziejskiego działającego przy Zarządzie Kościoła. Ukazuje się od 2004 roku.

DYREKTOR SEKRETARIATU KAZNODZIEJSTWA

Niedziński_StanisławPrzełożonym Stowarzyszenia Kaznodziejskiego jest pastor Stanisław Niedziński. Służbę duszpasterską rozpoczął w roku 1971 w Diecezji Zachodniej. W latach 1973-1975 pracował w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, jako wychowawca. W latach 1985-1991 pełnił funkcję przewodniczącego Diecezji Zachodniej. Od roku 1991 pracował w Diecezji Zachodniej w charakterze seniora okręgu wielkopolskiego. Decyzją Rady Kościoła powołany do „Sekretariatu Kaznodziejstwa” w roku 2013.

Konferencja Starszych Zboru i Pastorów 2016 - Zrozumieć Apokalipsę

 

 

 

W dniach od 17-20 września 2016. r.  w Podkowie Leśnej odbyła się konferencja pastorów i  starszych zboru pt. „Zrozumieć Apokalipsę”.

Ranko Stefanovic - "Zrozumieć Apokalipsę"

Ranko Stefanovic

fot. Andrews University

fot. Andrews University

Ranko Stefanovic jest profesorem Nowego Testamentu na Uniwersytecie Andrewsa w Stanach Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem pracy akademickiej był duchownym w byłej Jugosławii. Jest m.in. autorem książki Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation (Objawienie Jezusa Chrystusa. Komentarz do Apokalipsy Jana), popularnego komentarza i podręcznika akademickiego. Podróżując po świecie, cieszy się uznaniem jako mówca i wykładowca.