Sekretariat Kaznodziejstwa

MISJA SEKRETARIATU KAZNODZIEJSTWA

Misją Sekretariatu Kaznodziejstwa jest udzielenie duchowego i merytorycznego wsparcia pastorom, ewangelistom, zborowym aktywistom oraz innym osobom zaangażowanym w służbę kaznodziejstwa w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Misja ta realizowana jest m.in. poprzez wydawanie „Przewodnika dla Kaznodziejów Zborowych”, jak również poprzez organizację spotkań, szkoleń oraz warsztatów.

MOTTO

„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli…” (J. 17.21)

WIZJA

Wzrost Kościoła w wymiarze duchowym i liczebnym.

CELE

 1. Wyszkolenie zborów do służby.
 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Kościoła przez służbę dla polskiego społeczeństwa.
 3. Utrwalanie biblijnej wizji celu istnienia Kościoła i inspirowanie zborów do jej realizacji. Umocnienie adwentystycznej tożsamości w Zborach.
 4. Rozwijanie współpracy z pozostałymi sekretariatami i instytucjami Kościelnymi.
 5. Zintegrowanie służby kaznodziejskiej z Sekretariatem Komunikacji i Mediów.
 6. Ożywienie Kościoła i większe zaangażowanie w misję.

FUNKCJE

 1. Przygotowanie (tłumaczenie) materiałów szkoleniowych dla Pastorów
 2. Zachęcanie do podnoszenie kwalifikacji pastorów przez objęcie ich programem stałego kształcenia (m.in. TAC).
 3. Wydanie książki z serii: „Książka dla kaznodziei”.
 4. Wydawanie kwartalnika pt.: „Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych”, dla Starszych i Pastorów
 5. Uczestniczenie w konferencjach pastorów i starszych w Diecezjach.

PRZEGLĄD DUSZPASTERSKI

„Przegląd Duszpasterski” | Kwartalnik duszpastersko-homiletyczny dla duchownych i aktywistów adwentystycznych, publikowany staraniem Sekretariatu Kaznodziejstwa działającego przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ukazuje się od 2004 roku (w latach 2004–2011 pod nazwą „Przewodnik dla kaznodziejów zborowych”)

PRZEJDŹ NA STRONĘ PRZEGLĄDU >

 

DYREKTOR SEKRETARIATU KAZNODZIEJSTWA

Rakowski_MarekPrzełożonym Stowarzyszenia Kaznodziejskiego jest pastor Marek Rakowski. Urodzony 25 lipca 1962 roku w Krakowie. Wychowywany był w duchu katolickim i patriotycznym. Jego dziadek był w okresie II Rzeczypospolitej oficerem Wojska Polskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej walczył w Armii Krajowej. Zginął w Powstaniu Warszawskim.

Posiadanie takich korzeni wpłynęło na młode lata Marka Rakowskiego, który interesował się polityką i angażował się w działalność młodzieżowych organizacji opozycyjnych wobec systemu panującego w PRL. Po przeżyciu licznych zawodów i rozczarowań, zaczął studiować Pismo Święte i poszukiwać prawdziwego Bożego Kościoła. Po wielu doświadczeniach trafił do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przyjmując Chrzest Święty w 1984 roku. W tym samym roku podjął decyzję o wstąpieniu do ówczesnego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów D.S. w Podkowie Leśnej.

Po dwóch latach nauki został przyjęty do służby w Diecezji Południowej (1986). Pierwszym terenem jego pracy był Olkusz – miejscowość, gdzie nie było adwentystów. Opiekował się również zborami w Lgocie i Balinie. W 1989 roku powierzono mu pracę misyjną i duszpasterską w Krakowie. W 1992 roku był współzałożycielem nowego zboru w Krakowie-Nowej Hucie. W 1993 roku przyjął godność kaznodziei ordynowanego. W latach 1994-1997 był duchownym okręgowym w okręgu małopolskim.

XXXIX Zjazd Diecezji Południowej powierzył mu funkcję sekretarza diecezji oraz sekretarza ds. młodzieży. Wybierany był na ten urząd czterokrotnie. Od 2003 roku powierzono mu dodatkowo prowadzenie oddziału rodziny. W 2007 roku otrzymał certyfikat dyplomowanego konsultanta ds. rodziny na podstawie przebytych szkoleń organizowanych przez Wydział Transeuropejski Generalnej Konferencji. Wraz z małżonką Aliną, z domu Włodarczyk, poślubioną w 1987 roku, specjalizują się w poradnictwie małżeńskim organizując i prowadząc między innymi seminaria na temat budowania więzi małżeńskich.

XX Zjazd Kościoła w roku 2008,  XXI Zjazd Kościoła w 2013 roku i XXII Zjazd Kościoła w 2018 roku  powierzył pastorowi Markowi Rakowskiemu urząd Sekretarza Kościoła Adwentystów D.S. w RP.

Alina i Marek Rakowscy posiadają dwóch synów – Pawła i Michała. Alina jest z wykształcenia germanistką, pastor Rakowski posiada wyższe wykształcenie teologiczne. Jego hobby to podróżowanie, kolekcjonowanie przewodników, kultura i sztuka, piłka nożna (drużyna Wisła Kraków).

Kontakt: marek.rakowski@adwent.pl

KONFERENCJA STARSZYCH ZBORÓW 2021- PAN PRZYCHODZI

NAGRANIA VIDEO [NADZIEJA.TV]

1. Kościół i Prawo Boże w czasach końca – dr Adam Grześkowiak

2. Ewangelia Świątyni – pastor Remigiusz Krok

3. Niedokończona reformacja  – dr Łukasz Romanowski

4. Zwiastowanie Bożego przesłania …  – pastor Marek Rakowski

5. Znaki czasu – pastor Zenon Korosteński

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

1. Kościół i Prawo Boże w czasach końca – dr Adam Grześkowiak

2. Ewangelia Świątyni – pastor Remigiusz Krok

3. Niedokończona reformacja – dr Łukasz Romanowski

4. Zwiastowanie Bożego przesłania … – pastor Marek Rakowski

KONFERENCJA STARSZYCH ZBORÓW 2019 - W MOCY DUCHA

KONFERENCJA STARSZYCH ZBORÓW - WYKŁADY

KONFERENCJA PASTORÓW - WYKŁADY

Konferencja Starszych Zboru i Pastorów 2016 - Zrozumieć Apokalipsę

 

 

 

W dniach od 17-20 września 2016. r.  w Podkowie Leśnej odbyła się konferencja pastorów i  starszych zboru pt. „Zrozumieć Apokalipsę”.

Ranko Stefanovic - "Zrozumieć Apokalipsę"

Ranko Stefanovic

fot. Andrews University

fot. Andrews University

Ranko Stefanovic jest profesorem Nowego Testamentu na Uniwersytecie Andrewsa w Stanach Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem pracy akademickiej był duchownym w byłej Jugosławii. Jest m.in. autorem książki Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation (Objawienie Jezusa Chrystusa. Komentarz do Apokalipsy Jana), popularnego komentarza i podręcznika akademickiego. Podróżując po świecie, cieszy się uznaniem jako mówca i wykładowca.

Media