DYREKTOR SEKRETARIATU KAZNODZIEJSTWA

Rakowski_Marek

Dyrektorem Sekretariatu Kaznodziejstwa jest pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Początki jego służby w tym dziale sięgają roku 2003, gdy powierzono mu odpowiedzialność za sprawy rodzinne w Diecezji Południowej. W tym samym roku został oddelegowany do Anglii na międzynarodowy kurs dla osób specjalizujących się w poradnictwie rodzinnym, organizowany przez Transeuropejski Wydział Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W roku 2004 dołączyła do niego jego małżonka Alina.

Kolejne kursy CFLE (Certified Family Life Educator’s) odbywały się w Rydze (Łotwa), Porecu (Chorwacja), Northampton (Wielka Brytania), Leptokarii (Grecja), Szeged (Węgry), Krakowie i Rogaszce (Słowenia). Po zaliczeniu 11 modułów w roku 2007, Rakowski otrzymał międzynarodowy dyplom uprawniający do prowadzenia programów rodzinnych w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Rok później dyplom otrzymała jego żona, powiększając grono dyplomowanych doradców w Polsce do 4 osób (wcześniej pastor Roman Chalupka i Barbara Niemczewska). W 2013 roku dyplomy CFLE otrzymali pastorzy: Ryszard Jankowski I Tomasz Kosowski z Diecezji Zachodniej).

W 2008 roku M. Rakowski został powołany na dyrektora Sekretariatu Rodziny przy Zarządzie Kościoła. Razem z małżonką specjalizują się w programach małżeńskich. Jako podróżujący po kraju pastor często na życzenie zainteresowanych udziela duszpasterskich porad indywidualnych. W roku 2010, w ramach światowej akcji „End it now” (polska nazwa „Dość już tego!”) rozpoczął działalność mającą na celu sprzeciwianie się przemocy w rodzinie

MISJA SEKRETARIATU KAZNODZIEJSTWA

Misją Sekretariatu Kaznodziejstwa jest udzielenie duchowego i merytorycznego wsparcia pastorom, ewangelistom, zborowym aktywistom oraz innym osobom zaangażowanym w służbę kaznodziejstwa w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Misja ta realizowana jest m.in. poprzez wydawanie „Przewodnika dla Kaznodziejów Zborowych”, jak również poprzez organizację spotkań, szkoleń oraz warsztatów.

MOTTO

„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli…” (J. 17.21)

WIZJA

Wzrost Kościoła w wymiarze duchowym i liczebnym.

CELE

 1. Wyszkolenie zborów do służby.
 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Kościoła przez służbę dla polskiego społeczeństwa.
 3. Utrwalanie biblijnej wizji celu istnienia Kościoła i inspirowanie zborów do jej realizacji. Umocnienie adwentystycznej tożsamości w Zborach.
 4. Rozwijanie współpracy z pozostałymi sekretariatami i instytucjami Kościelnymi.
 5. Zintegrowanie służby kaznodziejskiej z Sekretariatem Komunikacji i Mediów.
 6. Ożywienie Kościoła i większe zaangażowanie w misję.

FUNKCJE

 1. Przygotowanie (tłumaczenie) materiałów szkoleniowych dla Pastorów
 2. Zachęcanie do podnoszenie kwalifikacji pastorów przez objęcie ich programem stałego kształcenia (m.in. TAC).
 3. Wydanie książki z serii: „Książka dla kaznodziei”.
 4. Wydawanie kwartalnika pt.: „Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych”, dla Starszych i Pastorów
 5. Uczestniczenie w konferencjach pastorów i starszych w Diecezjach.

PRZEGLĄD DUSZPASTERSKI

„Przegląd Duszpasterski” | Kwartalnik duszpastersko-homiletyczny dla duchownych i aktywistów adwentystycznych, publikowany staraniem Sekretariatu Kaznodziejstwa działającego przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ukazuje się od 2004 roku (w latach 2004–2011 pod nazwą „Przewodnik dla kaznodziejów zborowych”)

PRZEJDŹ NA STRONĘ PRZEGLĄDU >

 

DYREKTOR SEKRETARIATU KAZNODZIEJSTWA

Rakowski_Marek

Przełożonym Stowarzyszenia Kaznodziejskiego jest pastor Marek Rakowski. Urodzony 25 lipca 1962 roku w Krakowie. Wychowywany był w duchu katolickim i patriotycznym. Jego dziadek był w okresie II Rzeczypospolitej oficerem Wojska Polskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej walczył w Armii Krajowej. Zginął w Powstaniu Warszawskim.

Posiadanie takich korzeni wpłynęło na młode lata Marka Rakowskiego, który interesował się polityką i angażował się w działalność młodzieżowych organizacji opozycyjnych wobec systemu panującego w PRL. Po przeżyciu licznych zawodów i rozczarowań, zaczął studiować Pismo Święte i poszukiwać prawdziwego Bożego Kościoła. Po wielu doświadczeniach trafił do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przyjmując Chrzest Święty w 1984 roku. W tym samym roku podjął decyzję o wstąpieniu do ówczesnego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów D.S. w Podkowie Leśnej.

Po dwóch latach nauki został przyjęty do służby w Diecezji Południowej (1986). Pierwszym terenem jego pracy był Olkusz – miejscowość, gdzie nie było adwentystów. Opiekował się również zborami w Lgocie i Balinie. W 1989 roku powierzono mu pracę misyjną i duszpasterską w Krakowie. W 1992 roku był współzałożycielem nowego zboru w Krakowie-Nowej Hucie. W 1993 roku przyjął godność kaznodziei ordynowanego. W latach 1994-1997 był duchownym okręgowym w okręgu małopolskim.

XXXIX Zjazd Diecezji Południowej powierzył mu funkcję sekretarza diecezji oraz sekretarza ds. młodzieży. Wybierany był na ten urząd czterokrotnie. Od 2003 roku powierzono mu dodatkowo prowadzenie oddziału rodziny. W 2007 roku otrzymał certyfikat dyplomowanego konsultanta ds. rodziny na podstawie przebytych szkoleń organizowanych przez Wydział Transeuropejski Generalnej Konferencji. Wraz z małżonką Aliną, z domu Włodarczyk, poślubioną w 1987 roku, specjalizują się w poradnictwie małżeńskim organizując i prowadząc między innymi seminaria na temat budowania więzi małżeńskich.

XX Zjazd Kościoła w roku 2008,  XXI Zjazd Kościoła w 2013 roku i XXII Zjazd Kościoła w 2018 roku  powierzył pastorowi Markowi Rakowskiemu urząd Sekretarza Kościoła Adwentystów D.S. w RP.

Alina i Marek Rakowscy posiadają dwóch synów – Pawła i Michała. Alina jest z wykształcenia germanistką, pastor Rakowski posiada wyższe wykształcenie teologiczne. Jego hobby to podróżowanie, kolekcjonowanie przewodników, kultura i sztuka, piłka nożna (drużyna Wisła Kraków).

Kontakt: marek.rakowski@adwent.pl

KONFERENCJA STARSZYCH ZBORÓW 2022 – BOŻY CHARAKTER I TY

NAGRANIA AUDIO

Konferencja Starszych Zborów:

 1. Ryszard Jankowski – Rozpoczęcie Konferencji
 2. Denis Fortin – Uświęcenie i Doskonałość cz.1
 3. Denis Fortin – Uświęcenie i Doskonałość cz.2
 4. Jiri Moskala – Teologia Ostatniego Pokolenia cz.1
 5. Jiri Moskala – Teologia Ostatniego Pokolenia cz.2
 6. Kleber Goncalves – Przekształcające uczniostwo cz.1
 7. Kleber Goncalves – Przekształcające uczniostwo cz.2

Konferencja Pastorów:

 1. Denis Fortin – Czy doskonałość oznacza bezgrzeszność?
 2. Denis Fortin – Czy możemy opóźnić lub przyspieszyć powtórne przyjście Jezusa Chrystusa?
 3. Denis Fortin – Uświęcenie i doskonałość – dzieło życia?
 4. Denis Fortin – Dlaczego mielibyśmy udowadniać światu Boży charakter, jeśli to nie jest nasze dzieło? Czy Jezus zrobił to niewystarczająco?
 5. Denis Fortin – Wykład nr 5
 6. Jiri Moskala – Dlaczego dyskutujemy na temat Teologii Ostatniego Pokolenia? LGT?
 7. Jiri Moskala – Co to znaczy żyć bez pośrednika i czy jest to możliwe?
 8. Jiri Moskala – (Błędna) interpretacja ostatniego pokolenia – czym jest doktryna, czym jest interpretacja?
 9. Jiri Moskala – Czy istnieją jakieś teksty EGW, które stanowią wyzwanie w kontekście Teologii Ostatnie Pokolenia (LGT)?
 10. Kleber Goncalves – Wiara w świecie postmodernistycznym
 11. Kleber Goncalves – Intencjonalne życie chrześcijańskie
 12. Kleber Goncalves – Siła dzielenia się osobistym doświadczeniem

Pobierz wszystkie nagrania: Konferencja Starszych Zborów i Pastorów 2022 [<—- KLIKNIJ W LINK]

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Konferencja Starszych Zborów:

Konferencja Pastorów:

KONFERENCJA STARSZYCH ZBORÓW 2021- PAN PRZYCHODZI

NAGRANIA VIDEO `- NADZIEJA.TV`

1. Kościół i Prawo Boże w czasach końca – dr Adam Grześkowiak

2. Ewangelia Świątyni – pastor Remigiusz Krok

3. Niedokończona reformacja  – dr Łukasz Romanowski

4. Zwiastowanie Bożego przesłania …  – pastor Marek Rakowski

5. Znaki czasu – pastor Zenon Korosteński

1. Kościół i Prawo Boże w czasach końca – dr Adam Grześkowiak

2. Ewangelia Świątyni – pastor Remigiusz Krok

3. Niedokończona reformacja – dr Łukasz Romanowski

4. Zwiastowanie Bożego przesłania … – pastor Marek Rakowski

KONFERENCJA STARSZYCH ZBORÓW 2019 – W MOCY DUCHAKONFERENCJA STARSZYCH ZBORÓW – WYKŁADY

 1. Artur Stele wykład 1 – Duch Święty w Księdze Dziejów Apostolskich.mp3
 2. Artur Stele wykład 2 – Zagadnienia lingwistyczne i manuskrypty NT.mp3
 3. Artur Stele wykład 3.mp3
 4. Galina Stele wykład 1 – Zatrzymanie młodzieży w zborze.mp3
 5. Galina Stele wykład 2 – Najbardziej skuteczny system Małych Grup.mp3
 6. Chad Stuart – Charakterystyka lidera w oparciu o księgę Nehemiasza.mp3
 7. Marek Rakowski i Mirosław Karauda – Strategia w misji Kościoła.mp3

KONFERENCJA PASTORÓW – WYKŁADY

 1. Artur Stele wykład 1 – Duch Swiety – Zagadnienia lingwistyczne i Manuskrypty NT.mp3
 2. Artur Stele wykład 2.mp3
 3. Galina Stele wykład 1.mp3
 4. Alberto Timm wykład 1 – Duch Święty w Starym Testamencie.mp3
 5. Alberto Timm wykład 2 – Duch Święty w Nowym Testamencie.mp3
 6. Alberto Timm wykład 3 – Duch Święty w zrozumieniu pionierów Kościoła.mp3
 7. Alberto Timm wykład 4 – Duch Święty i współczesne herezje.mp3
 8. Alberto Timm wykład 5.mp3
 9. Chad Stuart wykład 1 – Charakterystyka lidera w oparciu o Ks. Nehemiasza.mp3
 10. Chad Stuart wykład 2 – Duchowe i rodzinne życie pastora.mp3
 11. Chad Stuart wykład 3 – Pastor i zaanagażowanie wyznawców.mp3

Konferencja Starszych Zborów 2018 – Duchowy Lider

Nagrania wystąpień (format audio):

Konferencja Starszych Zborów i Pastorów 2017 – Boży Prorok w XXI wieku

Konferencja Starszych Zborów 2017:

 1. Inspirująca wizjonerka czy nakazowy autokrata
 2. Boża wizja życia w eschatologicznym czasie oczekiwania, cz.1
 3. Boża wizja życia w eschatologicznym czasie oczekiwania, cz.2
 4. Jak czytać i rozumieć Ellen G. White?

Konferencja Pastorów 2017:

 1. Zrozumienie szerokiego spektrum ducha proroctwa
 2. Ellen G. White: problemy z natchnieniem, cz.1
 3. Ellen G. White: problemy z natchnieniem, cz.2
 4. Apokaliptyczne podejście do hermeneutyki, cz.1
 5. Apokaliptyczne podejście do hermeneutyki, cz.2
 6. Sedno poselstwa zdrowia Adwentystów Dnia Siódmego
 7. Hermeneutyka kontekstowa

Konferencja Starszych Zboru i Pastorów 2016 – Zrozumieć Apokalipsę

W dniach od 17-20 września 2016. r.  w Podkowie Leśnej odbyła się konferencja pastorów i  starszych zboru pt. „Zrozumieć Apokalipsę”.

Ranko Stefanovic – „Zrozumieć Apokalipsę„

01 Konferencja Starszych Zboru  – Ranko Stefanović – Wykład 1

02 Konferencja Starszych Zboru  – Ranko Stefanović – Wykład 2

03 Konferencja Starszych Zboru  – Ranko Stefanović – Wykład 3

04 Konferencja Pastorów – Ranko Stefanović – Wykład 1

05 Konferencja Pastorów – Ranko Stefanović – Wykład 2

06 Konferencja Pastorów – Ranko Stefanović – Wykład 3

07 Konferencja Pastorów – Ranko Stefanović – Wykład 4

08 Konferencja Pastorów – Ranko Stefanović – Wykład 5

09 Konferencja Pastorów – Ranko Stefanović – Wykład 6

10 Konferencja Pastorów – Ranko Stefanović – Wykład 7

11 Konferencja Pastorów – Ranko Stefanović – Wykład 8

Ranko Stefanovic

fot. Andrews University
fot. Andrews University

Ranko Stefanovic jest profesorem Nowego Testamentu na Uniwersytecie Andrewsa w Stanach Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem pracy akademickiej był duchownym w byłej Jugosławii. Jest m.in. autorem książki Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation (Objawienie Jezusa Chrystusa. Komentarz do Apokalipsy Jana), popularnego komentarza i podręcznika akademickiego. Podróżując po świecie, cieszy się uznaniem jako mówca i wykładowca.

KSIAŻKI (DO POBRANIA)

PDF | If your church is closed – Peter Roennfeld

 PDF | Droga do decyzji – Mark Finley
ePUB | Droga do decyzji – Mark Finley

POZOSTAŁE MATERIAŁY

PDF | Dzień Stworzenia 2014 – Kazanie
PDFDzień Stworzenia 2014 – Opowiadanie dla dzieci
ZIPPrzewodnik Starszego Zboru (1998-2000)
ZIPPrzewodnik Starszego Zboru (2001-2003)
ZIPPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych (2004)
ZIPPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych (2005)
ZIPPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych (2006)
ZIPPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych (2007)
ZIPPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych (2008)
ZIPPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych (2009)
ZIPPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych (2010)
ZIPPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych (2011)
ZIPPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych (2012)
PDFPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych 1/2013
PDFPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych 2/2013
PDFPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych 1/2014
PDFPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych 2/2014
PDFPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych 3/2014
PDFPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych 4/2014
PDFPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych 1/2015
PDFPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych 2/2015
PDF | Przewodnik Kaznodziejów Zborowych 3/2015
ZIPPrzewodnik Kaznodziejów Zborowych 4/2015

PDF | Historyczne Potwierdzenie Proroczych Okresów (Heinz Schaidinger) – 2018

Media