DYREKTOR SEKRETARIATU KOMUNIKACJI I MEDIÓW

Daniel Kluska – Absolwent Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej na kierunku Turystyki Krajów Biblijnych. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie marketingu i public relations zdobywał w spółce emFinanse, części Grupy BRE Banku. Przez wiele lat działał w branży teleinformatycznej oraz internetowej. Prowadził własną agencję marketingową Lighthouse Solutions – PR & Marketing. W Sekretariacie Komunikacji i Mediów pracuje od 2011 roku. W latach 2013-2016 był koordynatorem projektu LIFEconnect w Polsce, gdzie był odpowiedzialny m.in. za szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych mediów w misji Kościoła. Redaktor serwisu Adwent.pl oraz misyjnej strony internetowej Kościoła: www.życiemasens.pl.

Do obowiązków Dyrektora Komunikacji i Mediów należą m.in.:

 • dbałość o spójny wizerunek Kościoła w mediach
 • budowanie relacji z otoczeniem i mediami świeckimi (public relations)
 • wsparcie pozostałych Sekretariatów Zarządu w obrębie realizacji przyjętej Strategii Kościoła, w oparciu o działania medialne
 • odpowiedzialność za wdrożenie sposobu komunikacji kryzysowej w Kościele
 • wdrożenie programu Public Relations dla Kościoła, w tym stosunków wspólnotowych Kościoła przygotowanych przez Generalną Konferencję
 • wdrożenie w Kościele w Polsce zasad przyjętej przez Generalną Konferencję Identyfikacji wizualnej (Corporate Identity)
 • rozwój mediów społecznościowych Kościoła
 • współpraca w zakresie promocji działań oficjalnych instytucji medialnych, m.in. Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei” oraz Wydawnictwa „Znaki Czasu”
 • współudział w Wydziałowych lub między wydziałowych produkcjach multimedialnych

MISJA SEKRETARIATU KOMUNIKACJI I MEDIÓW

Misją Sekretariatu Komunikacji i Mediów jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, poprzez różne kanały komunikacji. Koncentrujemy się na budowaniu intuicyjnych stron internetowych i obecności w mediach społecznościowych. Przygotowywanie wiadomości i komunikatów prasowych to tylko niektóre z naszych działań. Dzięki naszej pracy tworzymy bardziej spójny i wyrazisty obraz Kościoła, jego misji i działalności.

Częścią Sekretariatu jest Komitet Mediów Adwentystycznych (KMA). KMA to rada składająca się z przedstawicieli medialnych instytucji kościelnych. Jego rolą jest bieżąca wymiana informacji odnośnie prowadzonych działań oraz wzajemne wsparcie dla prowadzonych działań i projektów medialnych.

WARTOŚCI

 • komunikowanie ludziom Nadziei poprzez koncentrowanie się na jakości życia, które jest kompletne w Jezusie Chrystusie
 • całkowite zaangażowanie (1 Kor 9:19)
 • dążenie do standardów doskonałości (1 Kor 3:13)
 • kreowanie wizerunku Kościoła we właściwej komunikacji jego strategii, zasad jedności, wzrost i jakości życia
 • kreowanie wizerunku Kościoła według właściwej strategii i zasad jedności

FUNKCJE

 • publikacja informacji z życia Kościoła różnymi kanałami komunikacji
 • budowanie relacji z otoczeniem i mediami (public relations)
 • odpowiedzialność za działania marketingowe wspierające misję Kościoła
 • współudział w produkcjach multimedialnych
 • komunikacja kryzysowa
 • zarządzanie stronami Kościelnymi, w tym adwent.pl oraz mlodzi.adwent.pl
 • współpraca w zakresie promocji działań oficjalnych instytucji medialnych, m.in. Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego Głos Nadziei oraz Wydawnictwa Znaki Czasu
 • współpraca z Sekretariatem Ewangelizacji w zakresie działania i rozwoju strony misyjnej: www.zyciemasens.pl

CELE

 • zapewnienie ciągłości w dostarczaniu bieżących informacji z działalności Kościoła w Polsce m.in poprzez publikację wydarzeń na stronie adwent.pl
 • wdrożenie programu Public Relations dla Kościoła, w tym stosunków wspólnotowych Kościoła przygotowanych przez Generalną Konferencję
 • zapewnienie konsultacji komunikacji medialnej, w tym komunikacji kryzysowej, dla instytucji Kościelnych w Polsce
 • zorganizowanie szkoleń z zakresu public relations i marketingu dla pracowników Kościoła jak i instytucji kościelnych
 • zbudowanie trwałych relacji z mediami świeckimi
 • wdrożenie w Kościele w Polsce zasad  przyjętej przez Generalną Konferencję Identyfikacji wizualnej (Corporate Identity)
 • koordynowanie działalności agencji informacyjnej Adventist News Network Polska

MATERIAŁY

Media