Sekretariat Komunikacji i Mediów

MISJA SEKRETARIATU KOMUNIKACJI I MEDIÓW

Misją Sekretariatu Komunikacji i Mediów jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, poprzez różne kanały komunikacji. Koncentrujemy się na budowaniu intuicyjnych stron internetowych i obecności w mediach społecznościowych. Przygotowywanie wiadomości i komunikatów prasowych to tylko niektóre z naszych działań. Dzięki naszej pracy tworzymy bardziej spójny i wyrazisty obraz Kościoła, jego misji i działalności.

Częścią Sekretariatu jest Komitet Mediów Adwentystycznych (KMA). KMA to rada składająca się z przedstawicieli medialnych instytucji kościelnych. Jego rolą jest bieżąca wymiana informacji odnośnie prowadzonych działań oraz wzajemne wsparcie dla prowadzonych działań i projektów medialnych.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub pytania, wyślij do nas wiadomość.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

WIZJA

Tworzenie korzystnego wizerunku Kościoła korzystając z najbardziej efektywnych środków komunikacji.

MISJA

Tworzenie długotrwałych relacji z otoczeniem i silnego wizerunku Kościoła.

MOTTO

Budowanie mostów nadziei

WARTOŚCI

 • komunikowanie ludziom Nadziei poprzez koncentrowanie się na jakości życia, które jest kompletne w Jezusie Chrystusie
 • całkowite zaangażowanie (1 Kor 9:19)
 • dążenie do standardów doskonałości (1 Kor 3:13)
 • kreowanie wizerunku Kościoła we właściwej komunikacji jego strategii, zasad jedności, wzrost i jakości życia
 • kreowanie wizerunku Kościoła według właściwej strategii i zasad jedności

FUNKCJE

 • publikacja informacji z życia Kościoła różnymi kanałami komunikacji
 • budowanie relacji z otoczeniem i mediami (public relations)
 • odpowiedzialność za działania marketingowe wspierające misję Kościoła
 • współudział w produkcjach multimedialnych
 • komunikacja kryzysowa
 • zarządzanie stronami Kościelnymi, w tym adwent.pl oraz mlodzi.adwent.pl
 • współpraca w zakresie promocji działań oficjalnych instytucji medialnych, m.in. Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego Głos Nadziei oraz Wydawnictwa Znaki Czasu
 • współpraca z Sekretariatem Ewangelizacji w zakresie działania i rozwoju strony misyjnej: www.zyciemasens.pl

CELE

 • zapewnienie ciągłości w dostarczaniu bieżących informacji z działalności Kościoła w Polsce m.in poprzez publikację wydarzeń na stronie adwent.pl
 • wdrożenie programu Public Relations dla Kościoła, w tym stosunków wspólnotowych Kościoła przygotowanych przez Generalną Konferencję
 • zapewnienie konsultacji komunikacji medialnej, w tym komunikacji kryzysowej, dla instytucji Kościelnych w Polsce
 • zorganizowanie szkoleń z zakresu public relations i marketingu dla pracowników Kościoła jak i instytucji kościelnych
 • zbudowanie trwałych relacji z mediami świeckimi
 • wdrożenie w Kościele w Polsce zasad  przyjętej przez Generalną Konferencję Identyfikacji wizualnej (Corporate Identity)
 • koordynowanie działalności agencji informacyjnej Adventist News Network Polska

NASZ SKŁAD

Rakowski_MarekMarek Rakowski | Dyrektor Sekretariatu | p. o. Dyrektora ORTV Głos Nadziei

Absolwent Seminarium Duchownego przy Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Służbę pastorską pełni od 1986 roku. XXXIX Zjazd Diecezji Południowej powierzył mu funkcję sekretarza diecezji oraz sekretarza ds. młodzieży. Wybierany był na ten urząd czterokrotnie. XX Zjazd Kościoła powierzył mu funkcję Sekretarza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Pełni także funkcję Dyrektora Sekretariatu Rodziny. W Sekretariacie Komunikacji i Mediów zajmuje się koordynacją poszczególnych projektów, jak również dbaniem o dobry wizerunek Kościoła w Polsce.

Daniel Kluska |  Public Relations i Marketing / Redaktor serwisu Adwent.pl

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie marketingu i PR zdobywał w sektorze finansowym, w spółce Grupy BRE Banku. Przez wiele lat działał w branży teleinformatycznej oraz internetowej. Od kilku lat prowadzi własną agencję marketingową Lighthouse Solutions – PR & Marketing. W Sekretariacie Komunikacji i Mediów jest odpowiedzialny za działania z zakresu public relations i marketingu. Jest także redaktorem serwisu Adwent.pl i Mlodzi.adwent.pl. Wspiera również działania misyjnej strony Kościoła: www.życiemasens.pl