Sekretariat Misji Kobiet

DYREKTOR SEKRETARIATU MISJI KOBIET

Dyrektorem sekretariatu Misji Kobiet jest Halina Jankowska – psycholog, pedagog, doradca rodzinny, wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno – Humanistycznej, były dyrektor Punktu Konsultacyjnego Instytutu Promocji Zdrowia w Poznaniu. Zawodowo wykonuje pracę psychologa w Warsztacie Terapii Zajęciowej gdzie jest także przewodniczącą Koła LKP. Urodzona w Krakowie, wzrastała w atmosferze zboru krakowskiego, gdzie już od dziecka angażowała się czynnie w jego działalność. Wychodząc za mąż za Ryszarda Jankowskiego, wkrótce po ślubie rozpoczęli pracę w Kościele Adwentystów poświęcając się służbie kaznodziejskiej. Przez lata pracy, na różnych placówkach kościelnych, zaangażowana była między innymi w pracę z dziećmi, pełniąc rolę nauczycielki i katechetki. W minionych latach Zarząd Kościoła powierzał jej funkcje: koordynatora d/s pracy z dziećmi (Chidren Ministry) i koordynatora pracy wśród kobiet (Women Ministry). W związku ze sprawowanymi funkcjami wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Transeuropejski Wydział Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, oraz sama była organizatorką podobnych szkoleń na terenie polskiego kościoła. Brała również udział w międzynarodowych szkoleniach poświęconych poradnictwu rodzinnemu. Od roku 2008 pełniła funkcję dyrektora Sekretariatu Edukacji, gdzie była odpowiedzialna za katechizację, wychowanie religijne i szkołę sobotnią dla dzieci. Wiosną 2013 r. została powołana na dyrektora sekretariatu Misji Kobiet.

MISJA SEKRETARIATU MISJI KOBIET

Naszym celem jest zachęcanie kobiet do osiągnięcia pełni swoich możliwości w Chrystusie. Staramy się umożliwić im wzmocnienie ich duchowego życia i wyżywanie wiary w wykorzystywanie ich szczególnych darów w służbie dla Niego, przez co stawać się będą istotnym elementem w przyspieszaniu powrotu Chrystusa. Służymy z miłością, okazując współczucie dla duchowych, fizycznych, psychicznych i społecznych potrzeb kobiet, dzieci i mężczyzn, objawiając i rozgłaszając miłość Boga do upadłej ludzkości. Naszym ostatecznym celem jest przyprowadzenie ludzi do Jezusa Chrystusa.

MOTTO

„Dzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyższa perły”. (Przyp. 31,10)

WIZJA

Wierzące kobiety będą świadczyć swoim życiem i przekazywać innym że:

 • Bóg jest miłością, ceni każdą osobę i wylewa swego Ducha na wszystkie wrażliwe serca.
 • należy wychowywać i kształcić dzieci i młodzież, prowadząc ich drogą Bożą, ucząc o Jego miłości i wartości, jaką posiadamy w Jego oczach.
 • potrzeba zachęcać każdą osobę do używania danych jej przez Boga możliwości, w celu uzupełniania darów innych i pomagania w rozwoju misji globalnej Kościoła. Dokładać starań, aby wzmocnić instytucję małżeństwa i rodziny
 • pragną całkowicie zaangażować się w dokończenie dzieła Bożego, dając z siebie wszystko w służbie dla Jezusa, czyniąc to, co najlepsze

CELE

 • wspierać kobiety przez pomaganie im w zrozumieniu ich wartości w oczach Bożych;
 • umożliwić duchowy wzrost kobietom w różnym wieku; tworzyć sieci przyjaźni i wzajemnego wsparcia, które ściślej wiążą kobiety ze Zbawicielem i kościołem;
 • wspomagać kobiety w odkrywaniu i używaniu talentów oraz darów duchowych do dynamicznej służby chrześcijańskiej;
 • wspierając misję globalną Kościoła, szkolić kobiety do pracy w Kościele ramię w ramię z mężczyznami;

FUNKCJE

 • Szkolenia przeprowadzone przez TED Kongresy kobiet organizowane w diecezjach, okręgach i zborach
 • Seminaria tematyczne
 • Grupy modlitewne i studium biblijne
 • Służba w więzieniach