DYREKTORKA SEKRETARIATU MISJI KOBIET

Dyrektorką Sekretariatu Rodziny jest Alicja Bylina.

MISJA SEKRETARIATU MISJI KOBIET

Naszym celem jest zachęcanie kobiet do osiągnięcia pełni swoich możliwości w Chrystusie. Staramy się umożliwić im wzmocnienie ich duchowego życia i wyżywanie wiary w wykorzystywanie ich szczególnych darów w służbie dla Niego, przez co stawać się będą istotnym elementem w przyspieszaniu powrotu Chrystusa. Służymy z miłością, okazując współczucie dla duchowych, fizycznych, psychicznych i społecznych potrzeb kobiet, dzieci i mężczyzn, objawiając i rozgłaszając miłość Boga do upadłej ludzkości. Naszym ostatecznym celem jest przyprowadzenie ludzi do Jezusa Chrystusa.

MOTTO

„Dzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyższa perły”. (Przyp. 31,10)

WIZJA

Wierzące kobiety będą świadczyć swoim życiem i przekazywać innym że:

 • Bóg jest miłością, ceni każdą osobę i wylewa swego Ducha na wszystkie wrażliwe serca.
 • należy wychowywać i kształcić dzieci i młodzież, prowadząc ich drogą Bożą, ucząc o Jego miłości i wartości, jaką posiadamy w Jego oczach.
 • potrzeba zachęcać każdą osobę do używania danych jej przez Boga możliwości, w celu uzupełniania darów innych i pomagania w rozwoju misji globalnej Kościoła. Dokładać starań, aby wzmocnić instytucję małżeństwa i rodziny
 • pragną całkowicie zaangażować się w dokończenie dzieła Bożego, dając z siebie wszystko w służbie dla Jezusa, czyniąc to, co najlepsze

CELE

 • wspierać kobiety przez pomaganie im w zrozumieniu ich wartości w oczach Bożych;
 • umożliwić duchowy wzrost kobietom w różnym wieku; tworzyć sieci przyjaźni i wzajemnego wsparcia, które ściślej wiążą kobiety ze Zbawicielem i kościołem;
 • wspomagać kobiety w odkrywaniu i używaniu talentów oraz darów duchowych do dynamicznej służby chrześcijańskiej;
 • wspierając misję globalną Kościoła, szkolić kobiety do pracy w Kościele ramię w ramię z mężczyznami;

FUNKCJE

 • Szkolenia przeprowadzone przez TED Kongresy kobiet organizowane w diecezjach, okręgach i zborach
 • Seminaria tematyczne
 • Grupy modlitewne i studium biblijne
 • Służba w więzieniach

Media