Komendant Związku Harcerstwa Adwentystycznego

Olga Kulinicz – Komendant Związku Harcerstwa Adwentystycznego, z wykształcenia pedagog, nauczyciel muzyki. Posiada także przygotowanie w kierunku turystycznym. Od 11 roku życia związana z harcerstwem, przez ostatnie 15 lat aktywnie działa w służbie wśród dzieci i nastolatków. Od 2014 roku była koordynatorem ds. Zuchów. Harcerstwo to jej pasja.

MISJA HARCERSTWA

Związek jest powołany do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą metodą harcerską, której podstawę stanowią system zastępowy oraz system stopni i sprawności.

Związek jest częścią ogólnoświatowych organizacji: Pathfinder Club oraz Adventurer Club, działających w ramach SDA General Conference Youth Ministries Department.

CELE

Celem Związku jest:

 1. promowanie biblijnych, chrześcijańskich ideałów wśród dzieci i młodzieży,
 2. pomaganie dzieciom i młodzieży w przyjęciu Bożego powołania do uczniostwa,
 3. wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju i kształtowaniu właściwego charakteru.

ZADANIA

Do zadań Związku należy w szczególności:

 1. praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą,
 2. wspieranie i promowanie harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego młodych ludzi,
 3. kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, z poszanowaniem jego wolności i godności, w tym w sferze wolności od wszelkich nałogów,
 4. wspieranie rodziców lub opiekunów w wychowywaniu dzieci we współczesnym społeczeństwie,
 5. stwarzanie warunków do zawiązywania i utrzymywania więzi międzyludzkich w duchu tolerancji i braterstwa,
 6. pobudzanie świadomości społecznej i postaw obywatelskich,
 7. pomoc w rozwijaniu umiejętności przywódczych i działania zespołowego,
 8. niesienie pomocy osobom potrzebującym, rozwijanie działalności charytatywnej i wolontariatu,
 9. działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
 10. kształtowanie umiłowania i poszanowania przyrody.

DZIAŁALNOŚĆ

 • prowadzenie lokalnych drużyn i zastępów
 • organizacja corocznych obozów harcerskich i zuchowych ZHA
 • organizacja corocznych zjazdów drużyn ZHA
 • organizacja corocznych biwaków chorągwianych
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry harcerskiej i zuchowej
 • opieka nad serwisem www.zha.org.pl