DYREKTOR SEKRETARIATU

Beata Śleszyńska – ukończyła studia na kierunku promocja zdrowia i wspomaganie rozwoju na WSEZ w Łodzi oraz studia podyplomowe – Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych – na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie uzupełnia studia na wydziale Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Odbyła szkolenie w Living Springs w USA z zakresu odżywiania i naturalnego leczenia. Współautorka książki „Kuchnia w trosce o twoje zdrowie” oraz autorka różnych publikacji o tematyce prozdrowotnej. Współpracuje przy tworzeniu i prowadzeniu serwisu www.sprawyzdrowia.pl. Od wielu lat zajmuje się promocją zdrowia prowadząc programy profilaktyczne. Jest zatrudniona w Kościele Adwentystów. Pomaga innym pozbyć się nadprogramowych kilogramów, uczy zdrowo się odżywiać oraz zachęca do aktywnego trybu życia. Uwielbia kuchnię roślinną a sama jest wegetarianką od 32 lat. Lubi górskie wędrówki, morsowanie oraz snowboard. Pozytywne nastawienie do życia to hasło, które wplata do rozmów z innymi. Lubi słuchać, jak inni opowiadają o życiu – to zawsze okazja do wspólnego zachęcania, by więcej zaufać Temu, który zna nas najlepiej – Bogu.

MISJA SEKRETARIATU

Misją Sekretariatu Osób Szczególnej Troski przy ZarzĄdzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jest praca wśród wyznawców, którzy są w grupie osób z niepełnosprawnością oraz osób samotnych.

Sekretariat Osób Szczególnej Troski jest odpowiednikiem Adventist Possibility Ministries (APM) przy Generalnej Konferencji i Wydziale Traneuropejskim (TED)– opieramy się na wierze, że ewangelia zmienia sposób, w jaki postrzegamy siebie, innych, a nawet Boga. Kiedy przyjmujemy ewangelię, jesteśmy również świadomi, że z powodu grzechu nie ma doskonałego kościoła, szkoły, rodziny czy osoby. To, jak postrzegamy nadzieję i możliwość pomimo niedoskonałości, ma kluczowe znaczenie.

WIZJA

  1. Rozpoznajemy niepełnosprawność i stratę, ale na tym się nie kończy. Raczej patrzymy na nie przez zmieniającą się soczewkę możliwości – co jednostki mogą zrobić i kim mogą się stać dzięki Bożej łasce.
  2. Orędujemy za uznaniem godności danej osoby przez Boga, która zasługuje na szacunek i taką pomoc, która pomaga w odkrywaniu niezrealizowanych zdolności pomimo piętna związanego z niepełnosprawnością lub stratą.
  3. Potwierdzamy to, że wszyscy są uzdolnieni, potrzebni i cenni. Ludzie idą tam, gdzie są mile widziani, ale zostają tam, gdzie są cenieni.

Każda osoba jest wyjątkowa i ma określony przez Boga cel.

W tym celu zawarte jest wezwanie do wzbogacenia życia innych, które wypływa z poczucia wdzięczności za to, co otrzymali.

Sekretariat OST – nie jest „programem”, ale „ruchem” prowadzonym przez Ducha Świętego i poświęconym pomaganiu osobom w dostrzeżeniu ich wyjątkowych mocnych stron i możliwości danych im przez kochającego Boga.

Adventist Possibility Ministries (APM) skupia się na siedmiu grupach:

– osoby głuchonieme,

– niewidome bądź słabowidzące,

– z niepełnosprawnością ruchową,

– osoby, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym,

– sieroty/bezbronne dzieci,

– osoby, które straciły współmałżonka,

oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.

W Polskim odpowiedniku APM (Sekretariat Osób Szczególnej Troski) dodaliśmy jeszcze jedną grupę – osoby samotnie wychowujące dzieci.

Podzielamy przekonanie, że możemy być pełni w Chrystusie i powołani do służby bez względu na nasze niepełnosprawności.

Dołącz do podróży! Odkryj możliwości!

MOTTO

„Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych!” (Prz 31,8).

Nieskończone możliwości. „W każdej ludzkiej istocie Jezus od- krywał nieograniczone możliwości. Widział ludzi takimi, jakimi mogli się stać pod wpływem przeobrażeń zachodzących dzięki Jego łasce — «piękności Pana Boga naszego». Spoglądając na nich z nadzieją Sam wzbudzał nadzieję. Obdarzając ich ufnością Sam wzbudzał zaufanie. Objawiał w Sobie prawdziwy ideał człowieka i dla osiągnięcia tego ideału wzbudzał On i pragnienie, i wiarę” (Ellen G. White, Ewangelizacja, Warszawa 1967, s. 307-308).

https://www.possibilityministries.org