Dyrektor Sekretariatu SPiWR

Dyrektorem Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej jest pastor Andrzej Siciński, prawnik, redaktor naczelny miesięcznika „Znaki Czasu”, wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej (WSTH). Jest autorem ponad 170 artykułów, z których część opublikowano pod pseudonimem.

Siciński urodził się w roku 1962 w Łodzi. W roku 1981, przed maturą, był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich w Łodzi. W 1981 roku rozpoczął studia prawnicze w Łodzi. Będąc studentem działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, kolportował literaturę podziemną. W 1983 roku zawarł związek małżeński z Małgorzatą. Ma dwójkę dzieci (Olga i Daniel).

W lutym 1984 roku miał pierwszy kontakt ze zborem Kościoła adwentystów w Łodzi. Słuchał wtedy wykładów pastora Władysława Poloka. 12 września 1984 roku przyjął chrzest wiary. W 1987 roku rozpoczął pracę jako główny administrator nieruchomości kościelnych. W latach 1998-2003 był członkiem Zarządu Kościoła, pełniąc funkcję sekretarza KADS. Od 2003 roku jest redaktorem naczelnym kościelnego Wydawnictwa „Znaki Czasu” oraz dwóch czasopism – miesięcznika „Znaki Czasu” oraz dwumiesięcznika „Głos Adwentu”.

Jako wykładowca prawa wyznaniowego w WSTH jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego zrzeszającego przedstawicieli niemal wszystkich ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się prawem wyznaniowym. Współpracował z kanałem Religia.tv. Uczestniczył w ekumenicznym przekładzie Nowego Testamentu, w którym pełnił rolę konsultanta ze strony KADS. Zgłosił około 150 zastrzeżeń do przekładu, z których uwzględnionych zostało ponad 50.