Sekretariat szafarstwa

Dyrektor Sekretariatu Szafarstwa

Dyrektorem Sekretariatu Szafarstwa jest pastor Grzegorz Korczyc.