Sekretariat Szkoły Sobotniej

MISJA SEKRETARIATU SZKOŁY SOBOTNIEJ

W 1853 roku, zaledwie w kilka lat po powstaniu pierwszych grup adwentystów, James White, pionier adwentyzmu, zorganizował pierwszą regularną Szkołę Sobotnią w Rochester, New York. Napisał serię 19 lekcji , które zostały zawarte w nowym periodyku The Youth Instructor (Instruktor Młodzieży). Od tego czasu, aż po dzień dzisiejszy, Szkoła Sobotnia istniejąca w 209 krajach na świecie, zapewnia pokarm duchowy na każdy dzień tygodnia. Były przewodniczący Konferencji Generalnej Jan Paulsen powiedział, że Szkoła Sobotnia jest jak śniadanie.

Szkoła Sobotnia koncentruje się na:

  • pomocy i rozwoju społeczności,
  • pomocy w studiowaniu Pisma Świętego,
  • wspieraniu misji zagranicznych,
  • wychowaniu religijnym wyznawców,
  • kształceniu wyznawców do ich osobistej misji.

DYREKTOR SEKRETARIATU SZKOŁY SOBOTNIEJ

Dyrektorem Sekretariatu Szkoły Sobotniej jest pastor Remigiusz Krok.

Kwartalnik "LEKCJE BIBLIJNE"

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy bieżące tematy lekcji wraz z plikami video opracowanymi przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska.

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przezWydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Podstrona Kwartalnika “LEKCJE BIBLIJNE”