Sekretariat Szkoły Sobotniej

DYREKTOR SEKRETARIATU SZKOŁY SOBOTNIEJ

Dyrektorem Sekretariatu Szkoły Sobotniej jest pastor Remigiusz Krok.

MISJA SEKRETARIATU SZKOŁY SOBOTNIEJ

W 1853 roku, zaledwie w kilka lat po powstaniu pierwszych grup adwentystów, James White, pionier adwentyzmu, zorganizował pierwszą regularną Szkołę Sobotnią w Rochester, New York. Napisał serię 19 lekcji , które zostały zawarte w nowym periodyku The Youth Instructor (Instruktor Młodzieży). Od tego czasu, aż po dzień dzisiejszy, Szkoła Sobotnia istniejąca w 209 krajach na świecie, zapewnia pokarm duchowy na każdy dzień tygodnia. Były przewodniczący Konferencji Generalnej Jan Paulsen powiedział, że Szkoła Sobotnia jest jak śniadanie.

Szkoła Sobotnia koncentruje się na:

  • pomocy i rozwoju społeczności,
  • pomocy w studiowaniu Pisma Świętego,
  • wspieraniu misji zagranicznych,
  • wychowaniu religijnym wyznawców,
  • kształceniu wyznawców do ich osobistej misji.

Kwartalnik "LEKCJE BIBLIJNE"

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy bieżące tematy lekcji wraz z plikami video opracowanymi przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska.

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Podstrona Kwartalnika „LEKCJE BIBLIJNE”