Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy wprowadzenie do bieżącego tematu. Materiały wideo opracowane przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska dostępne są na stronie www.lekcjebiblijne.tv

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

WPROWADZENIE DO STUDIUM BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Przestań mówić, a zacznij działać! Przed laty w pewnym adwentystycznym czasopiśmie opublikowana została przypowieść o strasznym bagnie. Gdy ludzie przechodzili ścieżką wiodącą przez to bagno, raz po raz ktoś z nich schodził z wytyczonej ścieżki i wpadał w zdradliwe trzęsawisko. W takich tragicznych chwilach do uszu mieszkańców pobliskiej wioski dochodziły przeraźliwe krzyki tonących ludzi.

Wówczas mieszkańcy wioski zwoływali zebranie. Kolejne z wielu. Przedstawiali na nim szereg teorii i opracowań poświęconych przyczynom tych nieszczęśliwych zdarzeń i oferujących rozwiązania istniejącej sytuacji. Jednak poza zgromadzaniem się i dyskutowaniem nie zrobili nic. Owe dyskusje ciągnęły się latami. Niektórzy napisali nawet prace naukowe na temat niezmiernie groźnego bagna. Mówcy z różnych stron przybywali tutaj, by przyłączyć się do tych poważnych debat. Mieszkańcy wioski natomiast często wyprzedawali majątek, by pokryć koszty organizacji kolejnych konferencji. W końcu zebrano środki finansowe, by zbudować dźwiękoszczelną salę konferencyjną, aby krzyki tonących w bagnie nie zakłócały obrad uczestników. Jednak nikt nie zrobił nic, by pomóc tym, którzy potrzebowali faktycznej pomocy. Nikt nie zrobił nic, by ludzie przestali tonąć w bagnie. Wszyscy tylko mówili, ale nie działali.

Kościół jako całość, w tym także twoja grupa studiująca Biblię w sobotę, nie musi być jak mieszkańcy tej wioski. Cieszymy się, że możemy spędzać czas razem na modlitwie, duchowych rozmyślaniach, studiowaniu Pisma Świętego i dyskusjach o nim. Jednak chcemy czegoś więcej — działania na rzecz ludzi, wśród których żyjemy. Chcemy zmieniać nasze społeczności i świat. Pragniemy dokończyć dzieło Boże na ziemi, aby Jezus mógł przyjść powtórnie.

W tym kwartale Lekcje Biblijne mają na celu skierowanie naszej uwagi na potrzebę wyjścia na zewnątrz i działania. Przyjrzymy się wielu wspaniałym biblijnym relacjom. Będziemy czytać o niezwykłych doświadczeniach i przyglądać się ciekawym ilustracjom. Będziemy się uczyć o środkach mających pomagać nam w docieraniu do naszych bliźnich (zwłaszcza tych spoza kręgu chrześcijańskiego). To wszystko ma być dla nas przykładem i motywacją. Sednem każdej lekcji będzie jej czwartkowa część zawierająca wezwanie do działania.

Będziemy się dzielić teologicznymi spostrzeżeniami oraz przedstawiać sposoby działania i pomysły do zastosowania. Czwartkowe części kolejnych lekcji będą stopniowo przedstawiać coraz większe wyzwania. Zaczniemy od czegoś łatwego i z upływem kwartału będziemy zwiększać stopień trudności. Celem dla każdego z nas jest podjęcie owego wyzwania, modlitwa o prowadzenie przez Ducha Świętego oraz zastosowanie tego, czego się nauczymy, a następnie poświęcenie kilku minut każdego tygodnia na omówienie tego, jak sobie z tym poradziliśmy. Nie chodzi o chełpienie się, ale dzielenie się doświadczeniami — zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Dzielenie się pozwala grupie biblijnej tworzyć pomysły. Z upływem czasu będzie też rosnąć liczba próśb modlitewnych (osobistych i zbiorowych).

Naszym pragnieniem jest to, by Lekcje Biblijne tego kwartału zostały zapamiętane nie tylko dzięki mądrym maksymom, ciekawym opowiadaniom i głębokim teologicznym przemyśleniom. Owszem, one także są ważne. Jednak chcielibyśmy kiedyś wspominać ten kwartał jako czas, gdy Duch Święty pobłogosławił nasze skromne wysiłki i dokonał cudów dla chwały Bożej[1].


[1]      Autorami Lekcji Biblijnych 4/2023 są dyrektorzy ośrodków misji globalnej: Petras Bahadur, Richard Elofer, Kleber Gonçalves, Clifmond Shameerudeen, Doug Venn, Amy Whitsett i Greg Whitsett oraz Gary Krause — dyrektor misji adwentystycznej, Homer Trecartin — emerytowany dyrektor ośrodków misji globalnej i Jeff Scoggins — dyrektor planowania misji globalnej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na internetowej stronie globalmissioncenters.org.

      Pierwsze ośrodki misji globalnej zostały założone przez Generalną Konferencję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 1980 roku i działają one pod kierunkiem Sekretariatu Misji Adwentystycznej przy Generalnej Konferencji ogólnoświatowego Kościoła. Obecnie istnieje sześć takich ośrodków. Ich celem jest pomaganie Kościołowi w skuteczniejszym zakładaniu nowych grup i zborów w niechrześcijańskich społecznościach na całym świecie (przyp. red.).


Dodatkowe materiały: