Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

 

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy wprowadzenie do bieżącego tematu. Materiały wideo opracowane przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska dostępne są na stronie www.lekcjebiblijne.tv

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

WPROWADZENIE DO STUDIUM BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

U kresu tych dni. Przesłanie Listu do Hebrajczyków. Po raz pierwszy zobaczył ją w kościele. Był pogrążony w myślach, gdy uderzył go jej widok. Obraz olejny miał 1,8 metra wysokości i 2,8 metra szerokości, ale dziewczyna przedstawiona na nim wywarła dziwny i przyciągający wpływ na młodego człowieka. Dlaczego nie mógł oderwać od niej oczu? Co takiego przykuło jego wzrok? Po zastanowieniu uznał, że to jej oczy. Obraz przedstawiał jedynie twarz, a wyraz oczu świadczył, że dziewczyna intensywnie na coś patrzy. Co takiego przyciągało jej uwagę? Przez długi czas ten obraz pozostawał w jego głowie.

Kilka lat później meksykański malarz Arnold Jimenez zdradził mu pewne sekrety swojego dzieła. Otóż obraz został namalowany tak, by oczy widniejącej na nim dziewczyny przyciągały ludzi, ale prawdziwą tajemnicą były źrenice tych oczu. Przy uważnym przyjrzeniu się można było zauważyć, że odbija się w nich to, na co patrzy dziewczyna. Jej oczy były wpatrzone w Jezusa umierającego na krzyżu[1].

Obraz Jezusa w Liście do Hebrajczyków może wywierać podobny przyciągający wpływ na nas. Jezus został opisany tutaj po pierwsze jako Władca Wszechświata zasiadający po prawicy Boga. Niezliczeni aniołowie wielbią Go, oddają Mu cześć i służą Mu (zob. Hbr 1,5-14; 12,22-24). Zdobył On prawo do panowania, gdyż przez swoją śmierć sprawił, że unicestwienie diabła stało się pewne (zob. Hbr 2,14-16). Jezus jest także wywyższonym Arcykapłanem. Będąc bezgrzesznym i doskonale świętym, żyje wiecznie, by służyć dla naszego dobra w niebiańskiej świątyni (zob. Hbr 7,26-8,5). Ma prawo to czynić, bo ofiarował samego siebie jako doskonałą, wystarczającą dla wszystkich i skuteczną ofiarę na zawsze (zob. Hbr 10,1-14). Jezus jest także Pośrednikiem Nowego Przymierza między Bogiem a Jego ludem — przymierza, które trwać będzie wiecznie (zob. Hbr 8,6-13).

Jednak tym, co najbardziej pociąga czytelników w przedstawionym obrazie Jezusa, nie jest to, czego On dokonał, ale to, kim jest. Jezus jako człowiek został urodzony przez kobietę, jak każdy z nas, był kuszony i wyśmiewany, podobnie jak my. A jednak zasiadł na niebiańskim tronie jako Władca Wszechświata. Gdy patrzymy na niebiańską scenę z różnorodnymi i niesamowitymi istotami uczestniczącymi w niej, nasze oczy przyciąga Ten, który znajduje się w środku i ku naszemu zdumieniu jest podobny do nas, bo stał się jednym z nas. Jezus, nasz Brat, jest tam, w niebie, reprezentując nas mimo hańby naszego grzechu i naszego upadłego stanu.

W osobie Jezusa łączą się trzy wymiary historii odkupienia. Pierwszy to wymiar lokalny, osobisty. Dla czytelników znękanych przykrościami i trudami chrześcijańskiego życia (zob. Hbr 10,32-34) Jezus jest Autorem i Dokończycielem Wiary. Potrzebują patrzeć na Niego, który także cierpiał z powodu grzeszników (zob. Hbr 12,1-4). Drugi wymiar jest zbiorowy, narodowy. Dla ludu Boga, wędrującego ku Jego Ziemi Obiecanej, Jezus jest nowym Jozuem. Potrzebują oni Jego przewodnictwa (zob. 3., 4., 11. i 12. rozdział Listu do Hebrajczyków). Trzeci wymiar jest wymiarem uniwersalnym, powszechnym. Jezus jest Nowym Adamem, Synem Człowieczym, w którym spełnione zostały zamierzenia Boga wobec ludzkości (zob. Hbr 2,5-10; 12,22-28).

Tak przedstawiony obraz Jezusa, obejmujący szerokość i długość oraz wysokość i głębię miłości Boga do nas, jest przedmiotem naszego studium w tym kwartale. Podobnie jak to się stało z obrazem Jezusa w oczach namalowanej dziewczyny, co przyciągnęło wzrok wspomnianego wcześniej młodego człowieka, tak i niechaj obraz Jezusa przedstawiony w Liście do Hebrajczyków przyciągnie nie tylko nasz wzrok, ale i wzbudzi w naszych sercach jeszcze większą miłość i jeszcze większy podziw dla Jezusa Chrystusa, naszego Brata w niebie.

* * *

Autorem Lekcji Biblijnych 1/2022 jest dr Félix H. Cortez, profesor nadzwyczajny literatury Nowego Testamentu w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym na Uniwersytecie Andrewsa w miasteczku Berrien Springs w amerykańskim stanie Michigan. Z żoną Almą G. Alvarez ma dwoje dzieci — Hadida, który jest pastorem w amerykańskim stanie New Jersey, i Almę, która studiuje archeologię na Uniwersytecie Andrewsa (przyp. red.).

– – – – – – – – – – –

[1]  Zob. ów obraz zatytułowany Maria 2002, w: https://www.artelista.com/obra/9717729775625342-
maria2002.html, dostęp: 29.10.2021 (przyp. red.).

 

Dodatkowe materiały