Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy bieżące tematy lekcji wraz z plikami video opracowanymi przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska.

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Bieżąca lekcja

Lekcja ostatniego tygodnia

WPROWADZENIE DO LEKCJI BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Życie chrześcijańskiego szafarza. Jako chrześcijanie musimy uznać nasz grzeszny stan, zanim dostrzeżemy potrzebę zmiany. Ta zmiana może nastąpić wyłącznie i rzeczywiście przez działanie Chrystusa w nas. Jego działanie w nas przejawia się między innymi w sferze szafarstwa. Choć szafarstwo obejmuje wiele różnych dziedzin chrześcijańskiego życia, możemy je ogólnie zdefiniować jako zarządzanie materialnymi i niematerialnymi dobrami dla chwały Bożej.

Zgodnie z tym, czego naucza Biblia, szafarstwo jest między innymi mocną bronią przeciwko zagrożeniom ze strony materializmu (umiłowania posiadania rzeczy) czy ogólniej mówiąc zeświecczenia — jednego z największych duchowych sideł, jakie wróg ludzkości zastawia na nas. Wielu ludzi nie uświadamia sobie, że bogactwo i rzeczy materialne mają jedynie ograniczoną wartość. Są jak przyprawa, która z czasem traci swój smak. Niestety, wielu ludzi zostanie potępionych, bo nie chcieli się uwolnić od umiłowania świata. Drogi świata — „pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia” (1 J 2,16) — można się wystrzegać i uniknąć jej dzięki kierowaniu się zasadami szafarstwa.

Dlatego w tym kwartale przyjrzymy się szafarstwu oraz temu, czego uczy nas ono o życiu zgodnym z wolą Bożą, w tym o wolności od umiłowania świata we wszelkich jej przejawach. Szafarstwo to codzienny i praktyczny wyraz tego, co znaczy podążać za Jezusem. Jest ono wyrazem naszej miłości do Boga i środkiem służącym życiu prawdą daną nam w Chrystusie. Jesteśmy szafarzami, gdyż Bóg nas pierwszy umiłował.

Tak więc nasze życie jako szafarzy obejmuje naszą postawę, nawrócenie, poświęcenie, dyscyplinę i znacznie więcej. Mamy być wiernymi i godnymi zaufania sługami Bożymi wiodącymi wolne od egoizmu życie w łączności z Jezusem we wszystkim, co czynimy i mówimy. W szkole Chrystusa odkrywamy, że wynikiem szafarstwa jest zadowolenie ze sprawiedliwego życia. Mamy się uczyć rozporządzać dobrami Boga dla Jego chwały, wspierając Jego misję w celu dokończenia Jego dzieła.

Obecnie słudzy Boży widzą „jakby przez zwierciadło i niby w zagadce” (1 Kor 13,12), ale Jezus widzi wyraźnie. On powierza nam pełnienie swojego dzieła. Nawet będąc pod mocnym wrażeniem powabów świata, musimy pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni za właściwe wykorzystywanie naszych talentów, środków finansowych, zdrowia i środowiska. Lekcje tego kwartału mają nas nauczyć, jakie są nasze obowiązki jako szafarzy i jak dzięki łasce Bożej możemy je spełniać — nie po to, by usiłować zasłużyć sobie na zbawienie, ale by spełnianie tych obowiązków było owocem zbawienia otrzymanego darmo, z łaski.

Nasze życie jako chrześcijańskich szafarzy jest odzwierciedleniem charakteru Boga przed światem. Jest piękno, szczęście i pobożność w życiu tych, którzy publicznie opowiadają się za biblijnymi zasadami, a zwłaszcza przeciwstawiają się niewłaściwym trendom i nurtom współczesnej kultury. Każdy jest kuszony, by wieść bezbożne życie. Pokusy są wokół nas, zarówno te jawne i oczywiste, jak i te ukryte. Jako chrześcijanie, a zwłaszcza chrześcijańscy szafarze, nie tylko otrzymaliśmy pouczenie, jak uciec przed tymi pokusami, ale także obietnicę mocy niezbędnej do tej ucieczki.

Ostatecznie usłyszymy następujące słowa o nas — albo: „Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” (Mt 7,23), albo:

— „Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” (Mt 25,23).

Modlimy się o to, by nauka o szafarstwie zawarta w lekcjach tego kwartału pomogła nam pozostać na ścieżce, na której w końcu usłyszymy słowa:

— „Wejdź do radości pana swego” (Mt 25,23).[1]

[1]  Autorem Lekcji Biblijnych 1/2018 jest dr John H.H. Mathews z Uniwersytetu Andrewsa w Stanach Zjednoczonych. Pracował jako pastor w wielu amerykańskich stanach. Obecnie jest dyrektorem Sekretariatu Szafarstwa Wydziału Północnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (przyp. red.).

Dodatkowe materiały