Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy wprowadzenie do bieżącego tematu. Materiały wideo opracowane przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska dostępne są na stronie www.lekcjebiblijne.tv

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

WPROWADZENIE DO STUDIUM BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Jak interpretować Pismo Święte? Jako adwentyści dnia siódmego jesteśmy protestantami, co znaczy, że uznajemy zasadę sola Scriptura oznaczającą, iż jedynie Biblia jest wyłączną i autorytatywną podstawą naszej wiary i nauki chrześcijańskiej. Ma to szczególne znaczenie w czasach ostatecznych, gdy — jak napisała Ellen G. White — „Bóg będzie miał na tym świecie ludzi, którzy Biblię i tylko Biblię uznali za miarę wszystkich doktryn i podstawę wszelkich reform”[1].

Wśród protestantów nie jesteśmy jedynymi, którzy twierdzą, że Biblia i tylko Biblia jest podstawą wiary chrześcijańskiej. Wiele Kościołów wyznających tę zasadę uznaje jednocześnie takie doktryny jak: świętość niedzieli zamiast soboty — siódmego dnia tygodnia, nieśmiertelność duszy, wieczne męki piekielne potępionych, a nawet potajemne pochwycenie, w ramach którego Jezus po cichu i nagle porwie z ziemi zbawionych, a innych pozostawi zupełnie zaskoczonych i wstrząśniętych zniknięciem tamtych.

Mówiąc innymi słowy, samo posiadanie Biblii i twierdzenie, że się w nią wierzy, choć jest ważne, nie wystarczy. Z powodu rozprzestrzeniania się błędnych wierzeń (rzekomo wywiedzionych z Pisma Świętego), musimy dowiedzieć się, jak poprawnie interpretować Biblię.

Stąd temat Lekcji Biblijnych na ten kwartał: Jak interpretować Pismo Święte? Zaczniemy nasze studium od przyjęcia założenia, że Pismo Święte jako słowo Boga jest „nieomylnym objawieniem Jego woli”[2] oraz „wyznacza standardy rozwoju charakteru, weryfikuje nasze doświadczenia, objawia definitywnie zasady wiary i stanowi wiarygodny zapis Bożego działania w historii”[3]. Krótko mówiąc, Pismo Święte jest podstawowym źródłem prawd, w które wierzymy i które głosimy światu. Jak mówi sama Biblia, „całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tm 3,16). Całe Pismo znaczy oczywiście całe Pismo Święte, nawet te jego fragmenty, których nie lubimy, które mogą nas urazić, a nawet być, mówiąc współczesnym żargonem, niepoprawne politycznie.

Następnie zbadamy, jak Biblia uczy nas interpretować samą siebie. Zamiast sięgać do źródeł pozabiblijnych, takich jak nauki ścisłe, filozofia i historia (które, właściwie użyte, mogą być dobrodziejstwem), będziemy się starali odkryć w samym tekście Biblii narzędzia ujawniające wielkie prawdy zapisane na świętych kartach. O słowach zawartych w Piśmie Świętym napisano, że „wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” (2 P 1,21). Wierzymy, że wśród tego, co wypowiadali ludzie Boży, jest też coś, co pomaga nam właściwie interpretować Słowo Boże.

Na przykład, jak apostoł Paweł i inni autorzy ksiąg nowotestamentowych interpretowali Stary Testament? Jeśli to, co napisali, było natchnione przez Boga, to z pewnością ich sposób czytania i interpretowania Pisma Świętego może mieć kluczowe znaczenie w nauczeniu nas tego samego. Jak sam Jezus posługiwał się Pismem Świętym i interpretował je? Wszak nie sposób znaleźć lepszy przykład w kwestii tego, jak czytać Biblię, niż ten pozostawiony nam przez samego Jezusa.

Zbadamy też nasze założenia i rozumowanie co do kontekstu, języka, kultury i historii oraz tego, jak wpływają one na nasz sposób czytania i rozumienia Słowa Bożego. Jak powinniśmy interpretować przypowieści, proroctwa, świętą historię, napomnienia, pieśni chwały, prorocze wizje i sny — cały zbiór natchnionych pism zawartych w Biblii?

Wszystkie te i inne kwestie zostaną zbadane w tym kwartale, jako że takie błędne doktryny jak wieczne męki piekielne czy świętość niedzieli świadczą o tym, że samo wierzenie w Biblię nie wystarczy. Musimy także nauczyć się, i to nauczyć się dobrze, jak interpretować Pismo Święte.

[1] Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2019, s. 359.
[2] Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2016, wyd. 4, s. 216 (przyp. red.).
[3] Tamże (przyp. red.).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dr Frank M. Hasel jest zastępcą dyrektora Instytutu Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. (Historia rodziny Haselów, którzy ośmielili się praktykować swoją wiarę podczas rządów nazistów w Niemczech, została opisana w bestselerowej książce autorstwa Susi Hasel-Mundy i Maylan Schurch pt. Nieugięty w armii Hitlera dostępnej w Wydawnictwie „Znaki Czasu”).

 

 

Dr Michael G. Hasel jest wykładowcą religioznawstwa na Southern Adventist University oraz dyrektorem Instytutu Archeologii i Muzeum Archeologicznego im. Lynn H. Wood w miasteczku Collegedale w amerykańskim stanie Tennessee (przyp. red.).

Dodatkowe materiały