Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy wprowadzenie do bieżącego tematu. Materiały wideo opracowane przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska dostępne są na stronie www.lekcjebiblijne.tv

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

WPROWADZENIE DO STUDIUM BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Etapy życia. Szósty dzień tygodnia stwarzania dobiegł końca. W ciągu pierwszych pięciu dni chaos panujący w świecie został przemieniony w doskonałe piękno. Ciemność została rozproszona przez światłość. Wody zostały oddzielone od siebie, a Bóg nakazał morzu, „mówiąc:

— Dotąd dojdziesz, lecz nie dalej! I tu zatrzymają się twe wzdęte fale!” (Hi 38,11).

Na suchym lądzie pojawiło się bogactwo barw i zapachów. Ptactwo wszelkiego rodzaju wypełniło przestrzeń powietrzną, a ryby i ssaki morskie zaroiły się w wodach. Zwierzęta lądowe wszystkich rodzajów i gatunków biegały, skakały oraz wspinały się po drzewach stosownie do tego, jak Bóg je stworzył. I wreszcie Bóg stworzył na swój obraz ludzi będących wyjątkowymi istotami w całym ziemskim stworzeniu.

Zanim Bóg ustanowił sobotę, przyjrzał się swojemu stworzeniu i oświadczył, że wszystko było „bardzo dobre” (Rdz 1,31).

Gdyby tylko tak to pozostało… Doskonały świat, doskonali ludzie — na zawsze. Pomyśl tylko. Adam i Ewa mieliby dzieci, a potem pojawiłyby się wnuki i prawnuki. Pierwsi rodzice patrzyliby, jak przychodzą na świat niezliczone pokolenia przynoszące radość nie tylko im, ale także i Bogu. Żyjąc w tym upadłym świecie, nie potrafimy wręcz wyobrazić sobie, jakie byłoby życie ludzkości bez grzechu i zła.

Jest tak dlatego, że nasza wyobraźnia została ukształtowana w świecie zupełnie odbiegającym od idealnego świata stworzonego przez Boga. Jakże różne są te dwa światy — świat sprzed grzechu i świat po grzechu! Oto jeden przykład. Gdy Adam i Ewa „widzieli więdnące kwiaty i opadające liście, pierwsze oznaki skażenia, płakali bardziej, niż dziś ludzie opłakują śmierć bliskich. Obumieranie kruchych i delikatnych kwiatów sprawiało im smutek, ale gdy wspaniałe drzewa traciły swe liście, widok ten przypominał im o tym, iż śmierć jest udziałem wszystkiego, co żywe”[1]. Dzisiaj nie reagujemy tak na widok opadających liści, bo żyjąc w świecie grzechu, nauczyliśmy się traktować śmierć i cierpienie jako nieodłączne elementy cyklu życia.

O tym właśnie są lekcje tego kwartału — o etapach naszego życia w tym upadłym świecie. Przyjrzymy się im w kontekście bliskim większości z nas — w kontekście rodziny.

Ludzie zostali stworzeni w Edenie do życia w rodzinie, jako mąż i żona. Później pojawiły się dzieci i ich dzieci. I tak toczy się historia ludzkości aż do dziś. Wiele z pierwszych historii biblijnych — począwszy od Adama i Ewy, poprzez patriarchów i dynastię Dawida — toczyło się w kontekście rodziny i rodzinnych więzi. W całej Biblii — w taki czy inny sposób — rodziny tworzą tło opisywanych wydarzeń. Nie powinno nas to zaskakiwać, gdyż przechodząc przez kolejne etapy życia, my także czynimy to samo w większym lub mniejszym stopniu w środowisku rodziny.

Pomimo działania sił wrogich rodzinie, tak w przeszłości, jak i obecnie (na przykład praktyka poligamii w czasach biblijnych przyczyniająca się do destabilizacji życia rodzinnego), oraz wbrew próbom przedefiniowania pojęcia rodziny biblijna koncepcja rodziny trwa niewzruszenie. I tak powinno być. Rodzina to środowisko, w którym wzrastamy, a zatem może ona być największą siłą dobra albo zła w kwestii kształtowania naszego życia oraz tego, jak reagujemy na różne wyzwania, przechodząc poszczególne etapy życia.

Ponieważ każdy z nas jest inny, to i także nasze rodziny są wyjątkowe. Zatem lekcje tego kwartału są wykładem biblijnych zasad, które (jak mamy nadzieję i o co się modlimy) mogą pomóc nam w kształtowaniu silnych rodzin na każdym etapie życia.

 

Autorami Lekcji Biblijnych 2/2019 są Claudio i Pamela Consuegrowie pracujący jako dyrektorzy Sekretariatu Rodziny przy Wydziale Północnoamerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Oboje od ponad trzydziestu lat służą Kościołowi, pełniąc różne funkcje (przyp. red.).

[1] — Ellen G. White, Wybrańcy Boga, Warszawa 2018, wyd. II, s. 33.

Dodatkowe materiały