Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy bieżące tematy lekcji wraz z plikami video opracowanymi przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska.

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Bieżąca lekcja

Lekcja ostatniego tygodnia

WPROWADZENIE DO LEKCJI BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Chrystus a czasy końca. Gdy ziemska misja Jezusa dobiegała końca, skierował On do swoich uczniów słowa pocieszenia:

— „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie” (J 14,1­4).

Choć uczniowie z pewnością nie w pełni rozumieli to, co Jezus rzekł, ani nie wiedzieli, kiedy Jego obietnica się spełni, to jednak czerpali pociechę z Jego słów. Mieszkanie w domu Jego Ojca? Miejsce, które Jezus osobiście dla nich przygotuje? Z pewnością byłoby to coś lepszego, niż to wszystko, co mogliby znaleźć dla siebie w tym świecie.

Nieco wcześniej, gdy Jezus był z uczniami na Górze Oliwnej, dał im krótki wgląd w to, co się stanie przed Jego powtórnym przyjściem. Była to swego rodzaju historia przyszłości. I nie była ona piękna. Wojny, wieści o wojnach, jedne narody powstające przeciw innym narodom, głody i trzęsienia ziemi, a to wszystko, jak powiedział Jezus, „dopiero początek boleści” (Mt 24,8). Miały nadejść także prześladowania, odstępstwa, zwiedzenia i trudne doświadczenia.

Dzisiaj, mając za sobą długą historię, możemy stwierdzić, że niemal wszystko, przed czym Jezus ostrzegał, już się wypełniło: po pierwsze czas, dwa czasy i pół czasu z Dn 7,25 (zob. także Ap 12,6.14; 13,5; Lb 14,34), rozpoczęte w 538 roku, a zakończone w 1798 roku; a po drugie najdłuższy okres proroczy 2300 dni z Dn 8,14, trwający do 1844 roku.

Z pewnością więc żyjemy obecnie „u kresu dni” (Dn 12,13), jednak nie tylko nie wiemy, kiedy nastąpi koniec — powtórne przyjście Jezusa — ale wręcz nie potrzebujemy tego wiedzieć. Musimy wiedzieć tylko to, że to nastąpi, a gdy to nastąpi, musimy być gotowi.

W jaki sposób? Chyba najlepszą odpowiedzią na to pytanie są słowa Pawła:

— „Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie” (Kol 2,6).

Inaczej mówiąc, gdy w świecie tak dużo się dzieje, gdy przybywa sensacyjnych nagłówków w prasie i doniesień w serwisach telewizyjnych oraz gdy mnożą się teorie dotyczące końca świata, łatwo zboczyć z drogi, skupiając się zbytnio na tym, co ma prowadzić do powtórnego przyjścia Chrystusa, zamiast na samym Chrystusie, który jest jedynym kluczem do naszej gotowości.

W tym kwartale skupimy uwagę na czasie końca, ale nie tylko. W gruncie rzeczy skoncentrujemy się na Jezusie, ale w kontekście czasów końca i przygotowania na nie. Owszem, musimy zwrócić uwagę na pewne daty, światowe wydarzenia, historię, jako że Biblia mówi o nich w związku z czasami końca. Ale nawet w tym kontekście Pismo Święte cały czas mówi o Jezusie — kim On jest, czego dokonał dla nas, czego dokonuje w nas i czego dokona, gdy przyjdzie powtórnie. Chrystus — i to ukrzyżowany — musi być w centrum naszej wiary, zgodnie z tym, jak wyraził to Paweł:

— „Uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2).

Im częściej skupiamy uwagę na Nim, tym bardziej stajemy się podobni do Niego — bardziej posłuszni i lepiej przygotowani na to, co nas czeka, zarówno w najbliższej przyszłości, jak i w czasie końca oraz w dniu, gdy znajdziemy się w miejscu przygotowanym przez Jezusa dla tych, którzy Go miłują.

Autorem Lekcji Biblijnych 2/2018 jest dr Norman R. Gulley (fot.), profesor teologii systematycznej w Southern Adventist University w miasteczku Collegedale w amerykańskim stanie Tennessee (przyp. red.).

Dodatkowe materiały