Skwer im. Michała Beliny-Czechowskiego w Krakowie!

1 września na sesji Rady Miasta Krakowa radni zdecydowali, aby skwer u zbiegu al. Róż i ul. Stefana Żeromskiego w Krakowie nosił nazwę im. Michała Beliny-Czechowskiego, pierwszego misjonarza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

1 WRZEŚNIA 2021 (NR 826) {DANIEL KLUSKA / AAI`}

Z wnioskiem o nazwanie skweru imieniem Michała Beliny-Czechowskiego wystąpił pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek ten związany był również z obchodzonym w tym roku jubileuszem 100-lecia zboru adwentystycznego w Krakowie. Patronat honorowy nad jubileuszem objął sam prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. [Więcej na ten temat opublikowaliśmy TUTAJ]

Kim był Belina-Czechowski?

Michał Czechowski, herbu „Belina”, urodził się 25 września 1818 r. w Sieciechowicach koło Krakowa. W wieku 17 lat wstąpił do klasztoru Bernardynów w Stopnicy. Po odbyciu studiów filozoficznych w klasztorze w Piotrkowie, w 1842 r. został ordynowany na diakona. Następnie po intensywnych studiach teologii dogmatycznej przyjął ordynację duchowną w dniu 25 czerwca 1843 r. w kościele św. Krzyża w Warszawie. W tym samym roku przyłączył się do patriotycznego ruchu ks. Piotra Ściegiennego. Po aresztowaniu Ściegiennego, odebraniu mu święceń kapłańskich i zesłaniu na Syberię, ks. Belina-Czechowski znalazł się na carskiej tzw. „czarnej liście”, co w razie aresztowania także groziło zsyłką na Syberię. Musiał więc uciekać z zaboru rosyjskiego. Postanowił udać się do Rzymu, do papieża, i błagać o pomoc dla Polski i dla Kościoła. Podczas audiencji, która miała miejsce 15 października 1844 r. Grzegorz XVI zaproponował mu stanowisko spowiednika Polaków w Jerozolimie, a po sześciu latach godność biskupa.

Kościół św. Seweryna w Paryżu

Michał Belina-Czechowski na zaproszenie księcia Adama Czartoryskiego udał się do Paryża, gdzie pracował jako duchowny w Kościele St. Severin, natomiast jako polityk działał w Towarzystwie Demokratycznym Polskim. Ponieważ w jego życiu działalność polityczna wzięła górę nad działalnością duszpasterską, postanowił zrzec się święceń kapłańskich. Po upadku monarchii we Francji, M. Belina-Czechowski zorganizował legion, który miał ruszyć na wyzwolenie Polski, ale udało mu się dotrzeć jedynie pod wieś Mirosław w Zielonogórskiem, gdzie jego wojsko zostało pokonane. W 1849 r. Michał Belina-Czechowski otrzymał nakaz opuszczenia Francji. Przeniósł się do Szwajcarii, gdzie poślubił Marię Wirginię Delavonet. W 1851 r. razem z żoną udali się do Stanów Zjednoczonych.

I to właśnie na kontynencie amerykańskim zetknął się z teologią i filozofią adwentyzmu, ruchu protestanckiego, promującego nie tylko teologię biblijną, ale również zasady równości społecznej i zdrowego stylu życia. Postanowił te idee przynieść do Europy, a szczególnie na będące wówczas pod zaborami ziemie polskie.

Michał Belina-Czechowski wraz z rodziną w dniu 14 maja 1864 r. przypłynął do Europy. Od tej chwili misja Beliny-Czechowskiego na Starym Kontynencie stała się pierwszym, niezwykle cennym wkładem w ogólny rozwój misji adwentystycznej na świecie. Dotarł do Włoch i Szwajcarii, gdzie zainicjował działanie tzw. Europejskiej Misji Ewangelicznej. Założył również własne wydawnictwo i drukarnię, gdzie wydawał czasopismo „L’Evangile Eternel”. Michał Belina-Czechowski nie dotarł na ziemie polskie, ale to dzięki jego działalności, choć w sposób pośredni, adwentyzm pojawił się na terenie naszego kraju, w tym również w Krakowie.

100-lecie krakowskiego zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

– Przypadające na ten rok stulecie krakowskiego zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest pięknym pretekstem do symbolicznego powrotu Beliny-Czechowskiego do Krakowa – tłumaczył pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

Adwentyści w Krakowie w ciągu 12 lat działalności (lata 2006-2014) rozdali ponad 118 ton żywności mieszkańcom Nowej Huty. Wspierali także Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy organizując koncerty charytatywne.  W Krakowie znajdują się dwa zbory adwentystyczne: na ul. Lubelskiej 25 – gdzie znajduje się także siedziba Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce) oraz na os. Teatralnym 24.

Więcej informacji o wydarzeniach związanych z obchodami 100-lecia zboru krakowskiego znajduje się na stronie www.adwentysci.krakow.pl

Zapis z XLV Sesji Rady Miasta Krakowa (Druk 2133)

Pełen zapis LXV Sesji Rady Miasta Krakowa dostępny jest na TEJ STRONIE

AAI