Specjalny komunikat pastora Teda Wilsona, przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

10 WRZEŚNIA 2017 (NR 614) [TŁUM.: DANIEL KLUSKA/AAI]

W związku z klęskami żywiołowymi, które w ostatnim czasie dotknęły różne obszary świata, pastor Ted Wilson skierował specjalne przesłanie do członków Kościoła Adwentystów na świecie.

Dzisiaj [sobota- przyp. redakcji] wielu z was wielbiło Boga na nabożeństwach na całym świecie i modliło się o ofiary, które zostały dotknięte ostatnimi wydarzeniami w Teksasie i na Karaibach. Huragan Irma zrujnował także wyspy St. Martin, St. Barts, St. Thomas, Barbuda, Anguilla, Portoryko, Dominikana, Haiti, dotknął Kubę, a teraz zagraża stanowi Floryda, Georgia i Południowa Karolina. Miliony ludzi uciekają przed huraganem. Teraz huragan Jose zdaje się podążać tą samą drogą, którą przemieszczał się huragan Irma.

Proszę, módlcie się za członków naszego Kościoła i wszystkich, którzy stali się ofiarami zniszczeń na wymienionych obszarach. Módlcie się za tysiące ludzi, którzy stracili bliskich i dorobek całego życia po powodziach w Houston. Nasze modlitwy do Boga wznosimy również za ludność Meksyku po ostatnim trzęsieniu ziemi.

Musimy zdać sobie sprawę z czasu w jakim żyjemy i prosić Boga o ochronę i moc Ducha Świętego by głosić trójanielskie poselstwo. Musimy skoncentrować się na Chrystusie i Jego sprawiedliwości szczególnie teraz, kiedy w 500-lecie Reformacji Protestanckiej wiele wspólnot przeprasza za reformację i oświadcza, że ta właśnie się skończyła.

Drogie Siostry i drodzy bracia, Duch Proroctwa mówi, że Reformacja nigdy się nie skończy i będzie trwała do czasu końca. Dzięki łasce Bożej Adwentyści Dnia Siódmego na całym świecie dalej stoją mocno na zasadach reformacji protestanckiej – tylko Biblia, tylko wiara, tylko łaska, tylko Chrystus jako nasz jedyny Pośrednik, tylko Bóg.

(…)

Chciałbym Was prosić o jeszcze jedną intencję modlitewną, dotyczącą zbliżającej się, dorocznej Rady naszego Kościoła. W trakcie jej trwania chcemy skupić się na programach ewangelizacyjnych realizowanych w ostatnich latach: Odnowienie i Reformacja, Misja w miastach, Total Member Involvement i wielu, wielu innych.

Proszę gorąco modlić się o odrodzenie i reformację w naszym życiu i ogólnym życiu Kościoła. Pan chce wykorzystać nas wszystkich, aby teraz głosić poselstwo o zbawieniu tylko w Nim. Niech słowa Chrystusa z Ewangelii Jana 9, 4 będą dzisiaj naszym mottem: Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać.

Módlmy się niestrudzenie o późny deszcz Ducha Świętego i bliski powrót Zbawiciela. Niech Bóg błogosławi naszą pracę dla niego i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

 

Ted Wilson

Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

 

Czytaj treść całego oświadczenia (ang.)

PODOBNE WIADOMOŚCI: