Spis powszechny – instrukcje Zarządu Kościoła

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2021 roku,

Do Wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

W związku z ogłoszeniem przez Główny Urząd Statystyczny Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, niektórzy z Was pragnący zaznaczyć swoją przynależność wyznaniową zwrócili uwagę na pewną niejasność związaną z pytaniem „Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?”

Wyjaśniamy więc w poniższej instrukcji że:

1. wszystkie osoby, które pragną wskazać na Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jako miejsce przynależności konfesyjnej powinny zaznaczyć pole „Należę do wyznania”.

2. Otworzy się wtedy pytanie „Proszę wpisać wyznanie”.

3. Należy wybrać pole wyboru „Inne (podać jakie)”.

4. Następnie należy kliknąć na pole „Kościół lub związek wyznaniowy”, co spowoduje otworzenie się listy z wykazem kościołów i wyznań.

UWAGA! Wspomniana wyżej niejasność, która może spowodować pomyłkę polega na pojawieniu się na samej górze listy nazwy: Adwentyści Dnia Siódmego – Ruch Reformacyjny. To oczywiście nie jest nasz Kościół.

5. Aby znaleźć nasz Kościół, należy przesunąć w dół suwak po prawej stronie i znaleźć na liście nazwę: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

6. Kliknięcie w nazwę naszego Kościoła spowoduje prawidłowe zaznaczenie i zapisanie w systemie naszej przynależności konfesyjnej.

Warto przypomnieć, że zgodnie ze statutami diecezji za wiernych Kościoła uznaje się zarówno osoby ochrzczone i nieochrzczone.

Chociaż odpowiedź na pytanie o przynależność konfesyjną jest dobrowolne, zaznaczenie przynależności do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego skutkować będzie podawaniem przez Główny Urząd Statystyczny prawidłowej i niezaniżonej liczby adwentystów w Polsce, co jest również ewangelizacyjnym wydawaniem świadectwa i zaznaczeniem naszej obecności w Polsce.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa

pastor Marek Rakowski,
Sekretarz Kościoła