Spotkania “Bóg Syna dał”

Seria trzech spotkań przybliżających charakter osoby Jezusa i Boży plan zbawienia człowieka. W trakcie wykładów poruszone zostaną zagadnienia związane z tradycją świąt bożonarodzeniowych a także biblijnych zapowiedzi przyjścia Mesjasza.

Materiały graficzne zostały udostępnione są w formie plików JPG i PDF. Do otworzenia prezentacji multimedialnych potrzebny jest program Power Point.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiały przeznaczone do użytku przez duchownych i wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

Prezentacje multimedialne

Konspekty wykładów

GRAFIKA