Spotkania „Bóg Syna dał”

Seria trzech spotkań przybliżających charakter osoby Jezusa i Boży plan zbawienia człowieka. W trakcie wykładów poruszone zostaną zagadnienia związane z tradycją świąt bożonarodzeniowych a także biblijnych zapowiedzi przyjścia Mesjasza.

Materiały graficzne zostały udostępnione są w formie plików JPG i PDF. Do otworzenia prezentacji multimedialnych potrzebny jest program Power Point.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiały przeznaczone do użytku przez duchownych i wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

Prezentacje multimedialne

  1. Chrystus sprzedany za miniony srebrników
  2. Wypełnienie czasu
  3. Bóg Syna dał

Konspekty wykładów

  1. Chrystus sprzedany za miniony srebrników
  2. Wypełnienie czasu
  3. Bóg Syna dał

GRAFIKA

Wersje JPG:

Wersje PDF: