Coroczne spotkanie Wydziału Transeuropejskiego skoncentrowane wokół misji i jedności.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”22 LISTOPADA 2017 (NR 620) `{`TED/TŁUM.DANIEL KLUSKA`}` ” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Eglė Miliūnienė jest zafascynowana Jezusem. Po dwunastu latach za granicą wróciła na Litwę wraz z mężem Robertasem i trójką dzieci. Ich cel? Być świadkami Chrystusa we własnej społeczności. Robertas jest wolontariuszem i służy jako pracownik biblijny. Eglė jest radną Kościoła Adwentystów na Litwie. Niedawno została także jednym z 11 świeckich przedstawicieli zasiadających w Radzie Wydziału Transeuropejskiego. 

Eglė Miliūnienė – Radna Wydziału Transeuropejskiego z Litwy.

Będąc po raz pierwszy uczestnikiem takiego spotkania Eglė przyznała, że choć bardzo się denerwuje, to dziękuje za to, że ma okazję lepiej poznać funkcjonowanie Kościoła. – Bardzo interesujące były raporty z różnych krajów. – podkreśliła. Ale bycie członkiem Rady Wydziału to nie tylko bierne słuchanie i raporty. Podczas tygodniowego spotkania w Bečići, Czarnogórze, Eglė angażowała się także w dyskusje i wraz z różnymi zespołami szukała rozwiązań dla poprawy duchowości Kościoła i rozwoju misji. W szczególności blisko współpracowała z innymi świeckimi członkami Rady Wydziału aby w konsekwencji przedstawić trzy wnioski, które mogą przynieść korzyść w dyskusji o jedności Kościoła Adwentystów na całym świecie.

Pastor Raafat Kamal, przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Pastor Raafat Kamal, przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego zachęcał liderów z krajów Wydziału, do dzielenia się raportami z realizowanych działań. Pierwszy raport pochodził z Unii Południowo-Wschodniej i  w oczach wielu obecnych wywołał łzy. Pastor Đorđija Trajkovski podzielił się filmem z działalności ADRA oraz zboru w Belgradzie na rzecz bezdomnych dzieci a także rodzin uchodźców mieszkających w lokalnym ośrodku pomocy, oddalonym od centrum Belgradu o 5 km. Tam uchodźcy mają możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego, nauki języka a dzieci mogą skorzystać z darmowego transportu do lokalnych szkół.[/vc_column_text][vc_column_text]Raport z Cypru, na którym w tej chwili mieszka jedynie 92 adwentystów dnia siódmego, koncentrował się działaniach związanych z jubileuszem Reformacji. W wyniku realizowanych wydarzeń udało się nawet odnaleźć człowieka, który był właścicielem grecko-łacińskiej wersji Biblii pochodzącej z 1590 roku – prawdopodobnie najstarszej Biblii na wyspie. Kościół Adwentystów w Danii i na Węgrzech, również w nawiązaniu do 500-lecia Reformacji, prowadził podobne działania ewangelizacyjne. Ciekawym uzupełnieniem dla podobnych inicjatyw była seria krótkich filmów o historii Reformacji przygotowane właśnie przez Wydział Transeuropejski.[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=6kSEjucEICo”][vc_column_text]Polska podzieliła się pozytywnymi rezultatami z wykorzystania premiery filmu „Przełęcz ocalonych”. Dzięki popularności kinowego hitu, na ulicach kilku miast Polski młodzież miała okazję zwrócić większą uwagę na wiarę Desmonda Dossa. Idealną formą promocji książki o historii wyjątkowego bohatera, był także udział Wydawnictwa „Znaki Czasu” w  Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, gdzie na stoisku wydawnictwa można było spotkać ubranych w wojskowe mundury wolontariuszy, rozdających specjalne wydanie czasopisma Znaki Czasu, poświęconego historii Desmonda Dossa. Podobne inicjatywy powtórzono w ostatnich miesiącach, przy okazji 500-lecia Reformacji.[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=cSsjxa5gp2g”][vc_column_text]Pozytywne wiadomości z wielu krajów wcale nie oznaczają, że Wydział Transeuropejski nie stoi przed wyzwaniami. Coraz starszy wiek osób pracujących w Kościele, emigracja, brak liderów czy utrzymująca się liczba osób odchodzących z Kościoła to tylko niektóre z zagadnień, które zostały poruszone. Prowadzone dyskusje doprowadziły do powstania siedmiu rekomendacji i 'banku pomysłów” dla krajów Wydziału; dokumentu, z którego mogą korzystać nie tylko Unie, ale także zbory Kościoła Adwentystów. Uczestnicy podkreślali, że powstały dokument powinien być przypominany przy okazji każdego większego spotkania w Wydziale. W celu podejmowania właściwych działań, należy zwrócić szczególną uwagę na sygnały płynące z samych zborów. Nie można ignorować głosu młodzieży i należy stworzyć dla nich właściwe warunki do duchowego wzrostu. Dodatkowo niezwykle istotne jest zwrócenie większej uwagi na osoby odchodzące z Kościoła tak, aby – w miarę możliwości – pozostawać z nimi w kontakcie.

Coroczne spotkania Rady Wydziału to czas finansowych sprawozdań, raportów, ustalania budżetów i dyskusji na temat realizowanej misji w poszczególnych sekretariatach Kościoła. W tym roku jednak udział osób niezatrudnionych w Kościele a pozostających członkami Rady Wydziału przybrał nieco szerszy charakter. Grupa 11 radnych spotykała się w grupie aby przedłożyć Zarządowi Wydziału trzy rekomendacje dotyczące jedności Kościoła w nawiązaniu do jesiennej Rady Kościoła w trakcie Generalnej Konferencji:

1. Uznając, że angielski nie jest pierwszym językiem dla większości delegatów, wszelkie dokumenty poddawane pod głosowanie na Dorocznej Radzie lub Generalnej Konferencji powinny być dostarczone z wyprzedzeniem.

2. Wszelkie dokumenty powinny być starannie i prawnie zweryfikowane i nie powinny być sprzeczne z procesem demokratycznym.

3. Właściwe byłoby, aby każda ze stron dialogu była w każdej chwili gotowa do modlitwy i poszukiwania jedności w porozumieniu ze swoim Wydziałem.

Pełny dokument został – za zgodą Zarządu Wydziału – skierowany do Generalnej Konferencji.

Opinie uczestników. 

– Spotkania są dla mnie przede wszystkim okazją do obserwacji jak działa kościół w Europie. Wspólne posiedzenia, podczas których podejmowane są decyzje stanowią punkt wyjścia do planowania po powrocie do Polski wydarzeń i projektów na kolejny rok. Bardzo cenne są rozmowy bilateralne z przedstawicielami innych krajów oraz dyrektorami odpowiedzialnymi za różne działy służby. Dzięki nim można zapraszać gości i omawiać z nimi tematykę szkoleń. W tym roku bardzo ważne były warsztaty na temat zapobiegania odchodzeniu wyznawców z kościoła. Istotnym punktem było również przedstawienie strategii wydziału, która będzie podstawą do przygotowania planów na lata 2019-2023, czyli kolejną kadencję kościoła w Polsce. Dyskusja nad dokumentem Generalnej Konferencji dotyczącym zachowania jedności w obliczu różnic zdań wypływających z różnego tła kulturowego pokazała, jak można w chrześcijański sposób i w dobrym duchu rozwiązywać sytuacje kryzysowe. Wspólnym i zawsze powtarzającym się przeżyciem jest dla mnie zawsze atmosfera życzliwości, wzajemnej akceptacji, zrozumienia, szacunku i doceniania pracy koleżanek i kolegów. Świadomość, że stanowimy jeden, choć bardzo różnorodny zespół prowadzony przez Ducha Świętego jest mocno motywująca.

Marek Rakowski, sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

– – –

– Tegoroczne jesienne posiedzenie Wydziału Transeuropejskiego było wyjątkowe ze względu na inicjatywę świeckich reprezentantów wszystkich unii. Zgłosiliśmy uchwałę, nad którą pracowaliśmy samodzielnie do późnych godzin nocnych przez kilka dni. Zawnioskowaliśmy w niej o przesunięcie rozpatrywania dokumentu zgłoszonego na jesiennym posiedzeniu GC, dotyczącym jedności kościoła (związanym m.in. z ordynacją kobiet) przynajmniej do jesiennego posiedzenia GC w roku 2019. Uchwała została przyjęta przez delegatów i przekazana do Generalnej Konferencji.
Niezwykłe było obserwować, jak z pierwotnego pomysłu przekształcaliśmy tekst w finalny dokument. Nie było łatwo wyrazić w sposób prosty i zrozumiały nasze intencje, aby też nikt nie czuł się dotknięty i aby przedstawiciele wszystkich unii mogli się utożsamić z zaprezentowanym wnioskiem. Widać było działanie Ducha Świętego na nas wszystkich i za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Po raz pierwszy też jako delegaci świeccy tak istotnie zaznaczyliśmy naszą obecność na zjeździe. Bardzo nas to zintegrowało i doświadczyliśmy tego, że możemy mieć realny wpływ na funkcjonowanie Kościoła światowego. Istotne znaczenie dla tego przedsięwzięcia miał bez wątpienia fakt, że dwie osoby spośród nas są również przedstawicielami w Generalnej Konferencji.
Mariusz Radosh, członek Rady Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

 

[AAI][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”`{`ZDJĘCIA: TED/FACEBOOK`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”6434,6435,6436,6437,6438,6439,6440,6441,6442,6443,6444,6445,6446,6447,6448,6449,6450,6451,6452,6453,6454,6455,6456,6457,6458,6459,6460″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]POZOSTAŁE WIADOMOŚCI:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mpc_vc_blog_posts_slider category=”all” tag=”42″][/vc_column][/vc_row]