SPROSTOWANIE – DZIESIĘCINY

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W artykułach  Sesja Generalnej Konferencji. Dzień 2opublikowanym 3 lipca br. w serwisie Adwent.pl, oraz Kalendarium Obrad Zjazdu Generalnej Konferencji,  opublikowanym w periodyku „Głos Adwentu” 9-10/2015 (s. 4, akapit „Dzień drugi – piątek”), pojawił się fragment sugerujący, jakoby zaledwie 5 procent wyznawców ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego „pozostawało wiernych w dziesięcinach i darach”.

Informacja ta nie jest zgodna ze stanem faktycznym, a jej pojawienie się w tych artykułach jest wynikiem błędnego zinterpretowania fragmentów wystąpienia skarbnika Generalnej Konferencji Roberta Lemona na tegorocznym Zjeździe Generalnej Konferencji Kościoła w San Antonio.

W rzeczywistości owe 5 procent odnosi się do aktualnej kwoty dziesięciny, która jest przekazywana do Generalnej Konferencji. Innymi słowy, Generalna Konferencja zarządza jedynie 5 procentami dziesięciny oddawanej przez wyznawców, podczas gdy pozostałymi 95 procentami zarządza się na innych szczeblach Kościoła (diecezja, unia, wydział).

Za powstały błąd wszystkich Czytelników serdecznie przepraszamy.

Redakcje Adwent.pl i „Głosu Adwentu”

PS [Tutaj znaleźć można cały tekst (angielski) sprawozdania skarbnika Roberta Lemona wygłoszonego w trakcie 60. Zjazdu Generalnej Konferencji w San Antonio].

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]