Sto lat Pakistańskiego Seminarium Adwentystycznego

Instytucja zorganizowała tygodniowe obchody swojego stulecia połączone z programem misyjnym. Każdego wieczora inspirujące przesłania gromadziły prawie tysiąc uczestników.  Wydarzenie zakończyło się 25 listopada 2023 roku.

11 STYCZNIA 2024 (NR 971) [adventistreview.org| Opr. Daniel Kluska]

Spotkania odbywały się w głównej auli zboru uniwersyteckiego. Pomimo swojego wieku (87 lat) i silnego przeziębienia, pastor An Chun-soo głosił przesłanie ewangelii z niezachwianą determinacją.

– Jestem zaszczycony, że mogłem uczestniczyć w obchodach 100-lecia Pakistańskiego Seminarium Adwentystycznego. Czułem tutaj prawdziwą pasję pakistańskiej młodzieży kochającej Słowo Boże. Sam udział w ceremonii chrztu był niezapomnianym przeżyciem – powiedział pastor Choi HoYoung, dyrektor ds. Duszpasterstwa Młodzieży w Wydziale Północnoazjatycko-Pacyficznym (NSD) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Chrzty trwały cały dzień

– Ponadczasowa walka między dobrem a złem trwała w każdej epoce. Trwa nawet w czasie obecnym. Obowiązkiem Adwentystów Dnia Siódmego jest przekazanie Dobrej Nowiny całemu światu – podkreślił w swoim wystąpieniu pastor Kang Soon-gi, przewodniczący Kościoła Adwentystów w Korei Południowej.

– Adwentystom żyjącym w dzisiejszych czasach powierzono świętą misję głoszenia bliskiego powrotu Jezusa Chrystusa. Pomimo oczywistych trudności musimy odpowiedzieć na to powołanie. To nasz obowiązek i wielki przywilej – powiedział Kang.

Na zakończenie całego wydarzenia odbył się chrzest, w którym udział wzięło 148 osób deklarujących swoje nawrócenie. To bezprecedensowy rekord. Oczekuje się, że to osiągnięcie przyczyni się do przekroczenia 2 tys. chrztów w Pakistanie w ciągu 12 miesięcy, co będzie pierwszym takim wydarzeniem w historii tego kraju. Ceremonie chrztów trwały cały dzień.

Wydarzenie mogło się odbyć dzięki wspólnym wysiłkom wolontariuszy z Korei Południowej.

Wielu gości po raz pierwszy obserwowało jak wygląda biblijny chrzest przez zanurzenie

– Podczas obchodów czułem wyjątkowe działanie Ducha Świętego. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy modlili się o powodzenie tego projektu, a zwłaszcza oddanym wolontariuszom, którzy podróżowali na duże odległości, znosząc trudne i niewygodne warunki. Gorąco proszę także o stałe wsparcie dla naszego Kościoła w Pakistanie. Prosimy, módlcie się za nas, aby Duch Święty nie opuszczał naszego kampusu – podkreślił pastor Gee SeongBae, rektor Pakistańskiego Seminarium Adwentystycznego.

Pakistańskie Seminarium Adwentystyczne prosi o modlitwę w sprawach:

  • uzyskania zgody rządu na utworzenie szkoły pielęgniarskiej i zabezpieczenie umów ze szpitalami szkoleniowymi.
  • wsparcia studentów zmagających się z wyzwaniami akademickimi z powodu ograniczeń finansowych
  • zapewnienia bezpieczeństwa i duchowej stabilności osobom przechodzącym z islamu na chrześcijaństwo
  • zapewnienia wsparcia dla trzeciej i czwartej grupy 1000 pakistańskich misjonarzy zaangażowanych w pracę misyjną.

AAI