RYSZARD JANKOWSKI – PRZEWODNICZĄCY KOŚCIOŁA

Pastor Ryszard Jankowski urodził się w trzecim pokoleniu adwentystów w Szubinie koło Bydgoszczy. Od wczesnej młodości jego marzeniem była służba dla Boga. Dorastając w zborze bydgoskim, angażował się w życie i działalność lokalnego Kościoła. Po zdaniu matury rozpoczął  naukę w Seminarium Duchownym w Podkowie Leśnej. Podjął również studia na Akademii Techniczno-Rolniczej, które ukończył z tytułem inżyniera. W tym czasie ożenił się z Haliną Sochanek, a owocem tego związku jest dwoje dorosłych już dzieci — syn Tomasz i córka Anna. Następnie ukończył roczne studia języka angielskiego w Newbold Collage (Wielka Brytania). Kontynuował naukę na Uniwersytecie Andrews (Stany Zjednoczone), gdzie otrzymał tytuł mgr Przywództwa i Zarządzania.

Nowy Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP rozpoczął swoją służbę we wrześniu 1978 roku w Poznaniu, gdzie objął opieką duszpasterską tamtejszy zbór. W roku 1981 została mu powierzona opieka nad zborem w Koszalinie, następnie w Kołobrzegu i okolicznych grupach. Również w tym czasie powierzono mu funkcję Sekretarza Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów.  W latach 1988-2003 pełnił funkcję dyrektora Sekretariatu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła, jednocześnie  w latach 1998-2003 pełnił — funkcję dyrektora Sekretariatu Duchowieństwa, Sekretariatu Zdrowia, Wydawnictw oraz Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina. W 2003 roku powierzono mu kierowanie Diecezją Zachodnią, w której był Przewodniczącym aż do czerwca br, kiedy to XXII Zjazd Kościoła w powierzył mu urząd Przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.