Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

RYSZARD JANKOWSKI – PRZEWODNICZĄCY KOŚCIOŁA

Służbę duszpasterską rozpoczął we wrześniu 1978 roku w Poznaniu. Od roku 1981 mieszkał w Koszalinie, gdzie opiekował się tamtejszym zborem. W latach 1988-1997 pełnił funkcję Dyrektora Sekretariatu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła. Następnie, w latach 1998-2003 pełnił funkcję Sekretarza ds. Kaznodziejstwa. Swoją służbę kontynuował jako Przewodniczący Diecezji Zachodniej (2003-2018). XXII Zjazd Kościoła w powierzył pastorowi Ryszardowi Jankowskiemu urząd Przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Prywatnie jest mężem i ojcem dwójki dzieci.