PRZEWODNICZĄCY – pastor Jarosław Dzięgielewski służbę duszpasterską rozpoczął 37 lat temu w zborze Warszawa-Centrum. W 1994 roku został wybrany sekretarzem/skarbnikiem Diecezji Zachodniej. Następnie, w latach 2000-2003 pełnił funkcję seniora okręgu pomorskiego. Swoją służbę kontynuował jako Przewodniczący Diecezji Wschodniej (2003-2011) oraz Przewodniczący Diecezji Południowej (od 2011 roku). W roku 2013, XXI Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, powierzył pastorowi Dzięgielewskiemu służbę Przewodniczącego Kościoła Adwentystów w Polsce. Prywatnie jest mężem i ojcem trójki dzieci.