MAKSYMILIAN ADAM SZKLORZ – SKARBNIK KOŚCIOŁA

Urodzony w roku 1959. W latach 1974-78 studiował w ówczesnym Seminarium Duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W 1977 r. przyjął Chrzest Święty. W latach 1978-1980 uzupełniał wykształcenie w Policealnym Studium Zawodowym w Bielsku-Białej, w którym zdobył tytuł technika elektronika.

W roku 1980 rozpoczął pracę w Kościele jako młodszy duchowny w Sosnowcu i Jaworznie. Brał aktywny udział w działalności zespołu wokalnego „Salem”, którego był wieloletnim kierownikiem organizacyjnym. W 1985 roku został powołany na stanowisko skarbnika Diecezji Południowej. Jesienią 1989 roku został również nauczycielem i organizatorem Policealnej Szkoły Języka Angielskiego i Biznesu w Podkowie Leśnej (dziś: Szkoła Języków Obcych). W końcu został jej dyrektorem. Po rezygnacji ze stanowiska skarbnika Diecezji Południowej w 1990 r., został redaktorem w ówczesnym Korespondencyjnym Kursie Biblijnym (dziś:Korespondencyjna Szkoła Biblijna) w Bielsku-Białej.

W 1993 r. XVI Zjazd Kościoła powierzył mu urząd Skarbnika Kościoła, który po kolejnych wyborach w latach 1998, 2003, 2008 i 2013 piastuje do dziś. W latach 1997-1999 kierował działalnością oddziału ADRA-Polska, a ponadto od 1997 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

W 1988 roku zawarł związek małżeński z Haliną Bar. Urodziło im się dwoje dzieci: Małgorzata i Paweł. Jego hobby to kolekcjonowanie map, tenis stołowy, w zakresie teologii zaś kwestie związane z szafarstwem. Skromnym marzeniem – odwiedzić Egipt i Madagaskar. Kontakt: mszklorz@adwent.pl.