Świeża Perspektywa w Pokazywaniu Boga Europie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W dniach 21-26 listopada 2012 roku w Bečići w Czarnogórze spotkało się 78 delegatów z jedenastu unii i trzech pól misyjnych współtworzących Wydział Transeuropejski Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Zjazdowi przyświecało hasło: „Zapoznać Europę z Bogiem – świeże spojrzenie”. Jak stwierdza dr Bertil Wiklander, przewodniczący wydziału, „celem tegorocznego spotkania było przyjęcie naszego nowego strategicznego planu misyjnego dla Europy, przedstawienie licznych sprawozdań oraz projektów wydarzeń, nabożeństw i materiałów, które pomogą wydziałowi zapoznać ludzi z Bogiem, przyjęcie budżetu na rok 2013, przyjęcie wytycznych i strategii dotyczących naszej działalności, przeprowadzenie warsztatów rozwijających zdolności przywódcze, pchnięcie naprzód rozwoju Newbold College, jak również inspirowanie, prognozowanie, umacnianie i wspieranie wiary naszych przywódców i szeregowych wyznawców”.

Relacja z zimowego posiedzenia Wydziału Transeuropejskiego

W spotkaniu uczestniczyło m.in. trzech chętnie służących radą przedstawicieli z siedziby głównej światowego Kościoła: dr G.T. Ng – sekretarz, Robert E. Lemon – skarbnik oraz pastor Orville Parchment – asystent Teda Wilsona (przewodniczącego Generalnej Konferencji, która jest najwyższym organem zarządzającym w Kościele adwentystycznym na świecie).

Podczas czterech pracowitych dni wysłuchano sprawozdań i planów dyrektorów jednostek administracyjnych i dyrektorów sekretariatów, dyskutowano liczne zmiany strategiczne, rozpatrywano kwestie finansowe, a także debatowano nad większymi obecnymi i przyszłymi działaniami Kościoła.

Sprawozdania

– Obecnie zapoznajemy z Bogiem mieszkańców duchowo oziębłej, choć dobrze sytuowanej Europy, która go nie zna – rzekł dr Wiklander we wstępnym przemówieniu. – Przed nami stoją dwa wielkie wyzwania: nieznajomość i obojętność. Jako przywódcy, bardzo potrzebujemy tego co zawsze: stale pamiętać o spotkaniu z Bogiem, które odmieniło nasze życie. Pierwsi chrześcijanie, głosząc zmartwychwstałego Chrystusa, powodowali wiele radykalnych zmian. Ich przesłanie diametralnie różniło się od tego, co ówcześni sądzili o Zmartwychwstaniu. Jedynym wytłumaczeniem jest istotne, nieoczekiwane wydarzenie, które prowadziło do nawróceń. Bóg dawał się im poznać w nowy sposób! A więc i my zapoznawajmy ludzi z Bogiem! Naśladujmy wierność Jezusa Bogu.

Audrey Andersson, sekretarz Wydziału Transeuropejskiego, przedstawiła statystyki mówiące, że liczba członków wydziału w czerwcu 2012 roku wyniosła 82.786. – Przez rok przybyło nam 911 wyznawców – oznajmiła. – Na terenie ośmiu z jedenastu unii i trzech pól misyjnych wystąpił przez ostatni rok spadek liczby członków, ale tendencję tę można by odwrócić, gdybyśmy lepiej umieli zatrzymywać w Kościele obecnych wyznawców. Na 3,3 ochrzczone osoby jedna opuszcza nasze szeregi. Zapobieganie temu powinno być naszym priorytetem.

Jóhann E. Jóhannsson, skarbnik wydziału, zreferował sytuację finansową oraz przyszłoroczne plany, mówiąc, że „dziesięciny i dary w lokalnych walutach cechowała w minionym roku względna stabilność pomimo kryzysu ekonomicznego, który dotknął wielu krajów na naszym terenie, zwłaszcza Grecji. Niektóre unie i pola misyjne odnotowały umiarkowany wzrost, w innych zaś jednostkach nastąpił spadek, w pewnych krajach wręcz drastyczny. Wielbimy Boga za wierność wyznawców w tych ciężkich ekonomicznie czasach”.

„Zapoznać Europę z Bogiem” to temat przewodni świeżo zrewidowanego wydziałowego planu strategicznego, zaprezentowanego przez sekretarza oddziałowego wydziału, pastora Raafata Kamala i przyjętego przez delegatów. Plan ma polegać na wniesieniu nowego spojrzenia w świadczenie o Chrystusie i głoszenie jego nauk ponad 200 milionom ludzi zamieszkujących teren Wydziału Transeuropejskiego. Plan idzie tropem stworzonego przez Generalną Konferencję modelu „Tell the World” (Powiedz to światu) o trzech zasadniczych celach – misji pionowej (relacja z Bogiem), misji zewnętrznej (ewangelizacja), misji wewnętrznej (wspólnota) – realizowanych w każdej społeczności lokalnej, w każdej warstwie społecznej, w każdym kręgu światopoglądowym. W związku z trzydziestoma fantastycznymi inicjatywami zapoznawania Europejczyków z Bogiem wydziałowi przywódcy złożyli Bogu i sobie nawzajem obietnicę modlenia się, studiowania Biblii, planowania, ustalania priorytetów, współpracy i wspólnego wzrastania.

Jak poinformował rektor Newbold College dr Philip Brown, odnotowano 9,5-procentowy wzrost liczby studentów przyjętych na rok akademicki 2012-2013, w tym zwiększenie się o 45% liczby studentów mieszkających w akademikach. Ostatnie działania podjęte w celu polepszenia jakości życia studentów obejmują remont stołówki, remont kapitalny Keough House (akademika męskiego), wstępny remont Schuil House (akademika żeńskiego), a także remont akademickiej hali sportowej, które to prace mają się rozpocząć w połowie przyszłego roku. Newbold College dołączył do stowarzyszenia Adventist College Abroad (ACA), dzięki czemu uczelnią interesuje się coraz więcej studentów, którzy bloki z zakresu „dziedzictwa kultury brytyjskiej” pragną połączyć z takimi kierunkami, jak: biznes, media, literatura angielska, historia, muzykologia, psychologia i religia. Dzięki poprawiającym się możliwościom przenoszenia się z jednej uczelni na drugą coraz więcej studentów podejmuje studia II stopnia na kierunku teologii. Rosnącą popularnością wciąż cieszy się kierunek angielski dla obcokrajowców (ESOL). W czerwcu i lipcu 2013 roku pojawią się możliwości następujących intensywnych kursów: media, literatura angielska, dydaktyka, biznes, historia i teologia (studenci I stopnia), teologia (studenci podyplomowi). Szczegóły na stronie www.newbold.ac.uk.

Sprawozdania z poszczególnych unii i pól misyjnych ukazały pełne zaangażowanie przywódców w misję. Przyznali oni jednak, że napotykają bariery ze strony postmodernizmu, sekularyzmu, materializmu, tradycjonalizmu i oporu wobec chrześcijańskich wierzeń. Każde sprawozdanie podkreślało szczególną rolę Kościoła, nie będącego klubem towarzyskim ani grupą ludzi o wspólnych zainteresowaniach, lecz wspólnotą przedstawiającą Boże działanie w świecie i odpowiedź człowieka na nie w postaci dziękczynienia i dobrowolnego posłuszeństwa.

Komitet wykonawczy w drodze głosowania wybrał Paula Tompkinsa dyrektorem Sekretariatu Duszpasterstwa Rodzin Duchownych.

Ewangelizacja

– Misji Adwentystycznej przyświecają trzy cele – wyjaśnił pastor Raafat Kamal, wydziałowy dyrektor Biura Misji Adwentystycznej – wkroczyć na nowe obszary, dotrzeć do nowych zbiorowości, ożywić istniejące zbory. Przez pierwszych dziewięć miesięcy 2012 roku transeuropejskie pola misyjne, Wydział Transeuropejski i Generalna Konferencja wsparły 82 akcje na terenie naszego wydziału środkami na łączną sumę ponad 1,4 mln dolarów. Z pieniędzy tych m.in. powstały dwa ośrodki pozytywnego wpływu (w Kopenhadze i Sztokholmie), dzięki którym wiele osób przyjęło Jezusa Chrystusa za osobistego Zbawiciela lub zwróciło się do nas z prośbą o lekcje biblijne. W ciągu ostatnich siedemnastu lat Kościół wsparł łączną kwotą 30 mln dolarów tysiące akcji odbywających się w ramach Misji Globalnej. Wysławiamy Boga i dziękujemy mu za dotychczasowe błogosławieństwa, ale też prosimy wyznawców o nieustawanie w modlitwach za dzieło pionierów Misji Globalnej.

Projekt LIFEconnect (www.lifeconnect.info) okazał się znakomitym nowoczesnym modelem ewangelizacyjnym tworzenia internetowych społeczności uczniów Chrystusa. Strony w 13 (spośród 21) języków przyniosły fantastyczne efekty: 11.000 internetowych członków, 138.000 odsłon tygodniowo, 241 kursów biblijnych, 15 chrztów. – Jestem zachwycona ideą LIFEconnect i sprawozdaniem, które usłyszałam – mówi Iselin Fjeld, świecki delegat z Norwegii. – LIFEconnect pokazało mi wielką wartość i takie możliwości rozrastania się, jakich jeszcze nie mieliśmy. Wierzę w skuteczność spotykania się z ludźmi i wychodzenia im naprzeciw tam, gdzie już są. A Norwegów można dziś spotkać właśnie na portalach społecznościowych.

Zdaniem dr. Miroslava Pujiča, dyrektora wydziałowego Biura Wydawnictw Kościelnych, kampania Wielka Nadzieja może już ruszać. – Wydział Transeuropejski – mówił – włączył się w ogólnoświatową akcję Wielka Nadzieja, która ma zaangażować wyznawców i pastorów w świadczenie o Bogu, tak aby czynić ludzi uczniami Jezusa. Chcemy rozprowadzić 2 mln książek, dzięki którym ludzie łaknący duchowości lepiej zrozumieją, że nasza jedyna nadzieja spoczywa w osobie Chrystusa i że jego powtórne przyjście będzie ostatecznym rozwiązaniem problemów tego świata.

Najpierw zamierzamy masowo rozpowszechniać dwa atrakcyjne czasopisma: Escape (dla dorosłych) i Connect (dla młodzieży), aby wzbudzić zainteresowanie ludzi, którzy szukają odpowiedzi na zasadnicze pytania o trudne czasy, w których przyszło nam żyć. Kiedy dana osoba przejawi konkretne zainteresowanie tymi sprawami, będziemy z nią prowadzić lekcje biblijne przy użyciu książki Experiencing the Joy (Doświadczając radości) z dołączoną płytą DVD i zestawem kursów. Osobom chcącym pogłębić wiedzę o walce dobra i zła będzie proponowana książka Wielki bój. Wreszcie, będziemy zachęcać do pójścia za Jezusem i poparcia tej decyzji aktem chrztu.

Pastor Reidar J. Kvinge, przewodniczący Kościoła adwentystycznego w Norwegii, uważa te materiały za coś fantastycznego. – To najbardziej atrakcyjne i pomocne materiały, jakie widziałem – wyznaje. – „Czy życie to coś więcej niż walka o przetrwanie? Skąd pochodzimy? Skąd tyle zła na świecie? Czy jest jakaś nadzieja?”. Te i inne pytania rozważane są w taki sposób, że chcę się tym podzielić z wszystkimi moimi znajomymi. Ludzie, którzy pragną przeżyć coś, co by zmieniło ich życie, z pewnością odniosą korzyści z tego, co przeczytają.

Misja w Miastach, kampania Generalnej Konferencji mająca na celu podzielenie się ewangelią z mieszkańcami 650 dużych miast świata przed rokiem 2015, znalazła pozytywny oddźwięk ze strony Wydziału Transeuropejskiego. W 2013 roku w Londynie w ramach kampanii odbędzie się ponad sto akcji ewangelizacyjnych. – Chcemy zaangażować wszystkie zbory w działalność, dzięki której inni poznaliby Boga w namacalny, praktyczny sposób w swoich lokalnych społecznościach – mówił Janos Kovacs-Biro, dyrektor wydziałowego Sekretariatu Ewangelizacji i kierownik kampanii. – Zamierzamy stworzyć specgrupę ds. praktycznej ewangelizacji (m.in. pracy społecznej, pomocy w zakresie zdrowia, ewangelizacji przez media, działalności misyjnej młodzieży, kursów biblijnych), aby przeszkoliła wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kampanii.

– W miastach czeka praca do wykonania. Tak wielu z nas traci dzieci w miejskiej dżungli – podkreślił pastor Sam Davis, przewodniczący angielskiej Diecezji Południowej.

Komentarze

Renate Hazel, świecki delegat z Holandii
– Po kilku dniach wypełnionych spotkaniami sobotnie święto było upragnionym zwolnieniem tempa! Słyszeliśmy świadectwa i utwory instrumentalne, widzieliśmy inspirujące filmy. Jak dla mnie, nie ma nic lepszego niż Kościół wspólnie śpiewający dla Pana. Poruszyły mnie takie pieśni, jak Ancient Words czy Great is Thy Faithfulness. Gdy hotelowy hall rozbrzmiewał muzyką, dostrzegłam, że jedna z pracownic zaczęła śpiewać razem z nami w swoim języku!

Ossi Turunen, świecki delegat z Finlandii
– Spotkanie umożliwiło uczenie się z doświadczeń innych unii, nawiązanie znajomości, duchowe wzmocnienie się, usłyszenie wielu znakomitych wystąpień i dyskusji z kompetentnymi osobami i przywódcami na temat aktualnych spraw.

Kärt Vahtramäe, świecki delegat z Estonii
– Bardzo się cieszę, że dano mi możliwość wzięcia udziału w takim zgromadzeniu przywódców Kościoła. Dzięki rozważaniom biblijnym, sprawozdaniom na temat Bożych cudów i błogosławieństw, a także przedstawieniu akcji ewangelizacyjnych i materiałów mających krzewić Bożą miłość tegoroczny zjazd to inspirujące przeżycie, które mobilizuje mnie do pracy we własnym zborze.

– Wszystko jest jak się patrzy: jedzenie fantastyczne, miejsce pobytu każdego ranka zaskakuje mnie nieopisanie malowniczym widokiem na morze i góry, pogoda przyjemnie ciepła, towarzystwo doborowe i zarazem otwarte, a w sobotę przedsmak nieba! Dla świeckiego wyznawcy takie spotkania na szczycie i sprawy organizacyjne mogą się czasami wydawać zbyt odległe, a nawet niepotrzebne albo bezprzedmiotowe. Jedne kwestie mogą sprawiać wrażenie pozornie oderwanych od zborowego ciepełka, inne mogą się wydawać bardziej niejasne i zawiłe, niż wtedy gdy zajmujemy się nimi w towarzystwie ludzi z całej Europy, którzy znają się na swojej działce i, co najważniejsze, na działce Bożej. Zobaczenie na własne oczy poświęcenia naszych przywódców i ich pasji do Bożej misji podniosło mnie na duchu. Nie, ci ludzie wcale się od nas nie różnią (nie są żadnymi świętymi ani super uświęconymi ludźmi), po prostu są obdarzeni talentami, wiedzą, wiarą i inspiracją potrzebnymi do prowadzenia naszego Kościoła i dbania o niego.

Pastor Orville Parchment, asystent Teda Wilsona
– Doznałem niesamowitego błogosławieństwa, uczestnicząc w tegorocznej radzie Wydziału Transeuropejskiego. Duchowa atmosfera była inspirująca, nastawienie uczestników fantastyczne. Inicjatywy i akcje przedstawione przez władze wydziału, unii i pól misyjnych na pewno odniosą sukces w dzieleniu się Dobrą Nowiną. Miejsce spotkania było ożywcze i przepiękne. Kroczmy naprzód z wiarą, kontynuując dzieło zapoznawania Europy z Bogiem.

Wnioski

– Udało nam się dzięki Bożej łasce, świetnej pracy zespołowej i znakomitej współpracy z uniami w osiągnięciu zamierzonych celów – zauważył dr Wiklander w ostatnich słowach. – Bardzo się cieszę atmosferą i możliwością uczestniczenia w tym spotkaniu. Wymieniliśmy się dużą ilością materiałów, zwłaszcza dotyczących akcji Wielka Nadzieja, jak również przyjęliśmy plan kampanii Misja w Miastach, która w przyszłym roku skupi się na Nowym Jorku i Londynie, i plan Paneuropejskiego Kongresu Młodzieży Adwentystycznej w serbskim mieście Nowy Sad. Niesamowitym przeżyciem było ujrzeć, że na terenie Wydziału Transeuropejskiego realizowanych jest znakomicie wiele kreatywnych, innowacyjnych akcji ewangelizacyjnych, które wszędzie prowadzą do chrztów. Niektóre unie odnotowały znaczny wzrost, zalążki zborów przeobraziły się w pełnoprawne zbory. Uwidoczniło się też wykorzystanie mediów społecznościowych za pomocą LIFEconnect, tak że wywieramy dziś większy wpływ na nasze społeczeństwa niż dotychczas. Mieliśmy żywą i ważną dyskusję na temat harmonogramu dotyczącego odpowiedzi na nasz postulat ordynowania kobiet na pastorów i przedstawiliśmy sprawozdanie z naszej rewizji teologii ordynacji, w tym ordynacji kobiet. Rozpoczęliśmy nową działalność na Cyprze, która świetnie się zapowiada. Modlimy się o sytuację w Grecji i dziękujemy Bogu, że tamtejszy Kościół adwentystyczny czyni wiele dobrego, aby ulżyć ludzkiej niedoli. Przede wszystkim zachęcano nas do angażowania się w naszą misję za pomocą duchowych narzędzi w postaci wiary i zdania się na Boga, a także przypomniano nam, że nie poddamy się w naszym «biegu» o zapoznawanie ludzi z Bogiem.

Chciałbym zaprosić wszystkich Czytelników, aby przyłączyli się do nas i nigdy nie składali broni.

Polskie post scriptum

Pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła
Udział w dorocznym posiedzeniu Rady Wydziału był pracowitym, ale jednocześnie inspirującym przeżyciem dla polskiej delegacji. Miło mi zaznaczyć, że Kościół w Polsce był wymieniany wiele razy w pozytywnym kontekście. Choć nie zanotowaliśmy w ubiegłym roku wielkiego wzrostu, to jesteśmy jedną z trzech unii, wymienianych przez sekretarz Audrey Andersson, która nie zanotowała statystycznego spadku liczby wyznawców. Dla mnie osobiście budującym był duch jaki towarzyszył sprawozdaniom unii, które zanotowały spadek. Nikt nie szukał winnych ani nie krytykował zasadności zastosowania takich a nie innych metod działania. Wprost przeciwnie – odczułem wzajemną akceptację, ducha zachęty i doceniania tego, co dobre w służbie innych.
Dobrze została przyjęta telewizyjna prezentacja z działalności polskiego Kościoła w roku 2012, przygotowana przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei”. Pastor Miroslav Pujič, dyrektor Sekretariatu Komunikacji i Mediów Wydziału Transeuropejskiego docenił zauważalny progres w ewangelizacyjnej działalności medialnej w Polsce, wyrażając się z uznaniem o dynamicznym rozwoju Ośrodka „Głos Nadziei” oraz widocznych zmianach w polskim Sekretariacie Komunikacji przy Zarządzie Kościoła.
Doceniono także fakt podpisania umowy licencyjnej z telewizją Hope Channel, na powstanie polskiego oddziału tej ogólnoświatowej telewizji na kanwie dotychczasowej działalności „Głosu Nadziei”. Podkreślono także, że Polska jest pierwszym nieanglojęzycznym krajem, który wydał komplet filmów misyjnych pt. Doświadczając radości wspierających projekt Wielka Nadzieja. Polską wersję językową 42. odcinków, zrealizowanych oryginalnie przez tedMEDIA, opracował i udźwiękowił „Głos Nadziei”, który w mijającym roku wyprodukował ponad 200 materiałów filmowych na potrzeby kościelnej telewizji internetowej.
Również rozpowszechnienie 50 tys. egzemplarzy książki Wielki bój sprawiło, że w europejskim projekcie „Wielkiej Nadziei” wyszliśmy nieco „przed szereg”.
Spotkanie w Czarnogórze było okazją do odbycia bilateralnych rozmów roboczych, min. z przewodniczącym wydziału, B. Wiklanderem i sekretarz, A. Andersson, R. Kamalem, sekretarzem oddziałowym, P. Tompkinsem, sekretarzem młodzieży, J. Kovacsem Biro, sekretarzem ewangelizacji, Clair i Johnem Sanches z Sekretariatu Rodziny czy wspomnianym już M. Pujičem. Szczególnie owocne były kontakty z przywódcami krajowych Kościołów, służące wymianie doświadczeń i porównaniu systemu pracy.
Najbliższe posiedzenie Rady Kościoła będzie w dużym stopniu poświęcone przekazaniu informacji, planów, materiałów, oficjalnych stanowisk i dokumentów TED. Na stronie internetowej oraz w newsletterze i biuletynie dla pastorów i starszych zborów będą one sukcesywnie zamieszczane.

© Miroslav Pujič/tedNEWS
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”2806,2807,2808,2809,2810,2811,2812,2813,2814,2815,2816,2817,2818,2819,2820,2821,2822,2823,2824,2825,2826,2827,2828,2829,2830″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bečići, Czarnogóra … `{`Miroslav Pujič/tedNEWS; tłum. P. Kamiński/www.adwentysci.waw.pl`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]