|

Szczepionki na COVID-19. Odniesienie się do wątpliwości i słowo rady

Poniżej publikujemy materiał z 18 grudnia 2020 roku przygotowany przez Sekretariat Zdrowia Generalnej Konferencji, Instytut Badań Biblijnych Generalnej Konferencji oraz Szkołę Farmacji i Szkołę Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Loma Linda. 

Adwentyści dnia siódmego oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa jako wielkiej kulminacji dziejów kładącej kres wszelkim chorobom, cierpieniu i śmierci. Otrzymaliśmy także adwentystyczne przesłanie zdrowia zawarte w pismach Ellen G. White i rozwijane na ich podstawie, podsumowujące zdrowy styl życia w praktycznych i całościowych sposobach postępowania.

Popieramy wszystkie te praktyki w celu zachowania zdrowego systemu odpornościowego, który jest niezbędny zwłaszcza w czasie pandemii. Ellen G. White była nie tylko natchnioną przekazicielką informacji na temat zdrowia wyprzedzających znacznie jej czasy, ale także wzorem praktycznej profilaktyki w obliczu śmiertelnej choroby jej czasów – ospy, przy czym sama przyjęła szczepionkę, podobnie jak jej bliscy1. Obecnie ospa została pokonana na całym świecie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł odpowie na pytania, złagodzi obawy i rozwieje pewne szerzące się mity i pogłoski, przynosząc spokój członkom naszego Kościoła, aby mogli podejmować decyzje dotyczące ich zdrowia pod kierownictwem osób, pod których opieką zdrowotną pozostają.

Pewne pogłoski i teorie spiskowe przedstawiają szczepionkę na COVID-19 jako interpretację czy spełnienie proroctwa. Poprosiliśmy Instytut Badań Biblijnych Generalnej Konferencji o komentarz w tej kwestii i otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

„Globalne zamieszanie spowodowane przez pandemię COVID-19 wywołało niemałe spekulacje związane z wydarzeniami czasów końca oraz doprowadziło do błędnych interpretacji Biblii. Według pewnego poglądu szerzonego w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, szczepionka mająca zwalczać COVID-19 należy do procesu kontroli, który prowadzi do narzucenia znamienia bestii.

Jednak należy zauważyć, że adwentyści trzymają się przekonania, że konflikt w czasie końca będzie dotyczył prawa Bożego, a konkretnie czwartego przykazania Dekalogu (Ap 14,12). Ponadto przesłanie trzeciego anioła ostrzega przed przyjęciem znamienia (Ap 14,9-11) i oświeci ludzkość w kwestii związanych z tym zagadnień.

Dlatego należy wyjaśnić, że adwentyści dnia siódmego rozumieją «znamię bestii» nie jako fizyczny znak, ale jako znak wierności wyróżniający tego, kto go posiada, jako lojalnego wobec mocy symbolizowanej przez bestię.

Z innej perspektywy kolejny spekulatywny pogląd zakłada, że szczepionki czynią nieczystymi tych, którzy je przyjmują, ponieważ do ich produkcji użyto nieczystych substancji. W tej kwestii należy wyjaśnić, że obowiązujące biblijne instrukcje zakazujące spożywania nieczystych pokarmów i krwi (Kpł 11,1-20; 17,11-12; Dz 15,20) nie dotyczą szczepionek z oczywistego powodu, a mianowicie, iż szczepionki są produkowane jako leki ratujące życie, a nie jako produkt spożywczy.

Tego rodzaju spekulacje zniesławiają Słowo Boże i powodują zamieszanie pośród szczerych, ale niedoinformowanych wyznawców. Posługiwanie się wprowadzeniem szczepionki w celu wzbudzania scenariusza o wymiarach duchowym i kosmicznym czy sprzeciwianie się szczepionce na podstawie błędnej interpretacji Pisma Świętego tylko odwodzi wierzących od prawdziwych profetycznych zagadnień i zaangażowania Kościoła adwentystycznego w głoszenie Ewangelii.

Mamy nadzieję, że skuteczna szczepionka pomoże zahamować trwającą pandemię. Ochroni to życie tych, którzy nie poznali jeszcze Ewangelii, jak również tych, którzy przyjęli Ewangelię i są zobowiązani do głoszenia nieskończonej miłości Bożej cierpiącemu światu (J 3,16)”2.

Adwentystyczna Służba Zdrowia ma mocne podstawy w Biblii i pouczeniach Ducha Proroctwa przekazanych przez Ellen G. White, a także jest zgodna ze zweryfikowaną, opartą na dowodach nauką w dziedzinie zdrowia. Opieramy się na tych podstawach, formułując rady i propozycje zdrowotne. W obliczu milionów zarażonych, wielu zmarłych i rosnącej liczby zarażeń w rekordowym czasie opracowano szereg szczepionek. Ludzie zadają wiele pytań dotyczących szczepionki na COVID-19.

Jako Kościół, choć popieramy oparte na dowodach zalecenia dotyczące zdrowia publicznego, zachowujemy ostrożność, by nie wydawać oświadczeń, które mogą być odczytane jako próba zastępowania narodowych i międzynarodowych wskazań dotyczących zdrowia publicznego. Dlatego ważne jest, by nasze komentarze były rozumiane w ramach oficjalnego stanowiska naszego Kościoła w kwestii szczepień:

„Kościół Adwentystów Dnia Siódmego kładzie silny nacisk na zdrowie i dobrostan. Adwentystyczne stanowisko wobec kwestii zdrowia jest oparte na biblijnym objawieniu, natchnionych pismach E.G. White (współzałożycielki Kościoła) oraz zweryfikowanej literaturze naukowej. Dlatego zalecamy odpowiedzialne podejście do immunizacji/szczepienia i nie mamy religijnych czy opartych na wierze powodów, by nie zachęcać członków naszego Kościoła do odpowiedzialnego uczestniczenia w programach szczepień ochronnych i zapobiegawczych. Cenimy zdrowie i bezpieczeństwo populacji, w tym zachowywanie zbiorowej odporności.

Nie zastępujemy sumienia poszczególnych członków Kościoła i uznajemy ich indywidualne wybory. Każdy sam decyduje o sobie. Jednak wybór nieprzyjmowania szczepień nie powinien być postrzegany jako dogmat czy doktryna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego”.

Podjęto wysiłki w celu ustalenia wiarygodnego, opartego na dowodach podejścia do leczenia COVID-19. Ponadto w rekordowym czasie wyprodukowano szczepionki, których już używa się w celu opanowania pandemii. Jednak istnieją pewne obawy i pytania związane ze szczepionkami na COVID-19.

Nadzwyczajne dopuszczenie do użytkowania szczepionki firm Pfizer i BioNtech zostało udzielone 2 grudnia 2020 roku w Wielkiej Brytanii i 9 grudnia w Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych szczepionka Pfizera została przebadana przez Urząd do Spraw Żywności i Leków i warunkowo dopuszczona 11 grudnia. Podobna procedura zostanie podjęta wobec szczepionki firmy Moderna.

W rozmowie z przedstawicielami Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Loma Linda Michael Hogue, dziekan Szkoły Farmacji w Loma Linda, który służy w Grupie Roboczej Komitetu Doradczego do Spraw Praktyki Szczepień na COVID-19 przy amerykańskich Ośrodkach Kontroli Chorób oraz Zespole Roboczym do Spraw Szczepionki na COVID-19 Hrabstwa San Bernardino w Kalifornii, podzielił się swoimi spostrzeżeniami w związku z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi szczepionek firm Pfizer/BioNtech i Moderna. Oto jego spostrzeżenia i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Pytania i fakty dotyczące szczepionki

PYTANIE: Czy szczepionka zawierająca mRNA (informacyjny kwas rybonukleinowy) zmienia DNA osób, które ją otrzymują?

FAKT: Obie wymienione szczepionki są oparte na mRNA, co jest nowością w dziedzinie szczepień, ale technologia ta jest stosowana w medycynie od co najmniej 15 lat. Szczepionka wnika do cytoplazmy komórek (płynu wewnątrzkomórkowego), gdzie pobudza produkcję antyciał zwalczających białko występujące w wypustkach wirusa SARS-CoV-2. Ponieważ nie wnika do jądra komórki biorcy, nie zmienia struktury ani funkcji genetycznych DNA.

PYTANIE: Czy szczepionka może być bezpieczna i skuteczna, skoro została opracowana tak szybko?

FAKT: Dzięki współczesnej technologii wirus SARS-CoV-2 został zsekwencjonowany w ciągu kilku dni od odkrycia, a prace nad szczepionką rozpoczęły się natychmiast. Grupa testowa szeroko zakrojonych badań liczy 40 tysięcy osób (w przypadku szczepionek dopuszczanych do użycia w Stanach Zjednoczonych grupy testowe liczą przeciętnie 27 tysięcy osób). Od dwóch miesięcy trwają zaplanowane na dwa lata badania kliniczne. Dane są starannie monitorowane.

Pierwsza dawka wykazała 50-procentową ochronę immunologiczną. Druga dawka osiągnęła poziom 95 procent! (Tylko szczepiona na żółtaczkę typu A wykazuje wyższą skuteczność, sięgającą 100 procent). Badania zostały starannie zaprojektowane i należycie odzwierciedlają przekrój demograficzny Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem rdzennych Amerykanów (co zostanie skorygowane w dalszych badaniach). Skuteczność i efekty uboczne są podobne we wszystkich grupach etnicznych.

PYTANIE: Czy szczepiona zawiera niebezpieczne składniki i konserwanty?

FAKT: Szczepionki na COVID-19 nie zawierają konserwantów, dlatego wymagają głębokiego mrożenia podczas przechowywania i transportu. Szczepionka jest starannie oczyszczona.

PYTANIE: Jakie są efekty uboczne stosowania szczepionki?

FAKT: Dotąd około 10 procent zaszczepionych zgłasza gorączkę występującą drugiego dnia po zaszczepieniu. W pierwszej dobie po zaszczepieniu 50-60 procent szczepionych zauważa, że czują się „obolali”. Przypadki poważnych efektów ubocznych szczepionki firm Pfizer/BioNtech są bardzo nieliczne. Należą do nich między innymi trzy silne reakcje alergiczne (tak niewielką liczbę reakcji alergicznych należy przypisać brakowi konserwantów).

Dr Hogue zaleca, by osoby, u których w przeszłości test na COVID-19 wykazał wynik pozytywny, mimo to przyjęły szczepionkę, gdyż zwiększy ona ich poziom przeciwciał. Wskazał także, że przyjęcie szczepionki w Stanach Zjednoczonych jest dobrowolne, nieobowiązkowe.

Skuteczność szczepionki firm Pfizer/BioNtech i szczepionki firmy Moderna jest podoba, ale nie są one zamienne (druga dawka szczepionki powinna być tej samej marki co pierwsza). W przypadku szczepionki Pfizera przyjmuje się 21-dniową przerwę między dawkami, zaś w przypadku szczepionki Moderny okres ten ma wynosić 28 dni. Szczepionki nie zaleca się osobom w ciąży i poniżej 16 roku życia.

Podsumowanie

Szczepienia wraz z higieną i czystą wodą to podstawa wydłużenia wieku życia ludzi obserwowanego na całym świecie tam, gdzie środki te są stosowane. Adwentyści dnia siódmego od dawna poddają się szczepieniom. Obok dobrych praktyk zdrowotnych szczepienia dają ochronę przeciwko wielu infekcjom, zapobiegając chorobom i śmierci.

Wobec globalnego nasilania się pandemii, wzrostu liczby zgonów i trwałych ubytków zdrowia oraz długoterminowych skutków COVID-19 we wszystkich grupach wiekowych zachęcamy członków naszego Kościoła do rozważenia odpowiedzialnego udziału w immunizacji i promowania zbiorowej odporności (uzyskania odporności ok. 80 procent społeczeństwa w wyniku wcześniejszej infekcji lub szczepienia).

Przypominamy, że decyzja o przyjęciu szczepionki jest prywatną sprawą każdej osoby i powinna być podjęta po konsultacji z profesjonalistami, pod których opieką zdrowotną dana osoba pozostaje. Ważne jest osobiste badanie tej kwestii. Ostatecznie polegamy na biblijnych praktykach zdrowotnych i Duchu Proroctwa, podążając za Bożym prowadzeniem w naszym życiu, co daje nam pokój i pewność w podejmowanych przez nas decyzjach.

[Źródło: https://adventist.news/en/news/]

1 W kwestii szczepienia na ospę wietrzną D.E. Robinson, jeden z sekretarzy E.G. White, 12 czerwca 1931 r. tak napisał o postawie E.G. White wobec szczepienia: „Pytasz o wyraźną i zwięzłą informację dotyczącą tego, co siostra White napisała na temat szczepień i surowicy. Na pytanie to można odpowiedzieć bardzo krótko, ponieważ na tyle, na ile mamy jakikolwiek zapis, nie odnosiła się ona do nich w jakichkolwiek swoich pismach. Będziesz jednakże zainteresowany, wiedząc, że w czasie, gdy w sąsiedztwie panowała epidemia ospy, ona sama została zaszczepiona i namawiała swoich pomocników, tych, którzy byli z nią związani, aby się zaszczepili. Podejmując ten krok, siostra White uznawała fakt, że dowiedzione zostało, iż szczepienie albo czyni kogoś odpornym na ospę, albo wielce łago­dzi jej skutki, jeśli ktoś na nią zapadnie. Uznawała także niebezpieczeństwo wystawiania na nią [ospę – dop. red. pol.] innych, jeśli nie podjęli oni tego środka ostrożności” (E.G. White, Wybrane poselstwa, t. 2, Warszawa 2009, s. 284-285). 2 Instytut Badań Biblijnych Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 12.2020.