Szkolenie w Podkowie Leśnej z zakresu profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród dzieci.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”3 GRUDNIA 2018 (NR 667) `{`TEKST: Adam Sobaszek`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]24. listopada w Podkowie Leśnej odbyło się jednodniowe szkolenie i warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród dzieci pt.: „Przygody Filipa”. Zostało ono zorganizowane we współpracy z czterema sekretariatami funkcjonującymi przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego: Sekretariatu Kobiet i Dzieci, Sekretariatu Edukacji i Sekretariatu Zdrowia oraz Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

Szkolenie i program zastał przygotowany i opracowany przez małżeństwo Anny i Adama Sobaszków, na podstawie książeczek edukacyjnych „Filip w krainie zdrowia” i „Filip na feralnej wyspie”. W zajęciach wzięło udział ponad 20 osób, które w Kościele Adwentystów pracują z dziećmi jako nauczyciele i wolontariusze oraz tym, którym zależy na zdrowiu dzieci, ofiarowanym nam jako specjalny dar od samego Boga. Na uwagę w tym programie zasługuje fakt, że jest to inicjatywa misyjnego oddziaływania na dzieci, poprzez działania prozdrowotne. Program adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Został on skonstruowany tak, aby mógł być realizowany na terenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz by pomóc nauczycielom, rodzicom i wychowawcom w kształtowaniu u swych podopiecznych prawidłowych postaw w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Spotkanie składało się z części teoretycznej i warsztatowej. Prelekcję dotyczącą podstaw wychowania i rozwoju poprowadziła Beata Baron, Dyrektor Sekretariatu Edukacji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Natomiast wykład o podstawach kształtowania nawyków zdrowego stylu życia u najmłodszych, przedstawiła Beata Śleszyńska, Dyrektor Sekretariatu Zdrowia. Część praktyczną poprowadzili Anna i Adam Sobaszek.

W trakcie programu przedstawiono dwa filmy dydaktyczne (teatrzyki kukiełkowe) oraz przeprowadzono warsztaty z grupą 13 dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Mali uczestnicy warsztatów otrzymali książeczki pt.: „Filip w krainie zdrowia” a dorośli – zestaw materiałów wraz z certyfikatami umożliwiających przygotowanie się i poprowadzenie programu w swoich miejscowościach i placówkach. Uczestnicy szkolenia wynieśli wiele ciekawych inspiracji i pomysłów, a entuzjazm dzieci podczas zajęć potwierdził, że program jest dostosowany do ich potrzeb i warto dla nich to robić.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]