Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w II półroczu 2011

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Poniżej wybór najważniejszych decyzji Rady i Zarządu Kościoła w drugim półroczu 2011 roku.

EWANGELIZACJA

Postanowiono:

 • Wydać książkę „Wielki bój” w nakładzie 50 000 egzemplarzy i dokonać redakcji XV wydania;
 • Przystąpić do projektu TED „Wielka nadzieja” dostosowując go do polskich realiów, a w szczególności:
  – wykorzystać środki finansowe z TED na wydanie polskiej edycji specjalnego numeru „Znaków Czasu” opracowanego przez Wydawnictwo „Znaki Czasu”,
  – wydać skróconą wersję w/w numeru specjalnego w postaci gazetowej do masowego rozpowszechniania,
  – wydać książkę wraz z materiałami DVD „Doświadczając radości” w formie zeszytów jako materiału dla osób udzielających i korzystających z lekcji biblijnych oraz dla potrzeb KSB,
  – wydawać sukcesywnie inne materiały TED w miarę posiadanych środków i możliwości.
 • Zawrzeć umowę na zakup licencji programu „Podróże Pawła” i wydać przez ORTV „Głos Nadziei” 20 odcinków po 30 minut w formie filmów DVD i programów internetowych wraz z lekcjami Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej;
 • Pokryć koszt tłumaczenia poradnika dla prowadzącego seminarium „Fascynujace proroctwa Biblii”;
 • Przyjąć przy finansowym wsparciu Zarządu Kościoła następujące projekty Globalnej Misji na rok 2012: Chorzów, Lębork, Płock (Podolszyce), Polanica Zdrój, Siemianowice, Szczecinek, Węgrów;
 • Przyjąć projekt ewangelizacyjny Centrum Wpływu w Warszawie i skierować go do Wydziału Transeuropejskiego;
 • Przyjąć projekt ewangelizacyjny „More than cup” („Więcej niż mistrzostwa”) w związku z odbywającymi się w 2012 r. w Polsce mistrzostwami Europy w piłce nożnej i w jego ramach przygotować kurs „Śladami apostoła Pawła”. Projekt finansowany będzie ze środków Generalnej Konferencji przy udziale Zarządu Kościoła oraz Diecezji Wschodniej i Zachodniej;
 • Przyjąć projekt misyjny „Adwentystyczny rajd pieszy do Zatonia”;
 • Organizować co najmniej 2 razy w roku pozabudżetowe posiedzenia Rady Instytucji Misyjnych, mające charakter strategiczny i podporządkowujący działania instytucji misyjnych do przyjętej strategii misyjnej Kościoła i diecezji.

OŻYWIENIE I REFORMACJA

Na potrzeby realizacji w zborach programu „Ożywienie i reformacja” – zakupienie przez Zarząd Kościoła i diecezje 5 500 egzemplarzy książki D. Smitha „40 dni które zmienią Twoje życie”.

MŁODZIEŻ

 • Dofinansowanie budżetu campu 2011 przez ZK i diecezje;
 • Ustalenie terminu campu w Zatoniu na 17-28 lipca 2012 roku;
 • Ustalenie terminów kolejnych campów:
  2 – 13 lipca 2013 roku,
  1 – 12 lipca 2014 roku,
  14 – 25 lipca 2015 roku.
 • Wyznaczenie pastora Wasyla Bostana jako przewodniczącego komitetu młodzieży, składającego się z trzech sekretarzy młodzieży w diecezjach, koordynatora Pathfindersów oraz przedstawicieli Zarządu Kościoła;
 • Powołanie pastora Wasyla Bostana na dyrektora campu Zatonie 2012.

KOMUNIKACJA I MEDIA

 • Powołane oficjalnej telewizji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwąHope Channel Polska. Realizację projektu powierza się Ośrodkowi Radiowo-Telewizyjnemu „Głos Nadziei” na bazie istniejącej telewizji internetowej Głos Nadziei TV;
 • Upoważnienie zarządu do powołania zespołu wspomagającego sekretariat komunikacji i mediów, z położeniem nacisku na redakcję internetowej strony kościelnej, monitorowanie adwentystycznych stron internetowych, wydawanie biuletynu (newslettera) w wersji elektronicznej, współpracę w ramach projektuLife Connect i wykorzystywanie mediów elektronicznych w ewangelizacji;
 • Wykonanie systemu zarządzania treścią kościelnej strony internetowej (CMS).
 • W związku z rezygnacją Arkadiusza Piętki, któremu Zarząd Kościoła wyraża podziękowanie za wieloletnią dobrą pracę, powołanie z dniem 1.01.2012 r. na nowego webmastera strony kościelnej www.adwent.pl, Łukasza Początka.

MEDIA

 • zawarcie przez ORTV „Głos Nadziei” umowy licencyjnej z firmą Journey Films na dystrybucję w Polsce filmu „Adwentyści” (ang. „The Adventists”). Koszt licencji został pokryty po połowie z funduszu wydzielonego obrotowego Zarządu Kościoła (tłumaczenie i produkcja materiałów LDI) oraz z budżetu ORTV „Głos Nadziei”, który wykonuje polską wersję językową i – jako instytucja kościelna – jest na terenie Polski podmiotem prawnym dysponującym – w imieniu Kościoła w Polsce i w porozumieniu z nim – powyższym filmem w wersji polskiej, a wszelkie dochody związane z przyszłą dystrybucją filmu, czy to w postaci płyt DVD czy innych form przewidzianych w licencji będą w całości własnością Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei” z przeznaczeniem na jego działalność statutową.
 • Powołanie zespołu współpracującego przy realizacji projektu „Hope Channel Polska” w składzie: Paweł Lazar (dyrektor ORTV „Głos Nadziei”), Marek Rakowski (dyrektor sekretariatu Informacji), Jan Kot (redaktor naczelny ORTV „Głos Nadziei”).
 • Zawarcie umowy na zakup licencji w wysokości 5 000 USD na program „Podróże Pawła” (ang. „In the Footsteps of Paul”). W rezultacie 20 odcinków po 30 minut wydanych zostanie przez ORTV „Głos Nadziei” w formie filmów DVD i programów internetowych wraz z lekcjami Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej.

ORDYNACJA

Akceptacja propozycji Rady Diecezji Wschodniej i polecenie do ordynacji kaznodziejskiej pastora Grzegorza Korczyca.

NOWY CZŁONEK ZARZĄDU KOŚCIOŁA

Zgodnie z zasadą rotacyjnego udziału w pracach Zarządu Kościoła niezatrudnionych członków Rady Kościoła – powołanie br. Mariusza Radosha z Diecezji Zachodniej z jednoczesnym podziękowaniem za pracę w zarządzie br. Łukaszowi Romanowskiemu.

KOŚCIELNE BIURO RACHUNKOWE

Rozpoczęcie prac nad projektem Kościelnego Biura Rachunkowego, składającego się z osób zatrudnionych w instytucjach kościelnych, którego zadaniem będzie prowadzenie ksiąg i innych czynności księgowych, obsługującego instytucje Kościoła.

BUDŻET I PLANY

Przyjęcie budżetu Kościoła na 2012 rok wraz z planami instytucji i sekretariatów Kościoła oraz kalendarzem wydarzeń kościelnych.

OŚRODEK W ZATONIU

W związku z ostatecznym zatwierdzeniem przez Wydział Transeuropejski Wydział znowelizowanego projektu remontu ośrodka „Zatonie” ze środków zebranych w ogólnoświatowej kolekcie darów 13-soboty – zobowiązanie ChSCh i jej dyrektora do realizacji projektu.

DELEGACJE

 • Halina Jankowska – narada dyrektorów sekretariatu dzieci w Anglii,
 • Krzysztof Kudzia – narada kapelanów we Francji.

ZAPROSZENIA

 • Izaak Liburd – zjazd młodzieży diecezji Zachodniej jesienią 2011 i ewangelizacja w Pszczynie wiosną 2012,
 • Jonas Arrais, stowarzyszenie kaznodziejskie Generalnej Konferencji – konferencja starszych zborów,
 • Arthur Stele, wiceprzewodniczący Generalnej Konferencji – camp.

SPRAWY WSTH

 • Na podstawie raportu komisji ds. zbadania sytuacji w WSTH sporządzenie listy wytycznych, będących podstawą uchwały Rady Kościoła o reformie WSTH podjętej w dniu 11 grudnia 2011 (patrz: Informacja dotycząca rezultatów pracy komisji ds. WSTH).
 • Odwołanie z funkcji rektora WSTH Bernarda Koziróga po podjęciu przez Radę Wydziału ChAT decyzji o anulowaniu przyznania mu w 1991r. tytułu doktora (patrz: Informacja o odwołaniu rektora WSTH).
 • Uregulowanie zasad powołania i opłacania Witalija Szewczenki, komendanta Pathfindersów jako ewangelisty regularnego.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa, Polska …. `{`Marek Rakowski/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]