Ted N.C. Wilson: Bądźcie mistrzami kreacjonizmu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W czasie przemówienia otwierającego międzynarodową biblijno-naukową konferencję w Las Vegas (Nevada, Stany Zjednoczone), przewodniczący światowego kościoła pastor Ted N. C. Wilson podkreślił znaczenie literalnego tygodnia stworzenia oraz biblijnej koncepcji „inteligentnego projektu”. Swoje słowa skierował do wykładowców i pracowników adwentystycznych uczelni na całym świecie.

– Jako nauczyciele w kampusach adwentystycznych akademii, szkół wyższych i uniwersytetów oraz jako liderzy Bożego kościoła… trzymajcie się mocno literalnego opisu stworzenia, odrzucając teistyczne i ewolucyjne teorie – podkreślił Wilson.  Wzywam was abyście stali się mistrzami kreacjonizmu opartego na biblijnym autorytecie oraz wzmocnionego przez Ducha Proroctwa – dodał, odnosząc się  do pism współzałożycielki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ellen G. White.

Pastor Wilson zwrócił uwagę na wiele biblijnych fragmentów (m.in. Rdz 1,2; Ps 33.6,9) oraz fragmentów pism Ellen G. White, które wyraźnie przeciwstawiają się popularnej dziś nauce, jakoby każdy dzień biblijnego tygodnia stworzenia trwał przez miliony lat, a sam świat istniał o wiele dłużej niż 6 tysięcy lat.

W ten sposób Wilson odniósł się do błędnej nauki łączącej w sobie elementy biblijnego projektu „inteligentnego stworzenia” oraz teorii ewolucji Karola Darwina,  która w ostatnich latach przeniknęła do niektórych adwentystycznych uczelni.

W swoim przemówieniu przewodniczący światowego kościoła zacytował również fragment książki Ellen G. White Testimonies to Ministers and Gospel Workers: „Gdy Pan zdecydował, że stworzy świat w sześć dni, a siódmego dnia odpocznie, miał na myśli dzień składający się z 24 godzin, co wyraźnie zaznaczył poprzez wschód i zachód słońca”.

– Czy można to wyjaśnić jeszcze prościej?” – zapytał Wilson. Jednocześnie przewodniczący Generalnej Konferencji podkreślił, że już sama nazwa „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego” zwraca uwagę na sześciodniowy literalny proces stworzenia.

– Jeśli ktoś nie akceptuje sześciodniowego procesu stworzenia, to zasadniczo nie jest adwentystą dnia siódmego, gdyż adwentystyczna sobota będzie wówczas pozbawiona swojego historycznego i teologicznego sensu – podkreślił.

Wilson ostrzegł również przed współpracą z naukowcami i humanistami, którzy promują koncepcję stworzenia opartą na teorii ewolucji – nawet jeśli ludzie ci uważają się za wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

– Nie wierzcie im i nie uczestniczcie w manipulowaniu biblijną prawdą o stworzeniu” – mówił do uczestników konferencji lider światowego kościoła.  Jednocześnie wezwał ich  do wsparcia kreacjonizmu lub „honorowej” rezygnacji z nauczania w adwentystycznych szkołach.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Silver Spring, Maryland, USA … `{`Andrew McChesney, Adventist Review; oprac. D. Maikowski/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]