Ted N.C. Wilson wybrany przewodniczącym Kościoła Adwentystów na trzecią kadencję

Wilson służy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w różnych rolach już od 50 lat. Zaczął swoją pracę jako pastor w diecezji Nowy Jork w 1974 roku i szybko przeniósł się do służby w administracji kościoła w kraju a później za granicą.

7 CZERWCA 2022 (NR 868) [ANN / OPR. DANIEL KLUSKA]

Wilson posiada stopień doktora filozofii w zakresie edukacji religijnej, który zdobył na Uniwersytecie Nowojorskim; tytuł magistra Master of Divinity uzyskany na Andrews University; oraz tytuł magistra zdrowia publicznego zdobyty na Uniwersytecie Loma Linda.

Podczas studiów na Loma Linda Wilson poznał swoją przyszłą żonę, Nancy. Razem wychowali trzy córki, Emilie, Elizabeth i Catherine. Najpierw zamieszkali w Nowym Jorku a później wyjechali do Afryki Zachodniej, Rosji i powrócili do Maryland w Stanach Zjednoczonych. Jego bogate doświadczenie administracyjne skłoniło członków komitetu nominacyjnego na sesji wyborczej w 2000 roku, do wybrania go na wiceprzewodniczącego Generalnej Konferencji. To stanowisko piastował do roku 2010, kiedy został wybrany po raz pierwszy na przewodniczącego Kościoła Adwentystów.

W ciągu ostatnich 12 lat przywództwa Wilsona Kościół Adwentystów zrealizował kilka projektów osadzonych wokół osobistej reformy życia duchowego. TMI (Total Member Invovement ) – szeroko zakrojona inicjatywa ewangelizacyjna zapoczątkowana w 2016 roku – skoncentrowała wysiłki misyjne Kościoła na całym świecie, angażując każdego członka wspólnoty oraz zbory do osobistego zaangażowania w niesienie Dobrej Nowiny. Dzięki temu tysiące ludzi przyjęło ewangelię na całym świecie.

Pod okiem Wilsona strategiczne plany Kościoła koncentrowały się na członkach wspólnoty mieszkających w różnych zakątkach świata, inspirowaniu ich i wyposażaniu do korzystania z otrzymanych od Boga darów duchowych. Obecny plan strategiczny „Dotrzyj do świata: Pójdę!” skupia się wokół tekstu z ewangelii Mateusza, 28, 19: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Wilson wraz z innymi pracownikami i przywódcami kościelnymi pomogli przeprowadzić Kościół przez niezwykle trudne czasy, zwłaszcza podczas ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, która pogrążyła świat w chaosie. Liderzy musieli podejmować trudne decyzje, aby jak najlepiej sprostać zmieniającym się potrzebom Kościoła. Obejmowały one ograniczenie i wyeliminowanie podróży, ustanowienie specjalnych przepisów i zasad higieniczno-sanitarnych dla pracowników, odroczenie sesji Generalnej Konferencji i zaadaptowanie się do wirtualnych spotkań. Przez cały ten czas Wilson dodawał otuchy, dzięki swoim zachęcającym, cotygodniowym filmom, skierowanym do członków Kościoła publikowanym na oficjalnym kanale Kościoła w serwisie YouTube.

AAI


Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów

Generalna Konferencja to najwyższy organ zarządzający Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego na zasadach demokratycznych. Stanowi połączenie wszystkich 13 wydziałów Kościoła. Koordynuje jego działaniami w obszarze przywództwa oraz kształtuje jego kierunek doktrynalny. Została utworzona w 1863 r. Siedzibą Generalnej Konferencji jest miasto Silver Spring w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych. Sesja wyborcza odbywa się co 5 lat.

Generalna Konferencja, nadzorowana przez komitet wykonawczy i wybranego Przewodniczącego Generalnej Konferencji, jest administracyjną głową Globalnego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Tegoroczna sesja Generalnej Konferencji odbywa się w dniach 6-11 czerwca w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Delegatami Polskiego Kościoła na tegoroczną konferencję są:

  • Alicja Bylina
  • Marek Chełmiński
  • Ryszard Jankowski
  • Andrzej Jóźwik
  • Dariusz Lazar (online)
  • Mariusz Maikowski
  • Mariusz Radosh
  • Andrzej Siciński
  • Maria Jaworska-Trzop (online)
  • Daniel Stasiak (online)