Ted Wilson w Polsce: Dzień 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drugiego dnia wizyty w Polsce, przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pastor Ted Wilson odwiedził siedzibę Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. W głównej auli tej adwentystycznej uczelni zgromadziło się ok. 150 zaproszonych na tę okazję przywódców polskiego Kościoła i jego instytucji, duchownych, ewangelistów i pracowników administracyjnych.

Uroczyste nabożeństwo, prowadzone przez sekretarza Kościoła, pastora Marka Rakowskiego trwało 3 godziny i składało się z dwóch części: kazania pastora Teda Wilsona oraz odpowiedzi na pytania. Nabożeństwo było urozmaicone utworami muzycznymi oraz pieśniami w wykonaniu Klaudii Głowackiej, Poliny Gagariny oraz Dorothy Porawski – Orzechowskiej. Przewodniczący Kościoła w Polsce, pastor Paweł Lazar przywitał i przedstawił Teda Wilsona, dokonując historycznego przeglądu jego misji w Kościele. Przywitał również pozostałych gości: Nancy Wilson, małżonkę T. Wilsona; pastora Raafata Kamala, sekretarza polowego Transeuropejskiego Wydziału Generalnej Konferencji oraz Johanna Johannsona, skarbnika wydziału wraz z małżonką.

Kazanie Słowa Bożego było jednocześnie deklaracją Teda Wilsona: życiową jako chrześcijanina oraz programową jako przywódcy, któremu powierzono niełatwe zadanie prowadzenia światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. T. Wilson zwrócił uwagę na potrzebę realnej łączności z Bogiem poprzez modlitwę, studiowanie Słowa Bożego oraz natchnionych rad ducha proroctwa. Podkreślił unikalny charakter Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który został powołany w czasach końca, aby ogłosić światu ewangelię Jezusa Chrystusa w aspekcie trójanielskiego poselstwa z księgi Objawienia Jana. Stoimy w przededniu powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i choć nie znamy dnia ani godziny, naszym zadaniem jest nieść nadzieję światu i przygotować się na ten radosny dzień.

Odpowiadając na zadawane pytania, przewodniczący Generalnej Konferencji mówił o swoich osobistych priorytetach, celu wizyty w Polsce, doświadczeniach i metodach ewangelizacyjnych w świecie, konieczności docierania do społeczeństwa za pomocą najbardziej skutecznych metod w danym środowisku, wzrastającej roli mediów. Dotknął również problemu zasad wydawania dzieł Ellen G. White oraz relacji jej pism do Pisma Świętego. Powiedział też o konieczności unikania wszelkich skrajności w głoszeniu ewangelii, nauczaniu i praktycznym życiu. W nauce o znakach czasu niedopuszczalne jest szukanie sensacji i wzbudzanie niepokoju poprzez propagowanie teorii spiskowych. W propagowaniu zdrowego życia powinno się unikać fanatyzmu i korzystać ze sprawdzonych, udokumentowanych i przede wszystkim natchnionych rad propagując 8 podstawowych zasad zrównoważonego życia. W praktykach religijnych z ostrożnością należy podejść do wszelkich emocjonalnych i niebiblijnych praktyk. W kontaktach z duchownymi innych wyznań ważne jest zachowanie swej tożsamości oraz praktykowanie takich form współpracy, które nie będą wiązać się z jakąkolwiek zależnością organizacyjną. Generalnie w prezentowanych przez gościa wypowiedziach dało się wyczuć dążenie do zachowania równowagi, co w połączeniu ze skromnością, taktem i pokorą mówcy zjednało mu sympatię słuchaczy.

Po nabożeństwie przewodniczący Kościoła, Paweł Lazar wręczył wszystkim obecnym specjalnie na tę okazję wydaną książkę T. Wilsona „Już niedaleko do domu”. Wiele osób podchodziło do jej autora, prosząc o autografy i dedykacje. Po przerwie obiadowej w auli senackiej odbyło się spotkanie z kadrą pracowników Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. W godzinach popołudniowych T. Wilson odwiedził Fundację Żródła Życia w Mszczonowie, organizację współpracującą z Kościołem.

OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WIZYTY TEDA WILSONA W POLSCE

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa … `{`Marek Rakowski/AAI; fot. Piotr Kot/Głos Nadziei`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]