Tegoroczna Sesja Generalnej Konferencji przełożona

Po raz drugi w ciągu ostatnich 10 miesięcy członkowie Komitetu Wykonawczego światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zagłosowali za przełożeniem Sesji Zjazdowej Kościoła, pierwotnie zaplanowanej na koniec czerwca 2020 r.

12 STYCZNIA 2021 (NR 800) {ADVENTIST.NEWS/OPR.DANIEL KLUSKA`}

12 stycznia 2021 roku członkowie Komitetu Wykonawczego (EXCOM) wzięli udział w specjalnym spotkaniu internetowym. Podczas konferencji przedstawiono raporty dotyczące pracy poszczególnych komórek kościelnych, w tym służby zdrowotnej Kościoła a także rekomendacje prawników. Liderzy omówili także możliwość dotrzymania planowanej sesji zjazdowej Kościoła, która miała się odbyć w dniach 20-25 maja 2021 r. w Indianapolis.

Dalsze utrzymywanie się pandemii COVID-19 oraz jej trwały wpływ na zdrowie publiczne, podróże i dostępność wiz międzynarodowych skłoniły do przełożenia Sesji na 6-11 czerwca 2022 r., również w Indianapolis. Nowy plan przegłosowany przez przywódców kościelnych przekłada teraz datę pięcioletniej sesji Kościoła o prawie dwa lata od pierwotnie zaplanowanych dat, na co zezwala Prawo Kościelne (Church Manual) Adwentystów Dnia Siódmego.

Przewodniczący Generalnej Konferencji (GC) Ted N. C. Wilson, który przewodniczył komitetowi EXCOM, rozpoczął dwugodzinne spotkanie od nakreślenia procesu zbierania danych i dyskusji, które doprowadziły do ​​przekazania zaleceń organowi zarządzającemu kościoła. – Specjalna grupa specjalistów pracowała bardzo pilnie. Dokładnie analizowaliśmy różne dane i byliśmy w stałym kontakcie z osobami, które pierwotnie były odpowiedzialne za przygotowanie tegorocznej sesji zjazdowej – powiedział Wilson.

– Decyzja o przełożeniu Sesji jest wynikiem pracy i wniosków różnych grup, w tym przedstawicieli światowych wydziałów Kościoła Adwentystów, pracowników służby zdrowia, adwentystycznych organizacji ds. zarządzania ryzykiem a także prawników.  oraz Biura Radców. Tej decyzji nie podjęła zamknięta grupa trzech osób. To wynik wspólnych prac – zaznaczył Wilson.

Aktualne wyzwania

Wilson przedstawił tych, którzy w tle planują działania Kościoła dla obecnych i przewidywanych wyzwań związanych z trwającą pandemią.

Peter Landless, dyrektor ds. Zdrowia w Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów, podzielił się aktualnymi statystykami COVID-19 i obawami związanymi z organizacją większego wydarzenia. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę infekcji, wraz z nowym, bardziej zakaźnym i agresywnym szczepem, Landless podkreślił, że departament Zdrowia zaleca opóźnienie sesji GC.

– Konsultowaliśmy się z międzynarodowymi ekspertami, uwzględniając nasze potrzeby i obawy. Departament Zdrowia przy Generalnej Konferencji uważa, że ​​odłożenie Sesji GC do 2022 roku jest rozsądne i praktyczne, biorąc pod uwagę ten trudny czas w jakim teraz żyjemy – powiedział Landless. – Oczywiście formułuję to zalecenie z ciężkim sercem, ale na dzisiaj nie ma bezpieczniejszej alternatywy – podkreśla.  

Główny Koordynator planowanej Sesji Zjazdowej Sheri Clemmer nakreśliła niektóre z aktualnych wyzwań dla tak dużego spotkania delegatów z całego świata. Wspomniała o trudnościach w uzyskaniu wizy dla gości a także o wymogach kwarantanny, zwłaszcza dla osób korzystających z transportu publicznego i dużych hubów (węzłów) transportowych. Wyjaśniła również standardowe protokoły COVID dotyczące masowych zgromadzeń w Indianapolis.

G. T. Ng, sekretarz Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów, poinformował o danych zebranych od kierownictwa wydziałów światowych Kościoła Adwentystów na temat możliwości uczestniczenia ich delegatów w planowanej, majowej sesji. Główne wyzwania stanowią ograniczone możliwości podróżowania, potrzeby odbycia kwarantanny a także problemy z uzyskaniem wiz do Stanów Zjednoczonych. Obecne przepisy kościelne nie zezwalają na internetowe uczestniczenie w Zjazdowej Sesji Generalnej Konferencji

Tim Northrop, prezes Adwentystycznego Biura ds. Zarządzania Ryzykiem, nakreślił różne zagrożenia związane z odpowiedzialnością prawną, które mogą wystąpić, gdyby EXCOM zagłosował za nie opóźnieniem sesji w 2021.

– Dzisiejsze spotkanie jest ważne dla naszego kościoła. Usłyszeliśmy, że istnieje duże ryzyko i  potencjalne zagrożenia związane z organizacją Sesji Zjazdowej – powiedział Northrop. – Słyszeliśmy również, że nasze przepisy kościelne pozwalają nam w wyjątkowych okolicznościach rozważyć te ryzyka i przenieść spotkanie na późniejszy termin. To pozwoli nam zachować ciągłość funkcjonowania Kościoła i jego misji – zaznaczył.

Po prezentacjach i dyskusji zalecenie przesunięcia terminów Generalnej Konferencji na czerwiec 2022 r. zostało poddane pod głosowanie drogą elektroniczną. Wniosek przeszedł głosami 185 do 9.

Tegoroczna Sesja Generalnej Konferencji przełożonaAAI