|

Telefoniczna linia pomocy – okólnik

Drodzy Pastorzy i Starsi Zboru,

Nasza rzeczywistość zmieniła się nagle, zdajemy sobie sprawę, że nasze życie po ustąpieniu pandemii nie będzie już takie samo. Dla wielu z nas wiąże się to z koniecznością trudnej adaptacji do nowych warunków, niepewnością o przyszłość i ogromnym obciążeniem psychicznym. Już dziś lekarze psychiatrzy i psychologowie uważają, że skutkiem pandemii będzie gorszy stan psychiczno-emocjonalny Polaków. 

Większa zapadalność na zaburzenia psychiczne połączona jest w dużym stopniu z przewlekłym stresem, niepokojem i stanem osamotnienia – specjaliści spodziewają się zatem większej zapadalności na zaburzenia lękowe, a także zaburzenia nastroju, w tym zwłaszcza depresję.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest także zwiększenie ryzyka występowania przemocy domowej, której w obecnym warunkach trudniej jest przeciwdziałać. Narażone są na nią zwłaszcza dzieci, gdy w okresie, w którym pozamykane są szkoły, możliwości porozmawiania o tym problemie poza domem są znacznie ograniczone.

Obecna sytuacja również wpływa na gorszy stan duchowy. Osoby mogą odczuwać więcej lęków o przyszłość, tracą zaufanie do duchownych.

W związku z tym, stworzyliśmy możliwość wsparcia duchowego dla osób, które odczuwają obciążenie, osamotnienie i potrzebują modlitwy. Dlatego zwracam się do Wasz prośbą o umieszczenie plakatu informującego o Linii pomocy na stronach diecezjalnych i zborowych (w załączniku) oraz na zborowych fanpage. Oprócz tego nagrałam krótki film informujący o inicjatywie (link poniżej). Filmik, można również umieścić na stronach. Akcja „Linia pomocy – duchowe wsparcie w trudnych chwilach” dedykowana jest dla wszystkich osób będących w potrzebie (adwentystów i nie adwentystów). 

Zapraszam do współpracy i dziękuję za Waszą gotowość udostępniania informacji wszędzie, gdzie jest to możliwe. Niech Bóg obdarzy Was swoim pokojem i błogosławieństwem.

Beata Śleszyńska