Trzy dni aby zmienić Europę.

25 CZERWCA 2019 (NR 709) [TED/TŁUM.:DANIEL KLUSKA]

„Chrześcijaństwo jako standard wyznania zaczyna zanikać” stwierdził brytyjski Guardian. W swoim raporcie Stephen Bullivant, profesora teologii i socjologii religii na St Mary’s University w Londynie stwierdza, że coraz więcej osób deklaruje się jako osoby niewierzące a ci, którzy są religijni coraz częściej płyną “pod prąd”.

Liderzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przybyli na Konferencję Biblijną Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów jednak nie zgadzają się z tą tezą. Jak stwierdził wice-przewodniczący Kościoła Adwentystów pastor Artur Stele: „Musimy pamiętać o działaniu Ducha Świętego”. – Jeżeli będziemy głosić ewangelię czysto ‘po ludzku’, to faktycznie Kościół będzie się kurczył. Jednak Pismo Święte daje nam pewną nadzieję – stwierdza Stele.

– Jeśli Duch Święty może zmienić Saula w Pawła, co może zrobić z nami tutaj w Europie? – zaznaczył Stele. – Jak możemy zainspirować duchownych do większego zaangażowania w służbę? Jak możemy zaangażować członków Kościoła w misję ? Jak mamy dotrzeć do współczesnego świata? Jak możemy dotrzeć do ludzi wyznających inną religię? – pytał dalej.

Jego odpowiedź była jasna i prosta. – Jeśli Kościół należy do Boga, Duch Święty jest odpowiedzialny za jego misję i nadprzyrodzony aspekt jego działania. Dla Artura Stele sposób w jaki Duch Święty działał w czasach spisywania księgi Dziejów Apostolskich, „jest niesamowitym źródłem zachęty i nadziei. Działanie Ducha Świętego zamienia wrogów w przyjaciół. Najlepsze dni w Europie są jeszcze przed nami”.

Te „najlepsze dni w Europie” stały się ważnym punktem odniesienia dla całej konferencji, w której wzięło udział 125 uczestników z całej Europy. Spotkanie odbyło się w Newbold College w Wielkiej Brytanii w dniach od 17 do 19 czerwca.

Wykłady i zagadnienia poruszone w trakcie konferencji dotyczyły roli Kościoła w Europie XXI wieku. Objęły także zmieniającą się historię tożsamości adwentystycznej od czasów Ruchu Millerowskiego do czasów współczesnych. Kiedy zastanawiamy się nad tym, jak ludzie będą postrzegać nasze kazanie lub wykład, dr Daniel Duda zaznaczył: – Dzisiaj Chrystus powinien iść przed nauczaniem teologii. Najpierw należy zbliżyć ludzi do Jezusa – zaznaczył.

To stwierdzenie szczególnie przemówiło do Svjetlany Veble, Sekretarza  Unii Adriatyckiej Kościoła Adwentystów. – Podczas tej konferencji odbyło się wiele doskonałych prezentacji, ale wykład dr. Dudy zatytułowany ‘Tożsamość adwentystyczna” przemówił do mnie najbardziej. Duda w prosty sposób wyjaśnił złożone zagadnienie naszej tożsamości, a jednocześnie dał nadzieję na przyszłość – podreśliła Veble.

João Martins, dyrektor ADRA Europe z zadowoleniem zauważył, że Kościół coraz bardziej otwiera się na rożne społeczności i rozumie swoje obowiązki polegające na służbie drugiemu człowiekowi. – Moim zdaniem jest to sposób na osiągnięcie sukcesu w misji w Europie – powiedział Martins.

Timo Flink z Finlandii był pod wrażeniem wykładu dr Denisa Fortina z Andrews University. Dwukrotnie prezentował on zagadnienie ekumenizmu – w pierwszej prezentacji poświęconej dialogowi adwentystycznemu, a później – w trakcie części warsztatowej – podejściu Kościoła katolickiego. -Prezentacje Denisa Fortina pozwoliły mi obiektywnie spojrzeć na to trudne zagadnienie. Jednocześnie pokazały mi, jak złożony i trudny jest dialog ekumeniczny – podkreślił Flink.

Inni byli pod wrażeniem zarówno umiejętności muzycznych dr Tihomira Lazića, jak i jego zdolności do przedstawienia jasnego obrazu tego, gdzie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego znajduje się w obecnym czasie. – Nie jesteśmy tylko posłańcem, jesteśmy przesłaniem – powiedział. – Europa XXI wieku chce najpierw zobaczyć, kim jesteście, a potem wysłucha tego, co macie do powiedzenia – zaznaczył Lazic.

Robert Csizmadia podkreślił, że prezentacja Sigve Tonstad’a na temat „Wspólnoty i misji w Księdze Objawienia” ponownie zmusiła go do myślenia „poza schematami”. – Powinniśmy naprawdę często wychodzić poza swoją strefę komfortu i świeżym okiem patrzeć na misję. Im częściej to robimy tym mniej rzeczy możemy kontrolować i tym samym bardziej polegamy na Bogu – zaznaczył uczestnik.

Najlepszym podsumowaniem konferencji mogą być jednak słowa Svetlany Veble: – Jestem pewna, że możemy służyć lepiej ludziom wokół nas. Nawet jeśli będzie to trudne i męczące, mamy wystarczający powód do działania: Jezus kocha każdego człowieka.

Być może te trzy dni konferencji mogą naprawdę zmienić Europę.

TED

GALERIA ZDJĘĆ (VICTOR HULBERT, KONRAD PASIKOWSKI)