„Twórz więzi, Inspiruj, Zmieniaj!” – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie w wielu aspektach. Pracujemy, uczymy i spotykamy się online. Jednak bez względu na okoliczności, misja Kościoła dalej się rozwija. Dzisiaj działania ewangelizacyjne bardziej koncentrują się w obrębie metod, w kierunku których trudno było wcześniej zrobić zdecydowany krok. O tych działaniach rozmawiali dyrektorzy sekretariatów i instytucji Kościoła na strategicznym spotkaniu przeprowadzonym online 8 lutego.

9 LUTEGO 2021 (NR 804) {DANIEL KLUSKA`}

Twórz więzi

„Twórz więzi, Inspiruj, Zmieniaj!” – hasło od kilku lat obecne w działaniach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce i będące częścią Strategii Kościoła na lata 2018-2022, nabrało teraz szerszego znaczenia. Wcześniej łatwiej było budować osobiste relacje z ludźmi zainteresowanymi Bogiem poprzez bezpośredni kontakt i rozmowę. Pandemia skutecznie to jednak utrudniła. Nastąpiła nagła potrzeba zwrócenia swojej uwagi na nowe technologie, co zauważyło kilku uczestników spotkania.

– Jest duża konieczność organizowania nabożeństw i spotkań modlitewnych z użyciem internetowych komunikatorów. W trakcie pandemii ludzie jeszcze bardziej chcą się spotykać i ze sobą rozmawiać. Chcą się więcej modlić – zauważył pastor Jarosław Dzięgielewski, Przewodniczący Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

– Czas pandemii wymusił na nas potrzebę edukowania się w zakresie internetu i wydaje się, że te nabyte umiejętności już z nami zostaną na długo i będą wykorzystywane – dodaje pastor Mirosław Karauda, przewodniczący Diecezji Wschodniej.

Inspiruj

– Czy w trakcie trwającej pandemii jest coś co nas inspirowało? – takie pytanie postawił w trakcie spotkania prowadzący je pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła Adwentystów w Polsce. Okazuje się że tak.

– Pandemia pozwoliła nam nawiązać bliższe relacje między sobą przy organizacji różnych wydarzeń. Nawet, jeżeli te działania ograniczały się w większości do wydarzeń internetowych – zauważyła Halina Jankowska, dyrektorka Sekretariatu Misji Kobiet i Sekretariatu Misji Dzieci.  – W internecie powstało wiele szkółek i programów dla dzieci. Przed pandemią tak nie było – dodaje Alicja Bylina, ewangelistka Diecezji Zachodniej.

– Inspiracja biegnie w dwóch kierunkach. Z jednej strony liderzy inspirują działaniami innych, a czasami oddolne inicjatywy determinują podjęcie nowych wyzwań przez liderów – zauważa pastor Zbigniew Makarewicz, dyrektor Sekretariatu Misji przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

– Pojawiło się naprawdę sporo inicjatyw ze strony młodych ludzi: program „Na żywo z Podkowy”, spotkania „ANANAŚ” czy spotkania modlitewne online. –  powiedział pastor Marek Micyk, dyrektor Sekretariatu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła w Polsce. – Ważna jest umiejętność dopasowania się do sytuacji. W kwietniu ubiegłego roku odwołaliśmy Festiwal Hosanna w Częstochowie, ale udało się przeprowadzić Festiwal ON-LINE. Ludzie bardzo żywo i pozytywnie na to odpowiedzieli. Musieliśmy zrobić festiwalową dogrywkę miesiąc później, aby zmieścić wszystkich wykonawców. Warto się dostosowywać do okoliczności i być elastycznym – dodaje pastor.

Zmieniaj

Spotkanie dyrektorów sekretariatów i instytucji kościelnych odbywa się raz na kilka miesięcy. Zbliżająca się marcowa Rada Kościoła to czas, kiedy liderzy komórek kościelnych przedstawią  swoje dotychczas realizowane działania i podzielą się planami na bieżący rok. Rada Kościoła zatwierdza bądź prosi o dodatkowe informacje związane z podejmowanymi działaniami.

W ostatniej części spotkania dyrektorów pastor Rakowski przypomniał zasady przygotowywania planów strategicznych na najbliższe posiedzenie Rady Kościoła. Plany takie są przedstawiane Radzie w specjalnym dokumencie, za którego przygotowanie odpowiada każda instytucja kościoła.

Pandemia zmusiła nas wszystkich do zmiany sposobu w jaki tworzymy więzi ze sobą i innymi ludźmi. Niejednokrotnie wymaga to więcej czasu i pracy. Choć bywa trudne i nie zawsze widać efekty od razu, to bywa także inspirujące. Czasami prowadzi do zmiany. Jako ludzie boimy się zmian – nawet na lepsze. Ale warto być elastycznym. Zwycięski Kościół to taki, który potrafi nie tylko tworzyć więzi i inspirować, ale także sam potrafi się zmieniać.

Daniel Kluska