Tydzień Modlitwy 2012

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drodzy Bracia i Siostry!

Pokoju Bożego życzę witając!

Tegoroczny Tydzień Modlitwy może się stać dla wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce szczególnym wydarzeniem i przeżyciem. Czas ten skłania nas do refleksji nad rolą modlitwy w naszym chrześcijańskim życiu. Modlitwa zawsze jest oddechem dla naszych dusz. Potrzebujemy jej jak powietrza. Skorzystajmy ze wspaniałej możliwości modlitwy podczas wspólnych spotkań w zborach i grupach domowych w tym tygodniu. Wspólne modlitwy nie tylko pomogą nam oddychać oddechem nieba, ale przyczynią się też do pogłębienia naszej wspólnoty w Bożym Kościele.

Wszystkie czytanki tegorocznego Tygodnia Modlitwy koncentrują się na jednym temacie – Odrodzenie i Słowo. Zagadnienie odrodzenia raz po raz powtarza się w Piśmie Świętym. Odrodzenie, czy ożywienie jest możliwe jedynie w odpowiedzi na modlitwę i studiowanie Bożego Słowa. Uczestnicząc w spotkaniach modlitewnych, będziemy kierowani naukami Słowa Bożego i poddając się działaniu Ducha Świętego dostąpimy ożywienia w naszym duchowym życiu. Pamiętajmy, że powrót do prawdziwej pobożności jest naszą największą potrzebą.

Drodzy! Najwyższy czas, aby słowa apostoła Pawła stały się rzeczywistością:

„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach” (Tyt. 2,11-14).

Drodzy Bracia i Siostry! Pozwólmy Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu dokonać wielkich zmian w naszym osobistym i wspólnotowym życiu, podczas tegorocznego Tygodnia Modlitwy.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi.

pastor Paweł Lazar

Warszawa, 23.10.2012r.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Tydzień Modlitwy 2012[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]