Tydzień Modlitwy 2013 – Zakończenie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

„ [Wdowa] w swój dar włożyła serce i dlatego wrzucone monety nie mogły być ocenione według ich nominalnej wartości. Należało tę wartość mierzyć stopniem miłości do Boga i zainteresowania dla Jego dzieła”. (E.G.White – Życie Jezusa rozdz. LXVII.)

Drogie Siostry, drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie.

Kończy się – ten szczególny w roku – tydzień zjednoczenia Kościoła na całym Świecie w modlitwie i poszukiwaniu woli Bożej. Zastanawialiśmy się nad naszym zdrowiem doczesnym i duchowym oraz możliwościami włączenia się do służby dla doczesnego
i wiecznego powodzenia bliźnich. Cudowne jest nie tylko przeżywanie, delektowanie się Chrystusem i Jego zbawieniem, ale też zaufanie, jakim Pan obdarza każde swoje dziecko dając upoważnienie do reprezentowania Królestwa Bożego na tej Ziemi. Nie ma od tego większego wyróżnienia i przywileju.

Sobota kończąca Tydzień Modlitwy jest jednocześnie w Kościele Adwentystów ogólnoświatowym Dniem Ofiarności. Składane dziś dary są kierowane na potrzeby misji
na Świecie. Z nich zasilane są projekty Misji Globalnej. Polski Kościół otrzymuje wiele z tych środków, aby mógł prowadzić misję w różnych miejscach w poszukiwaniu wyznawców Jezusa.

Kiedy więc będziemy składać datki, niech będzie to dar naszych serc, na miarę bogactw, jakie są naszym udziałem dzięki Opatrzności Bożej.

„A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. (…) Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu”. (2 Kor. 9,8.12)

Niech Wszechmogący Pan błogosławi nas i nasze zbory.

W imieniu Zarządu Kościoła

brat w Chrystusie Jarosław Dzięgielewski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]