Tydzień Modlitwy 2014 – Zaproszenie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Jeden z najlepiej znanych cytatów o tym, jak należy naśladować Jezusa, znajduje się w książce pt. Śladami Wielkiego Lekarza: „Tylko metoda Chrystusa w zdobywaniu ludzi może dać pożądane wyniki. Zbawiciel obcował z ludźmi jako ten, kto pragnie dać im to, co najlepsze. Wykazywał zainteresowanie ich potrzebami, pomagał im i zdobywał ich zaufanie. Potem zapraszał ich: «Pójdźcie za Mną»”.

Chrystus troszczył się o każdy aspekt ludzkiej istoty — od strony fizycznej, umysłowej, społecznej i duchowej. Pragnie On naszego dobra — poprzez społeczność z Nim i przez naszą służbę dla innych w miłości i trosce. Jezus usługiwał ludziom tam, gdzie się znajdowali — w miastach, miasteczkach, przy drogach, w ich domach, przy studniach, a nawet na krzyżu. Nie obawiał się pójść gdziekolwiek, jeżeli była tam dusza potrzebująca zbawienia.

„Tylko metoda Chrystusa” — to motto tegorocznych czytanek Tygodnia Modlitwy. Przez cały tydzień będziemy się zastanawiać, jak mocno służba Chrystusa łączyła się z uzdrawianiem i jaką rolę odgrywał ten aspekt w przyciąganiu ludzi do Niego. Zapraszam was, byście dołączyli do mnie, czytając te dogłębnie przemyślane artykuły. Prośmy Pana, by wskazał nam, jak zastosować te pełne mocy zasady, by dotrzeć do ludzi — dla Niego.

Niechaj Pan błogosławi wszystkim nam, gdy czytając i modląc się w czasie tego szczególnego Tygodnia Modlitwy, połączymy się jako ogólnoświatowa rodzina w Bożym Kościele i będziemy uczyć się, jak stosować jedynie metodę Chrystusa w oczekiwaniu na Jego rychły powrót.

Przewodniczący Generalnej Konferencji pastor Ted N. Wilson


Pozdrowienia od przewodniczącego Kościoła

Należy zadać sobie pytania: Kim jestem oraz co jest moim zadaniem i misją w tym czasie? Po czyjej stronie działam — po stronie Chrystusa czy po stronie wroga? Niech każdy ukorzy się dzisiaj przed Bogiem, gdyż pewne jest, że żyjemy w wielkim Dniu Pojednania. (…) To stan waszych serc, a nie wyznawana przez was wiara jest gwarancją w owym dniu. Czy świątynia duszy została oczyszczona z tego, co ją zanieczyszcza? Czy moje grzechy zostały wyznane i czy pokutuję, prosząc Boga, by zostały wymazane? Czy nie oceniam się zbyt łagodnie? Czy jestem gotów poświęcić wszystko, aby poznać Jezusa Chrystusa? Czy w każdej chwili czuję, że nie należę do siebie, ale jestem własnością Chrystusa i mam obowiązek służyć Bogu, do którego należę?”1.

Tych kilka kwestii postawionych 128 lat temu przez Ellen G. White kieruje nas do przemyślenia nie tylko swych osobistych relacji z Bogiem, ale dalej jeszcze — do podjęcia decyzji, aby to, co najważniejsze, znalazło odzwierciedlenie w życiu. Nie da się pogodzić przyjęcia cudownego Daru zbawienia z biernością w praktyce życia, z obojętnością na los zagubionych istot.

W czasie niezwykle dynamicznych zmian, tak często pozbawiających ludzkość pewności jutra, powodujących zamęt, tragedie jednostek i całych społeczeństw, nie możemy pozostawać obojętni. Obojętni na potrzebę osobistego życia wiary, na wyzwania misji dla wiecznego szczęścia tych żyjących blisko nas i daleko.
Kiedy będziemy kończyć tych kilka dni modlitw, dołączmy do tych modlitw nasze posty. Niech druga sobota tygodnia będzie czasem szczególnego zbliżenia się do naszego Pana, czasem wołania o jedność w rodzinach, zborach i w całym Kościele — abyśmy skorzystali z najsłodszego przywileju uczestniczenia w wielkim Bożym Dziele zwiastowania zbawienia i powrotu Jezusa Chrystusa.

Przewodniczący Kościoła pastor Jarosław Dzięgielewski


Istota metody  Chrystusa

Metoda Jezusa? Czy te słowa nie brzmią nieco dziwnie? Samo słowo „metoda” może niektórym sugerować jakiś rodzaj manipulowania ludźmi — a to jeszcze mniej pasuje do Jezusa. Czy On w ogóle miał jakąś metodę?

W odpowiedzi na pytanie o metodę Mistrza może lepiej zacząć od tego, jakich metod w swojej misji Jezus nie stosował. Na pewno nie stosował metody kija i marchewki — nie straszył ludzi, nie groził karami, by zaraz potem im schlebiać i obiecywać gruszki na wierzbie, aby tylko skłonić ich do pójścia za Nim. To dopiero byłaby manipulacja. Nie była to również metoda prób i błędów, polegająca na próbowaniu niejako na ślepo różnych sposobów działania — mądrych, mniej mądrych i całkiem głupich — aż do skutku; aż któryś zaskoczy i pozyskany zostanie kolejny wyznawca.

Metoda to świadomie stosowany sposób postępowania prowadzący do osiągnięcia zamierzonego celu. A co było celem Jezusa? Szukać i zbawić to, co zaginęło — nas. W postępowaniu naszego Pana nie widać przypadkowości, działań na oślep czy manipulacji ludzkimi uczuciami. Widać natomiast skoncentrowanie się na człowieku, jego potrzebach. Widać indywidualne podejście, troskę. Otwarcie na każdego, nawet na takich, którymi świat pogardzał. Widać bezpośredniość, ale połączoną z delikatnością.
Więcej o metodzie Jezusa dowiemy się z kolejnych artykułów — czytanek Tygodnia Modlitwy. W Polsce obchodzimy go zwykle na początku listopada. Spotykamy się w zborach i domach na wspólnym rozważaniu tekstów, które mają nas skłonić do pogłębionej refleksji nad własnym życiem duchowym i do modlitwy.

Tematy tegorocznych rozważań są bardzo różnorodne. Będzie o uzdrowieniu sparaliżowanego, którego przynieśli do Jezusa jego przyjaciele i żeby się do Niego dostać, wybili dziurę w dachu. Zastanawiam się, na jakie poświęcenie i wysiłek ja byłbym gotów dla ratowania przyjaciela. Będziemy się zastanawiać nad tym, jak pozostać ludźmi wiary w społeczeństwie, które wcale nam tego nie ułatwia. Dotkniemy zagadnień zdrowego stylu życia. Czy Jezus może nam pomóc dokonywać zmian na tym polu? Dowiemy się, jak ważna dla pełnego zdrowia jest pogoda ducha. Co nam przeszkadza w jej praktykowaniu? Jak ją posiąść? Co w praktyce oznaczało Chrystusowe chodzenie i czynienie dobra? Co dobrego możemy i my robić tam, gdzie mieszkamy, ludziom, wśród których żyjemy? Jak inicjować z nimi rozmowy o sprawach duchowych? Jezus i apostoł Paweł są tu dla nas wzorami. Tydzień Modlitwy zakończymy rozważaniami nad praktycznymi sposobami odzwierciedlania wspaniałość charakteru Chrystusa.

Redaktor naczelny miesięcznika „Znaki Czasu” pastor Andrzej Siciński

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Tydzień Modlitwy 2014 – Czytanki

Tydzień Modlitwy 2014 – Czytanki[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Daniel Maikowski” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]