Tydzień Modlitwy 2015 – Zakończenie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dobroć człowieka jest pożyteczna dla niego samego (…). Trwały plon zbiera, kto sieje sprawiedliwość. Przyp. 11,17-18 (BWP)

Siostry i Bracia w Jezusie.

Jak wyraził to apostoł Piotr – zostaliśmy obdarzeni przez Boga „wszystkim co jest potrzebne do życia i pobożności” (2 Piotr. 1,2.3). Nie jesteśmy w stanie przecenić wartości łaski i pokoju, o których uczeń Pana Jezusa pisał w tym fragmencie. Niezwykłość tych darów powoduje zmianę życia, a z drugiej strony pragnienie przekazywania ich dalej, innym ludziom. A Duch Święty tą służbę wspiera, a także inspiruje i wyposaża każdego, kto głosi ewangelię.

Sobota kończąca Tydzień Modlitwy jest w Kościele Adwentystów Ogólnoświatowym Dniem Ofiarności. Składane dziś dary są kierowane na potrzeby misji na Świecie. Z nich zasilane są projekty Misji Globalnej. Doświadczenie wielu lat pokazuje, że ewangelizacja w naszym Kraju jest zasilana przez Ogólnoświatowy Kościół środkami wielokrotnie większymi od zebranych przez nas samych. Odbieramy więc – zgodnie z Bożą obietnicą – wielkie błogosławieństwo w dawaniu.

Nim złożymy datek na tacę, oddajmy jako dar swoje serce.

„Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu.” (2 Kor. 9,12)

W imieniu Zarządu Kościoła

brat w Chrystusie Jarosław Dzięgielewski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]