Tydzień Modlitwy 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 „Niewielu ludzi w Jerozolimie posiadało tak mało dóbr tego świata jak On.  Jednak pozostawił swoim uczniom bogatsze dary niż jakikolwiek ziemski monarcha podarował kiedykolwiek swoim poddanym” (E.G.White – The Watchman 7.04.1908).

Siostry i Bracia w Jezusie.

Dzięki Zbawicielowi wszyscy, bez wyjątku, stali się odbiorcami błogosławieństw Bożych.  Choć nie jesteśmy w stanie przecenić wartości tych darów, stosunkowo niewielu ludzi w ogóle wie, że cokolwiek w życiu zawdzięczają Najwyższemu. To dla nas, wierzących okazja i jednocześnie wyzwanie, aby zanieść im Światło Ewangelii. Rozpoczynamy tydzień modlitewnych nabożeństw, w czasie których będziemy zgłębiać czym i jaka jest misja oraz jaki jest nasz, mój w niej udział.

Proszę o zadbanie, by wszyscy mieli możliwość spotykania się w grupach każdego dnia. Chcemy ten okres zakończyć postem. Niech sobota wieńcząca osiem dni modlitw będzie czasem szczególnego przybliżenia się do Boga i podjęcia właściwych decyzji. Módlmy się o duchowe życie i poświęcenie, o jedność w Kościele i pragnienie świadczenia o Królestwie Bożym.

Sobota kończąca Tydzień Modlitwy jest jednocześnie w Kościele Adwentystów ogólnoświatowym Dniem Ofiarności. Składane dziś dary są kierowane na potrzeby misji na Świecie. Z nich finansowane są projekty Misji Globalnej. Od wielu lat ewangelizacja w naszym Kraju jest zasilana przez Ogólnoświatowy Kościół środkami wielokrotnie większymi od zebranych przez nas samych. Odbieramy więc – zgodnie z Bożą obietnicą – wielkie błogosławieństwo w dawaniu.

Nim położymy jakiś pieniądz na tacę, oddajmy jako dar swe serce, aby natchniona myśl zapisana przez Apostoła Pawła spełniła się w naszym życiu:

„Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali.”

W imieniu Zarządu Kościoła, brat w Chrystusie Jarosław Dzięgielewski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]