„Tydzień Odnowy” online w Wydziale Transeuropejskim

W trzecim tygodniu stycznia odbyła się wyjątkowa seria spotkań online, organizowana przez Wydział Transeuropejski (TED) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Poranne seminaria w trybie spotkań w aplikacji ZOOM, były poświęcone aspektom dobrego samopoczucia w obecnym czasie. Wśród 90 uczestników spotkań byli nie tylko pracownicy TED, ale także przywódcy i liderzy poszczególnych Unii, a także przedstawiciele z Wydziału Intereuropejskiego.

31 STYCZNIA 2021 (NR 802) {TED.ADVENTIST.ORG/OPR.DANIEL KLUSKA`}

Nadzieja – Patrick Johnson

Tydzień rozpoczął się wykładem na temat nadziei, wygłoszonym przez pastora Patricka Johnsona, Dyrektora Sekretariatu Kaznodziejstwa.

Johnson rozpoczął webinarium, odnosząc się do wielu dziedzin życia odwołujących się do idei nadziei. Opierając się na zrozumieniu, że nadzieja dotyczy przyszłości, Johnson odniósł się do sposobów, w jakie na zachowanie ludzi wpływa to, czego mają nadzieję i czego oczekują w przyszłości.

Porównując nadzieję i optymizm, Johnson zaznaczył, że można zmierzyć nadzieję, posługując się narzędziami psychologa Charlesa R. Snydera, a także Kaye Herth. Odwołując się do tego, ile razy w Biblii użyto słowa nadzieja, Johnson rozszerzył wizję z księgi Ezechiela o wyschniętych kościach jako przykład tego, jak Bóg będzie działał w niesamowity sposób po to, aby przynieść nadzieję i obdarzyć życiem. Pastor zakończył wykład podsumowaniem, w jaki sposób chrześcijanin może zachowywać nadzieję w swoim życiu.

Radzenie sobie ze smutkiem i stratą – Gábor Mihalec

Drugie webinarium z tej serii poprowadził Gábor Mihalec, który jest terapeutą rodzinnym i pracuje w niepełnym wymiarze godzin jako dyrektor Sekretariatu Rodziny w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na Węgrzech.

Mihalec rozpoczął od stwierdzenia, że ​​smutek jest odczuwany w wyniku silnego oderwania się od bliskiej osoby. Na całym świecie statystycznie dwie osoby umierają na każde uderzenie naszego serca. „Przywiązanie” jest zatem częścią ludzkiej egzystencji i pozawala się nam rozwijać już od najmłodszych lat. Biblia i historia ludzkości w niej opisana zwraca jednak naszą uwagę na to, że Bóg zawsze starał się pozostawać w bliskiej relacji z człowiekiem.

Rozwiązywanie konfliktów – Karen Holford

Zaczynając od stwierdzenia Jezusa „Błogosławieni pokój czyniący” (Ew. Mateusza 5,9), Karen Holford, dyrektorka Sekretariatu Rodziny w Wydziale Transeuropejskim, rozwinęła myśl, że nierozwiązany konflikt prowadzi do zerwania relacji. W kościele te zerwane relacje prawie nieuchronnie skutkują opuszczeniem wspólnoty kościelnej.

Chociaż konflikt jest czymś normalnym w naszym grzesznym świecie, bycie rozjemcą może pomóc zmniejszyć wpływ i destrukcyjne konsekwencje tego konfliktu. Holford rozwinęła temat tworzenia pokoju zarówno w kontekście zapobiegania powstaniu konfliktu, jak i rozwiązywania problemów z nim związanych. Podzieliła się także praktycznymi krokami jakie można podjąć, korzystając z biblijnych przykładów.

Przebaczenie i przywrócenie – Daniel Duda

Ostatnie webinarium z tej serii zostało poprowadzone przez Daniela Dudę, który jest dyrektora Sekretariatu Edukacji w TED.

– Właściwe przebaczanie jest kluczem! – od takiego stwierdzenia rozpoczął swój wykład Duda. Odnosząc się do Księgi Rodzaju 4, 23-24, pastor podkreślił „prawo Lamecha”, jako naturalną, grzeszną reakcję na zranienie. Patrząc na dwa aspekty wymagane dla właściwego  przebaczenia, Duda podkreślił kim jest Bóg, a następnie zwrócił uwagę na to, jak On przebacza. Następnie posługując się innymi przykładami biblijnymi Daniel Duda nakreślił, czym przebaczenie nie jest. W ten sposób łatwiej zrozumieć czym ono jest naprawdę.

Pastor zakończył podkreślając, że nie ma łatwego i szybkiego sposobu na przebaczenie. Na naprawę relacji potrzeba czasu. Jednak z Bogiem, jest to absolutnie możliwe.

AAI