Unijny program pomocy żywnościowej bardziej przyjazny dla zdrowia

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Program pomocy żywnościowej dla osób najuboższych w Polsce będzie od tego roku zdrowszy – dzięki inicjatywie Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

Od tego roku Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 zarządzany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i współfinansowany przez Unię Europejską będzie zapewniał beneficjentom możliwość pełnego zastąpienia mięsa produktami wegetariańskimi. Decyzję MRPiPS w tej sprawie podjęło w wyniku apeli, jakie przesłało w ostatnim czasie wiele organizacji społecznych. Inicjatorem tych działań była Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) – ogólnopolska organizacja pożytku publicznego powołana przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

– Postanowiliśmy zwrócić się doMinisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zmianę zasad dystrybuowania produktów żywnościowych w ramachProgramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, argumentując to względami zdrowotnymi oraz faktem, że wiele osób nie spożywa np. wieprzowiny ze względów światopoglądowych – mówi Piotr Nowacki, zastępca dyrektora Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. – Do tej pory program obligował każdą korzystającą z niego osobę do odbioru m.in. mielonki wieprzowej. Tymczasem wiele danych naukowych wskazuje na potrzebę ograniczenia mięsa czerwonego w diecie i zastąpienia go np. drobiem, rybami lub wysokobiałkowymi produktami roślinnymi.

Wniosek ChSCh poparli m.in. Instytut Żywności i Żywienia, Muzułmański Związek Religijny czy Naczelny Rabin Polski i Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, a także Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, Uniwersytet Loma Linda z USA, Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej, Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej, Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko czy Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia – Sięgnij po zdrowie.

Po zasięgnięciu opinii od organizacji partnerskich Programu Operacyjnego ministerstwo podjęło działania „w kierunku rozszerzenia asortymentu w Podprogramie 2016 o produkty drobiowe, rybne oraz wysokobiałkowe warzywa (…)”. Jednocześnie opracowywane wytyczne dla Instytucji Pośredniczącej (Agencji Rynku Rolnego) oraz beneficjentów będą dawały „możliwość osobom niespożywającym mięsa rezygnacji z jego przyjęcia, otrzymując w zamian odpowiednik wegetariański”.

– Trzeba podkreślić, że zmiany wprowadzone w unijnym programie pomocy żywnościowej służyć będą wszystkim odbiorcom tego programu pomocy, także korzystającym z niego za pośrednictwem innych organizacji [ChSCh jest jedną z organizacji dystrybuujących żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 – przyp. red.] – podkreśla Piotr Nowacki. – Cieszymy się bardzo z tej zmiany i dziękujemy wszystkim, którzy wraz z nami zwrócili uwagę na ten ważny problem. Liczne podpisy zebrane wśród naszych beneficjentów za wnioskiem o zastąpienie przekazywanej im wieprzowiny drobiem lub rybami świadczą o wzroście świadomości zdrowotnej Polaków i chęci wybierania zdrowszych produktów żywnościowych, także w programie pomocowym.

Zmiany, o których mowa, powinny wejść w życie od czerwca br.

Chrześcijańska Służba Charytatywna jest organizacją pożytku publicznego i można jej przekazywać 1% podatku (KRS 0000 220 518). Obok pomocy żywnościowej i innej pomocy osobom ubogim (w tym dzieciom z trudnych środowisk) organizacja od wielu lat zajmuje się promocją zdrowego stylu życia. Rocznie udziela wsparcia o wartości ponad 5 mln zł. Więcej informacji o ChSCh można znaleźć na stronie www.chsch.pl.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Chrześcijańska Służba Charytatywna” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]