Utalentowani, potrzebni i cenni. Sympozjum dotyczące misji osób z niepełnosprawnością.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”21 GRUDNIA 2018 (NR 670) `{`TED/TŁUM.: DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Jaka jest różnica pomiędzy modlitwą o uzdrowienie a modlitwą o akceptację? Jak postrzegasz osobę z niepełnosprawnością? Dlaczego grupy osób o szczególnych potrzebach wymagają więcej uwagi w kontekście tożsamości kulturowej?

Podczas Konferencji „Uzdolnieni, potrzebujący i cenni”, która odbyła się w dniach 14-16 grudnia 2018 roku w Newbold College w Wielkiej Brytanii, starano się odpowiedzieć na te pytania.

Na zdjęciu: grupa uczestników z Wydziału Transeuropejskiego i Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów w Wielkiej Brytanii dołożyły wielu starań, aby zorganizować całą Konferencję, która miała na celu podniesienie świadomości o niepełnosprawności. W ciągu weekendu ponad 90 delegatów uczestniczyło w wykładach, warsztatach i spotkaniach aby rozwinąć służbę wśród osób niepełnosprawnych.

 

Otwierając imprezę, dr John Baildam, dyrektor Newbold College, powitał wszystkich uczestników przedstawiając powody zorganizowania tego sympozjum.  W trakcie spotkania z dr. Larry’m Evans’em, asystentem przewodniczącego Generalnej Konferencji odpowiedzialnym za służbę wśród osób z niepełnosprawnością, opracowali plan wdrożenia projektu „Służby możliwości” do Wielkiej Brytanii. Dr Patrick Johnson (dyrektor Sekretariatu ds. Osób z Niepełnosprawnością w Wydziale Transeuropejskim – TED), Sophia Nicholls (dyrektor ds. Niepełnosprawności w Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Anglii), dr Baildam i dr Evans, opracowali następnie materiały szkoleniowe i zdecydowali się zorganizować imprezę podnoszącą świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnością. Celem było stworzenie możliwości dla osób chcących podnieść swoją wiedzę na temat możliwości przekazywania Ewangelii dla każdej grupy społecznej.

Jedna z uczestniczek wyraziła swoje zadowolenie z tego, że mogła uczestniczyć w takim spotkaniu: – To było doskonałe! – wykrzyknęła. – Wiele się nauczyłem na temat dotarcia do osób niepełnosprawnych i kultury osób niesłyszących – dodała. Inny delegat powiedział: – To było bardzo pouczające i całe spotkanie było dla mnie wyjątkowym błogosławieństwem.

Piątkowe seminarium, przedstawione przez pastora Jeffa Jordana, było niezwykle inspirujące.Pastor Jeff, który jest głuchy, opowiedział swoją drogę od bycia dzieckiem, które czuje się odizolowane i wykluczone z powodu swojej głuchoty, do stania się inspirującym nauczycielem, kaznodzieją i wychowawcą. Przemawiając przez swoją żonę Melissę Jordan, pastor Jeff zachęcał uczestników konferencji, aby używali dla Bożej chwały wszystkiego, czym Bóg ich pobłogosławił.

Sobotni poranek był skoncentrowany wokół kolejnych prezentacji i warsztatów. Pete i Christine Winmill z organizacji „Count Everyone In”, chrześcijańskiej organizacji działającej na rzecz przekazywania przesłania Ewangelii osobom z trudnościami w uczeniu się, przypomniały uczestnikom konferencji o potrzebie ciągłego rozwijania służby misyjnej wśród osób niepełnosprawnych.

Dr Patrick Johnson podzielił się warsztatem „Obraz Boga”, opartym o Księgę Rodzaju 1:27. Nigel Nicholls (przewodniczący Stowarzyszenia Adwentystycznych Potrzeb Specjalnych) zakończył rano seminarium na temat myśli z Ewangelii Jana 9 rozdziału, pt. „Kto zgrzeszył”? Nigel podsumował swój wykład stwierdzając, że środowisko historyczne i kulturowe w czasach Jana miało wpływ na interpretację niepełnosprawności i jej związek z osobistym grzechem. Doszedł do wniosku, że grzech odegrał znaczącą rolę w zniekształceniu intencji Boga, ale nasz Zbawiciel jest w cały czas całkowitej kontroli.

Dr Larry Evans

Larry Evans rozwinął motyw „Obrazu Boga” podczas równie inspirującego kazania. Zwrócił uwagę uczestników na to, aby widzieli wszystkich ludzi jako stworzonych na obraz Boży i aby widzieli wszystkie „góry” jako możliwości i „doliny” jako okazje. Część popołudniowa dnia sobotniego zawierała prowokującą do refleksji prezentację Jeffa Jordana, na temat służby wśród osób z niepełnosprawnością oraz perspektywę stworzenia tego rodzaju misji w możliwie jak największej ilości krajów świata.

Sobotni wieczór upłynął wokół opowiadań o życiowych doświadczeniach osób, które podjęły wyzwania związane z niepełnosprawnością w swoim życiu i zdecydowali się służyć innym. Wieczór, którego gospodarzem była Sophia Nicholls (dyrektor Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Anglii ds. Niepełnosprawności), przyjął formę nieformalnych rozmów.

Amy i John Ainsworth podzielili się swoim doświadczeniem życia z epilepsją. Ich historia zawierała pozytywną relację o wsparciu, jakiego doświadczyli w swoim lokalnym kościele, ale także o niektórych wyzwaniach, których ich lokalny kościół nie udźwignął.

Espen Johnson podsumował wieczór prezentacją swojego wielokrotnie nagradzanego filmu „Fighting my Illness” (Walcząc z moją chorobą). Wielu słyszało, jak bardzo podobał im się wieczór, czuli się związani i zachęceni historiami z życia.

Trzy ostatnie wykłady: „Smutek i strata” przedstawionym przez Katherinę i Sydney Gibbons, „Praca z osobami mającymi problemy z uczeniem się” Pet’a and Christine Winmill oraz „Służba misyjna wśród osób z niepełnosprawnością” Dr Patricka Johnsona,  zakończyły konferencję. Dr John Baildam zamknął sympozjum dziękując wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej konferencji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]