V Ogólnopolski Zjazd Kierowników Ewangelizacji – okólnik

Warszawa, 9 marca 2021

DO PASTORÓW, STARSZYCH ZBORÓW
I KIEROWNIKÓW EWANGELIZACJI

„Nie lękaj się, Syjonie, nie opuszczaj rąk!
Pośród ciebie jest Jahwe, Bóg twój, potężny Zbawca; cieszy się, weseli się tobą,
odnowił swoją miłość [do ciebie]; raduje się z ciebie niezmiernie!”
(Sof 3:16-17 Biblia Poznańska)

V OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
KIEROWNIKÓW EWANGELIZACJI
ZOOM, 28 MARCA 2021

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,

Serdecznie zapraszam Was na V OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE KIEROWNIKÓW EWANGELIZACJI, który odbędzie się w dniu 28 marca 2021 (niedziela) w godz. 10.00-13.00 na platformie ZOOM. Link https://us02web.zoom.us/j/4159567734

Mimo, iż w obecnych warunkach nie możemy spotkać się w naszym centrum szkoleniowym w zborze Łódź Górna, to jednak, nie chcemy rezygnować z naszej chrześcijańskiej społeczności. Nie mamy zamiaru poddawać się zniechęceniu, wręcz przeciwnie, dziękujmy Bogu za alterna- tywne sposoby komunikacji i budowania więzi.

Z uwagi na fakt, iż ograniczenia związane z pandemią uniemożliwiają nam korzystanie z wielu dotychczasowych metod ewangelizacyjnych, naszą konferencją poświęcimy przede wszyst- kim misji internetowej. Powiemy jak skutecznie wykorzystać Internet, strony zborowe, media społecznościowe dla zwiastowania Ewangelii zbawienia. Poruszymy kwestie dot. efektywnej re- klamy, kultury korzystania z Internetu, zagrożeń na jakie możemy napotkać w sieci. Powiemy o planach i propozycjach instytucji misyjnych, podzielimy się pierwszymi odczuciami dot. wykła- dów M. Finley’a. Nie zabraknie także czasu na wymianę doświadczeń i modlitwę.

Jeśli dostrzegacie jakiś istotny temat, który powinien zostać omówiony na naszym spotka- niu, bardzo proszę kontakt.

Serdecznie Was pozdrawiam i powierzam Bożej opiece!

Do zobaczenia wkrótce!

Sekretariat Misji
pastor Zbigniew Makarewicz