„W mocy Ducha” – ogólnopolskie spotkanie Starszych Zborów w Podkowie Leśnej

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”25 WRZEŚNIA 2019 (NR 724) `{`DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][vc_column_text]

W dniach 21-22 września, pod hasłem „W mocy Ducha”, odbyła się na terenie Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, kolejna Konferencja Starszych Zborów. Głównym mówcą spotkania był pastor Artur Stele, wice przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego.

Spotkanie, na które przybyło ponad 100 liderów z całej Polski, rozpoczęło się wspólnym, sobotnim obiadem. Tuż po nim uczestnicy wysłuchali krótkiego przesłania przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, pastora Ryszarda Jankowskiego, który następnie zaprosił do pierwszego wykładu głównego mówce spotkania. – Aby zobaczyć wylanie Ducha Świętego na ludzi wokół nas, w pierwszej kolejności wylanie DŚ musi nastąpić na liderów: pastorów i starszych zborów – zaznaczył w swoim pastor Stele. – Podobnie stało się w czasach apostołów; najpierw Duch Święty dotknął ich, a później rozlał się na ich środowisko – podkreślił Stelle.

Drugim mówcą spotkania był Chad Steward, pastor zboru Kościoła Adwentystów w Silver Spring w stanie Maryland (Stany Zjednoczone). – Wielokrotnie doświadczamy rozczarowania w służbie w naszych zborach. Często jest ono wynikiem braku modlitwy. Nie powinniśmy się poddawać i należy się modlić do skutku. – podkreślił pastor Steward. Swój wykład p.t. „Charakterystyka lidera” oparł o Księgę Nehemiasza. Posługując się przykładem historii proroka, Steward zaznaczył, że w pokorna postawa Nehemiasza powinna być inspiracją dla nas także dzisiaj. – Za stan naszych zborów nie odpowiada Bóg, ale my sami. Nehemiasz powołał się na Boże obietnice i my dzisiaj powinniśmy zrobić to samo. – podkreślił Steward.

Na spotkaniu w Podkowie Leśnej pastorowi Stele towarzyszyła jego żona, Galina. W prelekcji zatytułowanej „Jak zatrzymać młodzież w naszych zborach?” podzieliła się interesującymi statystykami. Ze szczegółowej ankiety przeprowadzonej przez Biuro Archiwów, Statystyk i Badań przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wynika, że 35% młodych ludzi nie dostrzega w działaniach Kościoła inicjatyw, mających na celu przygotowanie ich do bycia liderem w przyszłości.  Większość młodzieży, bo aż 63%, nie ma także pewności, że Chrystus powróci za ich życia. – Kluczem do dotarcia do młodzieży jest uważne wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Czas poświęcony młodzieży dzisiaj zaprocentuje w przyszłości. Nie ma drogi na skróty – podkreśliła Galina Stele. 

Sobotnia część spotkania zakończyła się uwielbieniem Boga, czasem doświadczeń i modlitw oraz krótkim rozważaniem biblijnym, które poprowadził pastor Jankowski.  

W niedzielny poniedziałek pierwszy wykład dotyczył istoty bóstwa Ducha Świętego. Spotkanie poprowadził Artur Stele. Tuż później rozważaniem na temat gotowości do pomagania bliźnim, na podstawie historii o dobrym Samarytaninie, podzieliła się żona pastora Stele. – Z tej historii możemy wyciągnąć co najmniej kilka wniosków. Najważniejsze jest jednak to, że czasami liderzy – choć chcą wskazywać innym drogę jak dotrzeć do Nieba – sami nie wiedzą, jak się tam znaleźć – zaznaczyła Galina. – Niekiedy ludzie bywają uwięzieni na drodze pomiędzy Jerychem a Jerozolimą. Bez Jezusa lub dobrego Samarytanina, zginą – zakończyła. 

Specjalną prezentację na temat strategii misyjnej Kościoła i realizowanych już działań, mieli pastorzy Marek Rakowski i Mirosław Karauda. W swojej prelekcji przedstawili zrealizowane już działania misyjne i projekty, które niebawem ujrzą światło dzienne. – Koncentrując się na pierwszej części hasła „Twórz więzi. Inspiruj. Zmieniaj”, przygotowano szereg publikacji mających na celu poprawę naszych relacji z Bogiem, relacji w rodzinie i więzi ze społeczeństwem – zaznaczył pastor Rakowski, Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. 

Pastor Andrzej Siciński przedstawił założenia i cele funkcjonowania Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej. Swój czas na konferencji miała także Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, której Rektor, Dr. Anna Słonecka-Polok wraz z Dr. Adamem Grześkowiakiem, Dyrektorem Instytutu Teologicznego, wspólnie apelowali do zebranych liderów, aby zachęcali młodych ludzi w swoich zborach do podejmowania nauki na studiach teologicznych w Podkowie Leśnej. 

Zobacz reklamę Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej:

https://www.facebook.com/wsthpl/videos/1039351042862530/

Następnie po krótkiej przerwie nastąpił czas odpowiedzi na pytania od uczestników Konferencji, którzy mogli zapisać je na kartkach i złożyć w specjalnie do tego celu przygotowanym koszyku. Ostatnim punktem Konferencji Starszych Zborów był wykład pastora Stele o niebiańskiej świątyni. 

Jednak aula główna Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej nie opustoszała na długo. W niedzielne popołudnie do Podkowy Leśnej zjechali pastorzy i ewangeliści Kościoła Adwentystów z całej Polski. Pod tym samym hasłem rozpoczęła się Konferencja Pastorów, której gościem – oprócz pastora Artura Stele i jego żony Galiny – był Dr. Alberto Timm z Ellen G. White Estate. W czasie gdy spotkanie Starszych Zborów ma charakter nieco bardziej praktyczny, dorocznemu spotkaniu pracowników Kościoła towarzyszy większy nacisk na zagadnienia teologiczne i apologetykę. 

AAI

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]