We Florencji pojawi się ulica imienia założycielki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

10 grudnia o godzinie 12.00 we Florencji, pojawi się nowa ulica na cześć wybitnej, chrześcijańskiej pisarki a także założycielki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – Ellen Gould White.

24 LISTOPADA 2021 (NR 840) {ADVENTIST.NEWS/OPR.DANIEL KLUSKA`}

Z prośbą o taką zmianę zwrócił się do władz miasta Adwentystyczny Uniwersytet „Villa Aurora”. Do tej pory nowe obiekty kampusu należące do instytutu znajdowały się na ulicy Viale del Pergolino.

Plakat reklamujący wydarzenie

Rada Miasta pozytywnie rozpatrzyła prośbę. Nie bez wpływu na taką decyzję było to, że uczelnia zajmuje obecne budynki od 1947 roku część z nich przeznaczając na przyjmowanie rodzin pacjentów przebywających w pobliskim szpitalu. W swojej decyzji Rada Miejska uwzględniła także to, że przy wspomnianej ulicy znajdują się budynki należące tylko do adwentystycznej uczelnix. Ostatnim ważnym argumentem jest fakt, że w tej chwili występują w mieście dwie bardzo podobne do siebie nazwy ulic (via del Pergolino i viuzzo del Pergolino) – zmiana nazwy pozwoli ostatecznie rozwiązać ten problem.

Podczas ceremonii nadania imienia ulicy, na terenie kampusu zostanie również zainaugurowane Centrum Studiów i Dokumentacji „Ellen G. White”.

Kim była Ellen White?

Ellen White (1827-1915) to amerykańska pisarka, która wraz z m.in. Josephem Batsem i Jamesem White’em współzałożyła Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Amerykańskie czasopismo „Smithsonian magazine” określiło Ellen White jako jedną ze „100 najbardziej wpływowych Amerykanów”. Spod jej pióra wyszło więcej niż 100 książek, dziś dostępnych w ok. 200 językach. W swoich pismach poruszała ona tematy duchowości, wychowania, zdrowia, teologii, kreacjonizmu czy też ewangelizacji.

Dla Adwentystów Dnia Siódmego Ellen G. White jest szczególną osobą z jeszcze jednego powodu – dary proroctwa. W 18 Zasadzie Wiary Kościoła Adwentystów czytamy:

„Pismo Święte świadczy, że jednym z darów Ducha Świętego jest prorokowanie. Dar ten, będący znakiem wyróżniającym Kościół ostatków, objawił się — jak wierzymy — w posłannictwie Ellen G. White. Jej pisma przemawiają z proroczym autorytetem i dostarczają Kościołowi pociechy, wskazówek, pouczeń oraz korygują jego kroki. Zaświadczają one także wyraźnie, iż to Biblia stanowi kryterium, według którego należy oceniać wszelkie nauki i doświadczenia religijne.”

Po jej śmierci utworzono organizację „Ellen G. White Estate”, której celem jest ochrona i dalsze promowanie dzieł pisarki. W witrynie internetowej organizacji, można zapoznać się z kompletnymi cyfrowymi wydaniami dzieł Ellen G. White w oryginalnym języku (także w języku polskim czy włoskim). Aby dalej promować wiedzę o twórczości Ellen G. White, w różnych regionach świata utworzono dedykowane jej ośrodki badawcze.

AAI