Węgierski profesor otrzymuje nagrodę za wspieranie mniejszości

Tokics skupił się na kształceniu młodego pokolenia w głębokim szacunku dla mniejszości religijnych.

7 LUTEGO 2024 (NR 984) [ted.adventist.org | Opr. Daniel Kluska]

17 stycznia 2024 r. profesor Imre Tokics otrzymał Nagrodę Wallenberga za wkład w ochronę mniejszości, poprzez swoją pracę jako adwentystyczny pastor i nauczyciel teologii, szczególnie w kontekście adwentystyczno-żydowskich relacji.

Profesor Imre i Maria Tokics (Zdj.: Tamás Ócsai)

Podczas wydarzenia podkreślono, że Tokics wielokrotnie zabierał głos w debacie publicznej podkreślając znaczenie szacunku i zrozumienia dla grup reprezentujących odmienne wartości. Ponadto odegrał kluczową rolę jako organizator licznych konferencji, wspierając dialog i współpracę między różnymi społecznościami. Jako oddany nauczyciel skupił się na edukacji młodego pokolenia, zaszczepiając w nim głęboki szacunek dla mniejszości religijnych.

Raoul Wallenberg był szwedzkim dyplomatą, który uratował dziesiątki tysięcy Żydów w Budapeszcie podczas II wojny światowej. Służąc jako specjalny wysłannik ze Szwecji, wydawał paszporty tymczasowe i udzielał schronienia Żydom w budynkach wyznaczonych jako terytorium Szwecji. Odważne działania Wallenberga, ryzykującego życie dla ratowania innych, dodawały wiele nadziei i otuchy w mrocznym okresie historii.

AAI