„Weźmiecie Moc” – okólnik informacyjny

Drodzy w Jezusie Chrystusie,

Ostatnie miesiące utwierdziły nas w przekonaniu, że spełnianie się biblijnych proroctw nabiera tempa. Świat, który znaliśmy zmienił się nie do poznania. Jako ludzie wierzący nie mamy wątpliwości, że nadszedł czas, aby gorliwie szukać Pana. Jednym ze sposobów na pogłębienie relacji z Bogiem jest otwarcie się na działanie Ducha Świętego w nas.

Bóg obiecał obficie wylać swojego Ducha na tych, którzy Go o to poproszą. Czy nie jest to odpowiednia pora, by zacząć wołać do Pana o moc dla Jego ludu?

Sekretariat Misji przy Zarządzie Kościoła przy- gotował seminarium na temat darów Ducha Świętego. W kameralnych grupach lub korzystając z internetowych komunikatorów możemy wziąć udział w tym programie. Lokalni pastorzy pomogą Wam rozpoznać duchowe dary i wykorzystać je w co- dziennej chrześcijańskiej służbie. Materiał składa się z trzech spotkań. Na każdym z nich oprócz wykładu (prezentacji multimedialne) zaplanowane są praktyczne warsztaty połączone z modlitwą o wylanie Ducha Świętego. Uczestnicy będą mogli skorzy- stać z dwóch ankiet, które ułatwią rozpoznanie posiadanych darów. Na płycie DVD znajdują się także materiały filmowe zawierające skrót najważniejszych myśli seminarium.

Wierzymy, że seminarium „WEŹMIECIE JEGO MOC!” okaże się pomocnym narzędziem w budowaniu naszej praktycznej duchowości. Płyty DVD wkrótce dotrą do lokalnych pastorów i ewangelistów.

Serdecznie pozdrawiam życząc opieki i błogosławieństw Bożych!

pastor Zbigniew Makarewicz

Media