WHO potwierdza słowa Ellen White: Czerwone mięso zwiększa ryzyko nowotworu

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła negatywny wpływ czerwonego i przetworzonego mięsa na zdrowie człowieka. Pionierka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ellen White już ponad 100 lat temu pisała o chorobach, które mogą być skutkiem spożywania mięsa.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem działająca przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) poinformowała w oświadczeniu, że zdecydowała się na sklasyfikowanie przetworzonego mięsa jako rakotwórczego lub powodującego raka, a czerwonego mięsa jako „prawdopodobnie” rakotwórczego. Decyzja jest efektem ponad 800 badań przeprowadzenia przez zespół 22 ekspertów z 10 krajów.

Badacze powiązali spożywanie mięsa z zachorowaniami na raka jelita grubego oraz odbytnicy, który jest drugą najczęstszą przyczyną nowotworowych zgonów w USA, zaraz po raku płuc. Lekarze zaobserwowali również, że  przetworzone mięso może być jedną z przyczyn raka trzustki oraz prostaty.

„Eksperci stwierdzili, że zjadana codziennie porcja 50 gram przetworzonego mięsa zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o 18 procent” – napisała w oświadczeniu agencja.

W odpowiedzi na doniesienia Światowej Organizacji Zdrowia dr Peter N. Landless,dyrektor sekretariatu zdrowia przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zwrócił uwagę na fakt, że opublikowane wyniki badań potwierdzają wskazówki zdrowotne, które możemy znaleźć w wielu pismach adwentystycznej pionierki i pisarki Ellen. G. White

„Mięso nigdy nie było najlepszym pokarmem; ale teraz jego spożywanie jest podwójne naganne, z powodu chorób, które coraz częściej dotykają zwierzęta” – napisała White w rozdziale „Reasons For Discarding Flesh Food” w książce Child Guidance. „Osoby, które spożywają mięso mają nikłe pojęcie o tym co tak naprawdę jedzą. Gdyby tylko zobaczyli, jak żyją zwierzęta, których mięso jedzą, i jaka jest jego jakość, to odwróciliby się od niego z obrzydzeniem. Ludzie wciąż spożywają mięso, które jest wypełnione zarazkami powodującymi choroby nowotworowe i gruźlicę”.

W tej samej książce Ellen White napisała również, że w czasie gdy świat będzie zmierzać do swojego końca, mięso stanie się jeszcze bardziej zanieczyszczone, a adwentyści całkowicie przestaną je spożywać.

„Pośród tych, którzy oczekują powrotu Pana spożywanie mięsa zostanie ostatecznie odrzucone; mięso przestanie stanowić część ich diety”  – napisała. „Powinniśmy zawsze mieć to przed oczami i usilnie dążyć w tym kierunku. Nie mogę zaakceptować myśli, że spożywanie mięsa może pozostawać w harmonii ze światłem, które zostało nam przekazane przez Boga”.

Peter N. Landless podkreśla, że pomimo tych zaleceń, jedynie niewielka grupa spośród 19 mln społeczności adwentystów dnia siódmego przestrzega dziś diety wegetariańskiej.

„Znamy te informacje od ponad 120 lat” – podkreśla Landless. „Niestety wiele osób nie chce korzystać z zaleceń, które zostały nam przekazane przez natchnionego sługę Bożego. To niezwykle pocieszające, gdy te natchnione słowa są dziś dodatkowo potwierdzane przez świat konwencjonalnej nauki”.

Jednocześnie Landless podkreślił, że chciałby, aby każda wierząca osoba wzięła sobie do serca te zalecenia. Nie dlatego, że mają one wpływ na zbawienie człowieka, ale dlatego, że mają wpływ na jakość jego życia i służby na tej ziemi.

Kościół Adwentystów nie zabrania spożywania mięsa, za wyjątkiem wieprzowiny, owoców morza oraz innych rodzajów mięsa, które Pismo Święte uznaje za nieczyste.

Źródła: 

Adventist Review Online

World Health Organization

Andrew McChesney/Adventist Review; tłum. D Maikowski/AAI; fot. Wikimedia Commons