Wieczerza Pańska – Zalecenia Zarządu Kościoła

Warszawa, dnia 9 czerwca 2020 roku,

Instrukcja przeprowadzania uroczystości
Wieczerzy Pańskiej w warunkach epidemii

Zalecamy:

 1. Zachowanie 2-metrowego dystansu pomiędzy celebransami, czyli wszystkimi osobami prowadzącymi uroczystość, również podczas modlitwy.
 2. Przed łamaniem chleba w sposób widoczny zdezynfekowanie rąk i nałożenie przez celebransów jednorazowych rękawiczek, a następnie połamanie chleba przez serwetę przykrywającą tacę z chlebem.
 3. Pozostawienie chleba i wina na stole podczas modlitw o błogosławieństwo.
 4. Rozdawanie chleba i wina z zasłoniętymi ustami i nosem oraz w jednorazowych rękawiczkach.
 5. Trzymanie tac z chlebem i winem podczas ich podawania uczestnikom Wieczerzy na wyciągniętym ramieniu dla zachowania możliwie największego dystansu.
 6. Niepochylanie się nad przyjmującymi chleb i wino i nieodzywanie się do nich w tym czasie.  
 7. Rozdawanie wina tylko w kieliszkach. Jednocześnie jeden kielich może stać na stole jedynie jako symbol, nie należy jednak bezpośrednio z niego pić wina, ani komukolwiek podawać w nim wino do picia.

Umywanie nóg:

 1. Dokonanie umywania nóg w gronie rodzinnym w domu przed nabożeństwem.
 2. Przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych na umywanie nóg tylko takiej liczby osób, która pozwoli na zachowanie 2-metrowego dystansu pomiędzy stanowiskami do umywania nóg. Proponujemy wykorzystanie do umywania nóg jak największej ilości pomieszczeń zboru.
 3. Umywanie nóg w rękawiczkach jednorazowych.
 4. Używanie ręczników jednorazowych lub własnych.
 5. Zrezygnowanie ze zwyczajowej wspólnej modlitwy osób umywających sobie nawzajem nogi, chyba że możliwe jest pomodlenie się z zachowaniem 2-metrowego dystansu. Można ją zastąpić  wspólną modlitwą zboru przed rozpoczęciem umywania nóg.
 6. Przestrzeganie prawnego obowiązku zakrywania ust i nosa przez wszystkich uczestników nabożeństw w budynku kultowym.
 7. Nieskładanie sobie życzeń, chyba że z zachowaniem 2-metrowego dystansu, oraz niepodawanie sobie rąk, niewymienianie uścisków, nieprzytulanie się.
 8. Zachowywanie 2-metrowego dystansu i nierozmawianie ze sobą podczas przemieszczania się do pomieszczeń przeznaczonych na umywanie nóg oraz unikanie oczekiwania na swoją kolej w ciasnych zborowych korytarzach.
 9. Umycie i zdezynfekowanie rąk zaraz po obrzędzie umywania nóg.

          Zarząd Kościoła Adwentystów
                     Dnia Siódmego w RP