„Wielki Bój” w misji. Ewangelizacja w trakcie Campu 2022 w Zatoniu.

Spotkanie namiotowe nad jeziorem „Lubie” to nie tylko czas wykładów, spotkań z dawno niewidzianymi przyjaciółmi czy nawet wypoczynek na plaży. Co roku adwentyści starają się także wykonać pracę misyjną wśród lokalnej społeczności i pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Nie inaczej było i w tym roku.

Podczas tegorocznego Campu nad jeziorem „Lubie”, były wykonywane różne działania misyjne. W niedzielę 17 lipca odbył się tradycyjny „Bieg Pomocy”, zorganizowany przez Dariusza Kowalczyka ze zboru adwentystycznego w Szczecinie. W biegu wzięło udział około 170 osób. Zorganizowano także koncert charytatywny w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Złocieńcu. Wykonawcami w trakcie koncertu byli: zespół „WNIM”, Gina Moro, Joanna Zbierska, Martyna Pietruszka , Jonasz Dobrzyń z zespołem oraz duet z Niemiec. Koncert prowadził pastor Dariusz Lazar.

Podczas tych wydarzeń zbierano środki dla małej dwuletniej dziewczynki Neli ze Złocieńca, która pomimo swojego młodego wieku choruje na rzadką chorobę genetyczną i inne choroby towarzyszące. Udało się zebrać kwotę 13 398,00 zł! Każdy uczestnik tych wydarzeń otrzymał także książkę „Szlachetne życie”.

We wtorek 19 lipca na deptaku w Złocieńcu, zorganizowana została wystawa Expo Zdrowie. W ciągu trzech godzin skorzystało z niej około 50 osób. Oprócz podstawowych badań jakie uczestnicy mogli przeprowadzić na każdej ze „stacji” wystawy, wszyscy otrzymali także materiały misyjne w postaci książek i broszur promujących zdrowy styl życia. W środę natomiast zorganizowano wyjazd do pobliskiego Lubieszewa, gdzie rozdano 27 książek „Szlachetne Życie”.

We czwartek, w Zakładzie Karnym w Wierzchowie odbył się koncert zespołu „Na żywo z Podkowy”, który prowadził wspólne uwielbienie w trakcie tegorocznego campu w Zatoniu. Warto dodać, że władze zakładu przedstawiły organizatorów koncertu jako „przyjaciół z Kościoła Adwentystów”, co niewątpliwie świadczy o dobrych relacjach Kościoła ze służbą więzienia.

W trakcie koncertu 19 osadzonych miało okazję usłyszeć nadzieję płynącą ze Słowa Bożego oraz wykonanych pieśni. Po koncercie był czas na pytania, które mogli zadawać więźniowie. Cały koncert był nagrywany na potrzeby Zakładu Karnego tak, aby inni osadzeni mieli jeszcze możliwość usłyszenia Dobrej Nowiny. Na koniec koncertu rozdano wszystkim uczestnikom książki misyjne a część z nich została przekazana do więziennej biblioteki.

Tegoroczny Camp jak i działania misyjne realizowane w jego trakcie, przeszły już do historii. Pozostaje nam jednak modlitwa za to, co udało się zrealizować – tą możemy zanosić do Pana przez kolejny rok. Co przyniesie działanie Ducha Świętego? Jak wiele ludzi zwróci swój wzrok na Jezusa? Jak wiele łez smutku zostanie otartych? Pozostaje nam zatem poczekać, aby za rok spróbować znaleźć odpowiedzi na te pytania.  

                                                                            Pastor Krzysztof Morozowski